1 Chronicles 28

CHAPTER 28

David Holds an Assembly

1και εξεκκλησίασε Δαυίδ πάντας τους άρχοντας Ισραήλ άρχοντας των φυλών και τους άρχοντας των διαιρέσεων των εφημεριών των λειτουργούντας τω βασιλεί και τους άρχοντας των χιλιάδων και των εκατοντάδων και τους γαζοφύλακας και τους επί των υπαρχόντων αυτού και πάσης της κτησέως του βασιλέως και των υιών αυτού συν τοις ευνούχοις και τους δυνάστας και τους μαχητάς της στρατιάς εν Ιερουσαλήμ 2και έστη Δαυίδ ο βασιλεύς εν μέσω της εκκλησίας και είπεν ακούσατέ μου αδελφοί μου και λαός μου εμοι εγένετο επί καρδίαν οικοδομήσαι οίκον αναπαύσεως της κιβωτού διαθήκης κυρίου και στάσιν τω υποποδίω των ποδών του θεού και ητοίμασα τα εις την οικοδομήν επιτήδεια 3και ο θεός είπεν ουκ οικοδομήσεις εμοί οίκον του επονομάσαι το όνομά μου επ΄ αυτώ ότι άνθρωπος πολεμιστής ει συ και αίματα εξέχεας 4και εξέλεξατο κύριος ο θεός Ισραήλ εν εμοί από παντός του οίκου του πατρός μου είναι βασιλέα επί Ισραήλ εις τον αιώνα και εν Ιούδα ηρέτικε το βασίλειον και εξ οίκου Ιούδα τον οίκον του πατρός μου και εν τοις υιοίς του πατρός μου εν εμοί ηθέλησε του γενέσθαι με βασιλέα επί παντί τω Ισραήλ 5και από πάντων των υιών μου ότι πολλούς υιούς έδωκέ μοι κύριος εξελέξατο εν Σολομώντι τω υιώ μου καθίσαι επί θρόνου βασιλείας κυρίου επί τον Ισραήλ 6και είπέ μοι ο θεός Σολομών ο υιός σου οικοδομήσει τον οίκόν μου και τας αυλάς μου ότι εξελεξάμην εν αυτώ είναί μοι εις υιόν καγώ έσομαι αυτώ εις πατέρα 7και κατορθώσω την βασιλείαν αυτού έως αιώνος εάν ισχύση του ποιείν και φυλάσσεσθαι τας εντολάς μου και τα κρίματά μου ως η ημέρα αύτη

David Charges Solomon to Build the Sanctuary

8και νυν κατ΄ οφθαλμούς παντός Ισραήλ πάσης εκκλησίας κυρίου και εν ωσίν θεού ημών φυλάξατε και ζητήσατε πάσας τας εντολάς κυρίου του θεού ημών ίνα κληρονομήσητε την γην την αγαθήν και κατακληρονομήσητε αυτήν τοις υιοίς υμών μεθ΄ υμάς έως αιώνος 9και νυν Σολομών υιέ μου γνώθι τον θεόν των πατέρων σου και δούλευσον αυτώ εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση ότι πάσας καρδίας εξετάζει κύριος και παν ενθύμημα διανοιών γινώσκει εάν ζητήσης αυτόν ευρεθήσεταί σοι και εάν καταλείψης αυτόν καταλείψει σε εις τέλος 10ίδε νυν ότι κύριος ηρέτικέ σε οικοδομήσαι αυτώ οίκον εις αγίασμα ίσχυε και ποίει

David Gives Solomon the Plans

11και έδωκε Δαυίδ Σολομώντι τω υιώ αυτού το παράδειγμα του ναού και των οίκων αυτού και των αποθηκών αυτού και των υπερώων και των ταμείων των εσωτέρων και του οίκου του ιλαστηρίου 12και το παράδειγμα πάντων ων ην εν πνεύματι αυτού και των αυλών οίκου κυρίου και πάντων των παστοφορίων των κύκλω των εις τας αποθήκας οίκου κυρίου και των αποθηκών των αγίων 13και εις τας διαιρέσεις εφημεριών των ιερέων και των Λευιτών και εις πάσαν εργασίαν λειτουργίας οίκου κυρίου και των αποθηκών των λειτουργησίμων σκευών της λατρείας οίκου κυρίου 14εις το χρυσίον και τον σταθμόν της ολκής αυτού πάσι τοις σκεύεσι δουλείας και δουλείας και πάσι τοις σκεύεσι του αργυρίου εν σταθμώ παντί σκεύει δουλείας και δουλείας 15και σταθμόν ταις λυχνίαις ταις χρυσαίς και τοις λύχνοις αυτών χρυσίον εν σταθμώ λυχνίας και λυχνίας και τοις λύχνοις αυτής και ταις λυχνίαις των τε χρυσών και αργυρών λυχνιών την ολκήν έδωκεν αυτώ και των λυχνιών έδωκεν αυτώ την ολκήν 16ομοίως τον σταθμόν των τραπεζών της προθέσεως εκάστης τραπέζης χρυσής και ωσαύτως των αργυρών 17και των κρεαγρών και σπονδείων και φιαλών των χρυσών και τα κεφφουρέ τα χρυσά εν σταθμώ εις κεφφώρ και κεφφώρ και τον σταθμόν των χρυσών και των αργυρών εκάστου σταθμού 18και τον του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων σταθμόν εκ χρυσίου δοκίμου και υπέδειξεν αυτώ το παράδειγμα του άρματος των χερουβίμ των διαπεπετασμένων ταις πτέρυξι και σκιαζόντων επί της κιβωτού διαθήκης κυρίου 19πάντα εν γραφή εκ χειρός κυρίου έδωκε Δαυίδ τω Σολομώντι κατά την περιγενηθείσαν αυτώ σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος 20και είπε Δαυίδ Σολομώντι τω υιώ αυτού ίσχυε και ανδρίζου και ποίει μη φοβού μηδέ πτοηθής ότι κύριος ο θεός μου μετά σου ουκ ανήσει σε και ου μη σε εγκαταλείπη έως του συντελέσαι σε πάσαν λειτουργίαν εργασίας οίκου κυρίου 21και ιδού αι εφημερίαι των ιερέων και των Λευιτών εις πάσαν την λειτουργίαν του οίκου του θεού και μετά σου εν παντί έργω πας πρόθυμος εν παντί εκουσίω εν σοφία κατά πάσαν τέχνην και οι άρχοντες και πας ο λαός εις πάντας τους λόγους σου
Copyright information for ABPGRK