1 Chronicles 24

CHAPTER 24

The Ministration of the Levites

1και των υιών Ααρών διαιρέσεις υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιού Ελεάζαρ και Ιθάμαρ 2και απέθανε Ναδάβ και Αβιού εναντίον του πατρός αυτών και υιοί ουκ ήσαν αυτοίς και ιεράτευσεν Ελεάζαρ και Ιθάμαρ υιοί Ααρών 3και διείλεν αυτούς Δαυίδ και Σαδώκ εκ των υιών Ελεάζαρ και Αχιμέλεχ εκ των υιών Ιθάμαρ κατά την επίσκεψιν αυτών κατά την λειτουργίαν αυτών 4και ευρέθησαν υιοί Ελεάζαρ πλείους εις άρχοντας των δυνατών παρά τους υιούς Ιθάμαρ και διείλεν αυτούς τοις υιοίς Ελεάζαρ εις άρχοντας εις οίκους πατριών εκκαίδεκα και τοις υιοίς Ιθάμαρ κατ΄ οίκους πατριών αυτών οκτώ 5και διείλεν αυτούς εν κλήροις τούτους προς τούτους ότι ήσαν άρχοντες των αγίων και άρχοντες του θεού εν τοις υιοίς Ελεάζαρ και εν τοις υιοίς Ιθάμαρ 6και έγραψεν αυτούς Σαμέας υιός Ναθαναήλ ο γραμματεύς εκ του Λευί κατεναντίον του βασιλέως και των αρχόντων και Σαδώκ του ιερεέως και Αχιμελέκ υιός Αβιάθαρ και των αρχόντων των πατριών των ιερέων και των Λευιτών οίκος πατριάς εις εις τω Ελεάζαρ και οίκος πατριάς εις εις τω Ιθάμαρ 7και εξήλθεν ο κλήρος ο πρώτος τω Ιωαρείβ τω Ιεδεία ο δεύτερος 8τω Χαρίμ ο τρίτος τω Σεωρείμ ο τέταρτος 9τω Μελχία ο πέμπτος τω Μιαμείμ ο έκτος 10τω Ακκώς ο έβδομος τω Αβία ο όγδοος 11τω Ιασού ο έννατος τω Σεχενία ο δέκατος 12τω Ελιασούβ ο ενδέκατος τω Ιακείμ ο δωδέκατος 13τω Οφφά ο τρισκαιδέκατος τω Ισβαάβ ο τεσσαρεσκαιδέκατος 14τω Βελγά ο πεντεκαιδέκατος τω Εμμήρ ο εκκαιδέκατος 15τω Χηζείρ ο επτακαιδέκατος τω Αφεσεί ο οκτωκαιδέκατος 16τω Φαθία ο εννεακαιδέκατος τω Ιζεκιήλ ο εικοστός 17τω Ιαχείμ ο πρώτος και εικοστος τω Γαμούλ ο δεύτερος και εικοστός 18τω Δαλαϊα ο τρίτος και εικοστός τω Μοοζία ο τέταρτος και εικοστός 19αύτη η επίσκεψις αυτών κατά την λειτουργίαν αυτών του εισπορεύεσθαι εις οίκον κυρίου κατά την κρίσιν αυτών διά χειρός Ααρών του πατρός αυτών καθώς ενετείλατο κύριος ο θεός Ισραήλ 20και τοις υιοίς Λευί τοις καταλοίποις τοις υιοίς Αμράμ Σουβαήλ τοις υιοίς Σουβαήλ Ιαδαϊα 21τω Ραβία τοις υιός Ραβία ο άρχων Ιεσία 22και τω Ισάαρ Σαλομίθ τοις υιοίς Σαλομίθ Ιαάθ 23τοις υιοί Ιεδδιού Αμαρία ο δεύτερος Ιαζιήλ ο τρίτος Ιακαμίας ο τέταρτος 24τοις υιοίς Οζιήλ Μιχά τοις υιοί Μιχά Σεμμήρ 25ο αδελφός Μιχά Ισίας τοις υιοίς Ισίου Ζαχαρίας 26τοις υιοί Μεραρί Μοολί και Μουσί υιοί Οζία Βοννί 27υιοί Μεραρί τω Ιοζίας υιός αυτού Σοάμ και Σακχούρ και Αβαρί 28τω Μοολί Ελεάζαρ και ουκ ήσαν αυτώ υιοί 29τω Κις υιοί του Κις Ιεραμεήλ 30υιοί Μουσί Μοολί και Έδερ και Ιιρειμώθ ούτοι υιοί των Λευιτών κατ΄ οίκους των πατριών αυτών 31και έλαβον και αυτοί κλήρους καθώς οι αδελφοί αυτών υιοί Ααρών εναντίον του Δαυίδ του βασιλέως και Σαδώκ και Αχιμέλεχ και οι άρχοντες των πατριών των ιερέων και των Λευιτών πατριάρχαι Αραάβ καθώς οι αδελφοί αυτού οι νεώτεροι
Copyright information for ABPGRK