1 Chronicles 21

CHAPTER 21

David Numbers Israel

και ανέστη σατάν επί Ισραήλ και επέσεισε τον Δαυίδ του αριθμήσαι τον Ισραήλ και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ προς Ιωάβ και προς τους άρχοντας της δυνάμεως πορεύθητε αριθμήσατε τον Ισραήλ από Βηρσαβεαί έως Δαν και ενέγκατε προς με και γνώσομαι τον αριθμόν αυτών και είπεν Ιωάβ προσθείη κύριος επί τον λαόν αυτού ως εισίν εκατονταπλασίως και οι οφθαλμοί του κυρίου μου του βασιλέως βλέποντες ουχί κύριέ μου βασιλεύ πάντας τω κυρίω μου εις δούλους και ινατί θέλει τούτο ο κύριός μου όπως μη γενήται εις πλημμέλειαν τω Ισραήλ το δε ρήμα του βασιλέως ίσχυσεν επί Ιωάβ και εξήλθεν Ιωάβ και διήλθεν εν παντί Ισραήλ και ανήλθεν εις Ιερουσαλήμ και έδωκεν Ιωάβ τον αριθμόν της επισκέψεως του λαού τω Δαυίδ και ην πας Ισραήλ χίλιαι χιλιάδες και εκατόν χιλιάδες ανδρών σπασμένων ρομφαίαν και Ιούδας τετρακόσιαι και εβδομήκοντα χιλιάδες ανδρών σπασμένων ρομφαίαν και τον Λευί και τον Βενιαμίν ουκ ηρίθμησεν εν μέσω αυτών ότι κατήσχυνεν ο λόγος του βασιλέως προς Ιωάβ και πονηρόν εναντίον του θεού περί του πράγματος τούτου και επάταξε τον Ισραήλ και είπε Δαυίδ προς τον θεόν ημάρτηκα σφόδρα ότι εποίησα το πράγμα τούτο και νυν περίελε δη την αδικίαν του δούλου σου ότι εματαιώθην σφόδρα και ελάλησε κύριος προς Γαδ τον ορώντα τω Δαυίδ λέγων 10 πορεύου και λάλησον προς Δαυίδ λέγων ούτως λέγει κύριος τρία αίρω εγω επί σε έκλεξαι σεαυτώ εν εξ αυτών και ποιήσω σοι 11 και ήλθε Γαδ προς Δαυίδ και είπεν αυτώ ούτως λέγει κύριος έκλεξαι σεαυτώ 12 η τρία έτη λιμού η τρεις μήνας φευγείν σε εκ προσώπου των εχθρών σου και μάχαιραν εχθρών σου καταδιώκειν σε η τρεις ημέρας ρομφαίαν κυρίου και θάνατον εν τη γη και άγγελος κυρίου εξολοθρεύων εν πάση κληρονομία Ισραήλ και νυν ίδε τι αποκριθώ τω αποστείλαντί με λόγον 13 και είπε Δαυίδ προς Γαδ στενά μοι σφόδρα εμπεσούμαι δη εις χείρας κυρίου ότι πολλοί οι οικτιρμοί αυτού σφόδρα και εις χείρας ανθρώπων ου μη εμπέσω

The LORD Appoints Death in Israel

14 και έδωκε κύριος θάνατον εν Ισραήλ και έπεσον εξ Ισραήλ εβδομήκοντα χιλιάδες ανδρών 15 και απέστειλεν ο θεός άγγελον εις Ιερουσαλήμ του εξολοθρεύσαι αυτήν και ως διέφθειρεν ειδε κύριος και μετεμελήθη επί τη κακία και είπε τω αγγέλω τω διαφθείραντι ικανούσθω σοι άνες της χείρά σου και ο άγγελος κυρίου εστώς εν τω άλω Οράν του Ιεβουσαίου 16 και επήρε Δαυίδ τους οφθαλμούς αυτού και είδε τον άγγελον κυρίου εστώτα αναμέσον της γης και αναμέσον του ουρανού και η ρομφαία αυτού εσπασμένη εν τη χειρί αυτού εκτεταμένη επί Ιερουσαλήμ και έπεσε Δαυίδ και οι πρεσβύτεροι περιβεβλημένοι σάκκους επί πρόσωπον αυτών 17 και είπε Δαυίδ προς τον θεόν ουκ εγώ είπα του αριθμήσαι εν τω λαώ και εγώ ειμι ο αμαρτών κακοποιών εκακοποίησα και ταύτα τα πρόβατα τι εποίησαν κύριε ο θεός γενηθήτω η χειρ σου εν εμοί και εν τω οίκω του πατρός μου και μη εν τω λαώ σου εις απώλειαν 18 και άγγελος κυρίου είπε τω Γαδ του ειπείν προς Δαυίδ ίνα αναβή του στήσαι θυσιαστήριον τω κυρίω εν άλω Ορνάν του Ιεβουσαίου 19 και ανέβη Δαυίδ κατά τον λόγον Γαδ ον ελάλησεν εν ονόματι κυρίου 20 και επέστρεψεν Ορνάν και είδε τον βασιλέα και τέσσαρας υιοί αυτού μετ΄ αυτού κρυβόμενοι και Ορνάν ην αλοών πυρούς 21 και ήλθε Δαυίδ προς Ορνάν και Ορνάν εξήλθεν εκ της άλω και επίβλεψεν Ορναν και είδε τον Δαυίδ και προσεκύνησε τω Δαυίδ επί πρόσωπον επί την γην 22 και είπε Δαυίδ προς Ορνάν δος μοι τον τόπον της άλω και οικοδομήσω επ΄ αυτώ θυσιαστήριον τω κυρίω εν αργυρίω αξίω δος μοι αυτόν και παύσεται η πληγή εκ του λαού 23 και είπεν Ορνάν προς Δαυίδ λάβε σεαυτώ και ποιησάτω ο κύριός μου ο βασιλεύς το αγαθόν ενώπιον αυτού ιδού δέδωκα τους βόας εις ολοκαύτωσιν και το άροτρον εις ξύλα και τον πυρόν εις θυσίας τα πάντα δέδωκα 24 και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ τω Ορνάν ουχί αλλ΄ η αγοράζων αγοράσω αργυρίου αξιου ότι ου μη λάβω τα σα τω κυρίω του ανενεγκείν ολοκαύτωσιν δωρεάν τω κυρίω 25 και έδωκε Δαυίδ τω Ορνάν περί του τόπου αυτού σίκλους χρυσίου ολκής εξακοσίους 26 και ωκοδόμησεν εκεί Δαυίδ θυσιαστήριον κυρίω και ανήνεγκεν ολοκαυτώματα και σωτηρίου και εβόησε προς κύριον και επήκουσεν αυτού εν πυρί εκ του ουρανού επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως 27 και είπε κύριος προς τον άγγελον και κατέθηκε την ρομφαίαν αυτου εις τον κουλεόν αυτής 28 εν τω καιρώ εκείνω εν τω ιδείν τον Δαυίδ ότι επήκουσεν αυτού κύριος εν τη άλω Ορνάν του Ιεβουσαίου και εθυσίασεν εκεί 29 και η σκηνή κυρίου ην εποίησε Μωυσής εν τη ερήμω και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων εν τω καιρώ εκείνω εν Βαμά εν Γαβαών 30 και ουκ εδύνατο Δαυίδ του πορευθήναι έμπροσθεν αυτού ζητήσαι τον θεόν ότι κατέσπευσεν από προσώπου της ρομφαίας του αγγέλου κυρίου
Copyright information for ABPGRK