Philemon 1

1Poronɨ —Nionɨ Kiraisɨ Jisasomɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ gwí̵ aŋí̵yo nɨŋwɨrárɨgí̵onɨrɨnɨ. Nionɨ tí̵nɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá Timotio tí̵nɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋwiɨ. Pairimonoxɨ, yegí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyigwí̵íoxɨ —Joxɨ yawawi tí̵nɨ nawínɨ Jisasomɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋwá nánɨ gwí̵ mónɨŋwá woxɨrɨnɨ.
Copyright information for `AAK