1 Chronicles 17

CHAPTER 17

David Prohibited from Building God's House

και εγένετο ως κατώκησε Δαυίδ εν τω οίκω αυτού και είπε Δαυίδ προς Νάθαν τον προφήτην ιδού εγώ κατοικώ εν οίκω κεδρίνω και η κιβωτός διαθήκης κυρίου υποκάτω δέρρεων και είπε Νάθαν προς Δαυίδ παν το εν τη ψυχή σου ποίει ότι ο θεός μετά σου και εγένετο εν τη νυκτί εκείνη και εγένετο λόγος θεού προς τον Νάθαν πορεύου και είπον προς Δαυίδ τον δούλόν μου ούτως είπε κύριος ου συ οικοδομήσεις μοι οίκον του κατοικήσαί με εν αυτώ ότι ου κατώκησα εν οίκω από της ημέρας ης ανήγαγον τον Ισραήλ έως της ημέρας ταύτης και ήμην εν σκηνή εις σκέπην και εν καλύμματι εν πάσιν οις διήλθον εν παντί Ισραήλ ει λαλών ελάλησα προς μίαν φυλήν Ισραήλ οις ενετειλάμην του ποιμαίνειν τον λαόν μου λέγων διατί ουκ ωκοδομήσατέ μοι οίκον κέδρινον και νυν ούτως ερείς τω δούλω μου Δαυίδ τάδε λέγει κύριος των δυνάμεων εγώ έλαβόν σε εκ της μάνδρας εξόπισθεν των ποιμνίων του είναι εις ηγούμενον επί τον λαόν μου Ισραήλ και ήμην μετά σου εν πάσιν οις επορεύθης και εξωλόθρευσα πάντας τους εχθρούς σου από προσώπου σου και εποίησά σοι όνομα κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης και θήσομαι τόπον τω λαώ μου Ισραήλ και καταφυτεύσω αυτόν και κατασκηνώσει καθ΄ εαυτόν και ου ταραχθήσεται έτι και ου προσθήσει υιός αδικίας του ταπεινώσαι αυτόν καθώς απ΄ αρχής 10 και αφ΄ ημερών ων έταξα κριτάς επί τον λαόν μου Ισραήλ και εταπείνωσα πάντας τους εχθρούς σου και αυξήσω σε και οικοδομήσω σοι οίκον είπε κύριος 11 και έσται όταν πληρωθώσιν οι ημέραι σου του πορευθήναι μετά των πατέρων σου και αναστήσω το σπέρμα σου μετά σε ος έσται εκ της κοιλίας σου και ετοιμάσω την βασιλείαν αυτού 12 αυτός οικοδομήσει μοι οίκον και ανορθώσω τον θρόνον αυτού έως αιώνος 13 εγώ έσομαι αυτώ εις πατέρα και αυτός έσται μοι εις υιόν και το έλεός μου ουκ αποστήσω απ΄ αυτού ως απέστησα από των έμπροσθέν σου 14 και στήσω αυτόν εν τω οίκω μου και εν τη βασιλεία αυτού έως αιώνος και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωμένος έως αιώνος 15 κατά πάντας τους λόγους τούτους και κατά πάσαν την όρασιν ταύτην ούτως ελάλησε Νάθαν προς Δαυίδ 16 και ήλθεν ο βασιλεύς Δαυίδ και εκάθισεν ενώπιον κυρίου και είπε τις ειμί εγώ κύριε ο θεός και τις ο οίκός μου ότι ηγάπησάς με έως αιώνος 17 και εσμικρύνθη ταύτα ενώπιόν σου ο θεός και ελάλησας επί τον οίκον του παιδός σου απο μακρών και επείδες με ως όρασις ανθρώπου και ύψωσάς με κύριε ο θεός 18 τι προσθήσει έτι Δαυίδ προς σε του δοξάσαι σε τον δούλόν σου και συ τον δούλόν σου οίδας 19 κύριε διά τον δούλόν σου και κατά την καρδίαν σου εποίησας την πάσαν μεγαλωσύνην ταύτην του γνωρίσαι πάντα τα μεγάλα 20 κύριε ουκ έστιν όμοιός σοι και ουκ έστι θεός πλην σου κατά πάντα όσα ηκούσαμεν εν τοις ωσίν ημών 21 και ουκ έστιν ως ο λαός σου Ισραήλ έθνος έτι επί της γης ως ωδηγησεν αυτόν ο θεός του λυτρώσασθαι λαόν εαυτώ του θέσθαι εαυτώ όνομα μέγα και επιφανές του εκβαλείν από προσώπου του λαού σου ου ελυτρώσω εξ Αιγύπτου έθνη 22 και έδωκας τον λαόν σου Ισραήλ σεαυτώ λαόν έως αιώνος και συ κύριε εγένου αυτοίς εις θεόν 23 και νυν κύριε ο λόγος σου ον ελάλησας προς τον παίδά σου και επί τον οίκον αυτού πιστωθήτω έως αιώνος και ποίησον καθώς ελάλησας 24 και πιστωθήτω και μεγαλυνθήτω το όνομά σου έως αιώνος λεγόντων κύριος παντοκράτωρ ο θεός Ισραήλ θεός τω Ισραήλ και ο οίκος Δαυίδ του παιδός σου ανωρθωμένος ενώπιόν σου 25 ότι συ κύριε ο θεός μου απεκάλυψας το ους του δούλου σου του οικοδομήσαι αυτώ οίκον διά τούτο εύρεν ο δούλός σου του προσεύξασθαι κατά πρόσωπόν σου 26 και νυν κύριε συ ει αυτός ο θεός και ελάλησας επί τον δούλόν σου τα αγαθά ταύτα 27 και νυν ήρξω του ευλογήσαι τον οίκον του δούλου σου του είναι εις τον αιώνα εναντίον σου ότι συ κύριε ευλόγησας και ευλόγηται εις τον αιώνα
Copyright information for ABPGRK