1 Chronicles 6

CHAPTER 6

The Genealogy of Levi

υιοί Λευί Γερσών Καάθ και Μεραρί και υιοί Καάθ Αμβράμ και Ισσαάρ Χεβρών και Οζιήλ και υιοί Αμβράμ Ααρών και Μωυσής και Μαριάμ και υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ Ελεάζαρ και Ιθάμαρ και Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινεές και Φινεές εγέννησε τον Αβισού Αβισού εγέννησε τον Βοκί Βοκί εγέννησε τον Οζί Οζί εγέννησε τον Ζαρέα και Ζαρέα εγέννησε τον Μαριώθ και Μαριώθ εγέννησε τον Αμαρία και Αμαρία εγέννησε τον Αχιτώβ και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ και Σαδώκ εγέννησε τον Αχιμαάς και Αχιμαάς εγέννησε τον Αζαρίαν και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωνάν 10 και Ιωνάς εγέννησε τον Αζαρίαν αυτός εστιν Αζαρίας ο ιερατεύσας εν τω οίκω ω ωκοδόμησε Σολομών εν Ιερουσαλήμ 11 και εγέννησεν Αζαρίας τον Αμαρίαν και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτώβ 12 και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ και Σαδώκ εγέννησε τον Σελλούμ 13 και Σελλούμ εγέννησε τον Χελκίαν και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν 14 και Αζαρίας εγέννησε τον Σαρέαν και Σαρέας εγέννησε τον Ιωσεδέκ 15 και Ιωσεδέκ επορεύθη εν τη αποκίζειν κύριον τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ εν χειρί Ναβουχοδονόσορ εις Βαβυλώνα 16 υιοί Λευί Γερσών Καάθ και Μεραρί 17 και ταύτα τα ονόματα των υιών Γερσών Λοβεννί και Σεμεϊ 18 και υιοί Καάθ Αμράμ και Ισσάαρ Χεβρών και Οζιήλ 19 και υιοί Μεραρί Μοολί και Μουσί αύται αι συγγένειαι του Λευί κατά πατριάς αυτών 20 τω Γερσών Λοβεννί υιός αυτού Ιαάθ υιός αυτού Ζεμμά υιός αυτού 21 Ιωαά υιός αυτού Αδδώ υιός αυτού Ζαρά υιός αυτού Ιεθρί υιός αυτού 22 υιοί Καάθ Αμιναδάβ υιός αυτού Κορέ υιός αυτού Ασήρ υιός αυτού 23 Ελκανά υιός αυτού Αβιασάφ υιός αυτού Ασέρ υιός αυτού 24 Θαάθ υιός αυτού Ουριήλ υιός αυτού Οζίας υιός αυτού Σαούλ υιός αυτού 25 και υιοί Ελκανά Αμασά και Αχιμώθ 26 Ελκανά Ελκανά υιός αυτού Σοφί υιός αυτού και Ναάθ υιός αυτού 27 Ελιάβ υιός αυτού Ιεροάμ υιός αυτού Ελκανά υιός αυτού Σαμουήλ υιός αυτού 28 και υιοί Σαμουήλ ο πρωτότοκος αυτού Ιωήλ και ο δεύτερος Αβιά 29 υιοί Μεραρί Μοολί Λοβεννί υιός αυτού Σεμεϊ υιός αυτού Οζίας υιός αυτού 30 Σαμαά υιός αυτού Αγϊα υιός αυτού Ασαϊα υιός αυτού 31 και ούτοι ους κατέστησε Δαυίδ επί χείρας αδόντων εν οίκω κυρίου εν τη καταπαύσει της κιβωτού 32 και ήσαν λειτουργούντες απέναντι της σκέπης της σκηνής του μαρτυρίου εν ωδή έως του οικοδομήσαι τον Σολομώντα τον οίκον κυρίου εν Ιερουσαλήμ και έστησαν κατά την κρίσιν αυτών επί τας λειτουργίας αυτών 33 και ούτοι οι εστώτες και οι υιοί αυτών από των υιών του Καάθ Αιμάν ο ψαλτωδός υιός Ιωήλ υιόυ Σαμουήλ 34 υιόυ Ελκανά υιόυ Ιεράμ υιόυ Ελιήλ υιόυ Θοού 35 υιόυ Σούφ υιόυ Ελκανά υιόυ Μαάθ υιόυ Αμασαϊ 36 υιόυ Ελκανά υιόυ Ιωήλ υιόυ Αζαρία υιόυ Σαφανία 37 υιόυ Θαάθ υιόυ Ασέρ υιόυ Αβιασάφ υιόυ Κορέ 38 υιόυ Ισαάρ υιόυ Καάθ υιόυ Λευί υιόυ Ισραήλ 39 και ο αδελφός αυτού Ασάφ ο εστώς εκ δεξιών αυτού Ασάφ υιός Βαραχία υιόυ Σαμαά 40 υιόυ Μιχαήλ υιόυ Βασία υιόυ Μελχία 41 υιόυ Ηθανί υιόυ Ζαραί υιόυ Αδία 42 υιόυ Εθάν υιόυ Ζεμμά υιόυ Σεμεϊ 43 υιόυ Ιαάθ υιόυ Γερσών υιόυ Λευί 44 και υιοί Μεραρί οι αδελφοί αυτών επί τα αριστερά Αθάν υιός Κουσεί υιόυ Αβδί υιόυ Μαλώχ 45 υιόυ Ασαβία υιόυ Αμασία υιόυ Χελκία 46 υιόυ Αμασεί υιόυ Βανί υιόυ Σεμμήρ 47 υιόυ Μοολί υιόυ Μουσή υιόυ Μεραρί υιόυ Λευί 48 και οι αδελφοί αυτών δεδομένοι οι Λευίται εις πάσαν δουλείαν λειτουργίας σκηνής οίκου του θεού 49 και Ααρών και οι υιοί αυτού θυμιώντες επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος εις πάσαν εργασίαν άγια των αγίων και εξιλάσκεσθαι περί Ισραήλ κατά πάντα όσα ενετείλατο Μωυσής παις του θεού 50 και ούτοι οι υιοί Ααρών Ελεάζαρ υιός αυτού Φινεές υιός αυτού Αβιασού υιός αυτού 51 Βοκκί υιός αυτού Οζί υιός αυτού Ζαρέα υιός αυτού 52 Μαριώθ υιός αυτού Αμαρία υιός αυτού Αχιτώβ υιός αυτού 53 Σαδώκ υιός αυτού Αχιμαάς υιός αυτού 54 και αύται αι κατοικίαι αυτών εν ταις επαύλεσιν αυτών και εν τοις ορίοις αυτών τοις υιοίς Ααρών τη συγγενεία του Καάθ ότι αυτοίς εγένοντο οι κλήροι 55 και έδωκαν αυτοίς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περιπόλια αυτής κύκλω αυτής 56 τους δε αγρούς της πόλεως και τας επαύλεις αυτής έδωκαν τω Χαλέβ υιώ Ιεφονή 57 και τοις υιοίς Ααρών έδωκαν τας πόλεις των φυγαδευτηρίων την Χεβρών και την Λοβνά και τα περισπόρια αυτής και Ιαθήρ και την Εσθαμώ και τα περισπόρια αυτής 58 και την Χελών και τα περισπόρια αυτής και την Δαβείρ και τα περισπόρια αυτής 59 και την Ασάν και τα περισπόρια αυτής και την Βεθσαμής και τα περισπόρια αυτής 60 και από της φυλής Βενιαμίν την Γαβεαί και τα περισπόρια αυτής και την Αλαμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Εναθώθ και τα περισπόρια αυτής πάσαι αι πόλεις αυτών τρισκαίδεκα πόλεις εν ταις συγγενείαις αυτών 61 και τοις υιοίς Καάθ τοις καταλελειμμένοις από της συγγενείας της φυλής από του ημίσους της φυλής Μανασσή εν κλήρω πόλεις δέκα 62 και τοις υιοίς Γερσών κατά συγγενείας αυτών από φυλής Ισσάχαρ και από φυλής Ασήρ και από φυλής Νεφθαλί και από φυλής Μανασσή εν τη Βασάν πόλεις τρισκαίδεκα 63 και τοις υιοίς Μεραρί κατά συγγενείας αυτών από φυλής Ρουβήν και από φυλής Γαδ και από φυλής Ζαβουλών εν κλήρω πόλεις δέκα και δύο 64 και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις τας πόλεις και τα περισπόρια αυτών 65 και έδωκαν αυτάς εν κλήρω και από φυλής υιών Ιούδα και από φυλής υιών Συμεών και από φυλής υιών Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας ας καλούσιν αυτάς εν ονόμασιν 66 και τοις από των δήμων υιών Καάθ εγένοντο πόλεις ορίων αυτών από φυλής Εφραϊμ 67 και έδωκαν αυτοίς τας πόλεις του φυγαδευτηρίου την Σιχέμ και τα περισπόρια αυτής εν όρει Εφραϊμ και την Γαζέρ και τα περισπόρια αυτής 68 και την Ιεκμάν και τα περισπόρια αυτής και την Βεθωρών και τα περισπόρια αυτής 69 και την Ελών και τα περισπόρια αυτής και την Γεθρεμμών και τα περισπόρια αυτής 70 και από του ημίσους φυλής Μανασσή την Ανήρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιεβλάμ και τα περισπόρια αυτής τη συγγενεία των υιών Καάθ τοις καταλοίποις 71 τοις υιοίς Γερσών από συγγενείας του ημίσους φυλής Μανασσή την Γωλάν εκ της Βασάν και τα περισπόρια αυτής και την Ασταρώθ και τα περισπόρια αυτής 72 και από φυλής Ισσάχαρ την Κεδές και τα περισπόρια αυτής και την Δεβηρώθ και τα περισπόρια αυτής 73 και την Ραμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Ενάμ και τα περισπόρια αυτής 74 και από φυλής Ασήρ την Μασάλ και τα περισπόρια αυτής και την Αβδών και τα περισπόρια αυτής 75 και την Ουκκώκ και τα περισπόρια αυτής και την Ροόβ και τα περισπόρια αυτής 76 και από φυλής Νεφθαλί την Καδής εν τη Γαλιλαία και τα περισπόρια αυτής και την Χαμών και τα περισπόρια αυτής και την Καριαθαϊμ και τα περισπόρια αυτής 77 και τοις υιοίς Μεραρί τοις καταλοίποις από φυλής Ζαβουλών την Ρεμμών και τα περισπόρια αυτής και την Θαβώρ και τα περισπόρια αυτής 78 και του πέραν του Ιορδάνου Ιεριχώ κατά ανατολάς του Ιορδάνου από φυλής Ρουβήν την Βοσώρ εν τη ερήμω και τα περισπόρια αυτής και την Ιεσσά και τα περισπόρια αυτής 79 και την Καδημώθ και τα περισπόρια αυτής και την Μιφαάθ και τα περισπόρια αυτής 80 και από φυλής Γαδ την Ραμάθ εν Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μαναϊν και τα περισπόρια αυτής 81 και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζείρ και τα περισπόρια αυτής
Copyright information for ABPGRK