1 Chronicles 6

CHAPTER 6

The Genealogy of Levi

1υιοί Λευί Γερσών Καάθ και Μεραρί 2και υιοί Καάθ Αμβράμ και Ισσαάρ Χεβρών και Οζιήλ 3και υιοί Αμβράμ Ααρών και Μωυσής και Μαριάμ και υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ Ελεάζαρ και Ιθάμαρ 4και Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινεές και Φινεές εγέννησε τον Αβισού 5Αβισού εγέννησε τον Βοκί Βοκί εγέννησε τον Οζί 6Οζί εγέννησε τον Ζαρέα και Ζαρέα εγέννησε τον Μαριώθ 7και Μαριώθ εγέννησε τον Αμαρία και Αμαρία εγέννησε τον Αχιτώβ 8και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ και Σαδώκ εγέννησε τον Αχιμαάς 9και Αχιμαάς εγέννησε τον Αζαρίαν και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωνάν 10και Ιωνάς εγέννησε τον Αζαρίαν αυτός εστιν Αζαρίας ο ιερατεύσας εν τω οίκω ω ωκοδόμησε Σολομών εν Ιερουσαλήμ 11και εγέννησεν Αζαρίας τον Αμαρίαν και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτώβ 12και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ και Σαδώκ εγέννησε τον Σελλούμ 13και Σελλούμ εγέννησε τον Χελκίαν και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν 14και Αζαρίας εγέννησε τον Σαρέαν και Σαρέας εγέννησε τον Ιωσεδέκ 15και Ιωσεδέκ επορεύθη εν τη αποκίζειν κύριον τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ εν χειρί Ναβουχοδονόσορ εις Βαβυλώνα 16υιοί Λευί Γερσών Καάθ και Μεραρί 17και ταύτα τα ονόματα των υιών Γερσών Λοβεννί και Σεμεϊ 18και υιοί Καάθ Αμράμ και Ισσάαρ Χεβρών και Οζιήλ 19και υιοί Μεραρί Μοολί και Μουσί αύται αι συγγένειαι του Λευί κατά πατριάς αυτών 20τω Γερσών Λοβεννί υιός αυτού Ιαάθ υιός αυτού Ζεμμά υιός αυτού 21Ιωαά υιός αυτού Αδδώ υιός αυτού Ζαρά υιός αυτού Ιεθρί υιός αυτού 22υιοί Καάθ Αμιναδάβ υιός αυτού Κορέ υιός αυτού Ασήρ υιός αυτού 23Ελκανά υιός αυτού Αβιασάφ υιός αυτού Ασέρ υιός αυτού 24Θαάθ υιός αυτού Ουριήλ υιός αυτού Οζίας υιός αυτού Σαούλ υιός αυτού 25και υιοί Ελκανά Αμασά και Αχιμώθ 26Ελκανά Ελκανά υιός αυτού Σοφί υιός αυτού και Ναάθ υιός αυτού 27Ελιάβ υιός αυτού Ιεροάμ υιός αυτού Ελκανά υιός αυτού Σαμουήλ υιός αυτού 28και υιοί Σαμουήλ ο πρωτότοκος αυτού Ιωήλ και ο δεύτερος Αβιά 29υιοί Μεραρί Μοολί Λοβεννί υιός αυτού Σεμεϊ υιός αυτού Οζίας υιός αυτού 30Σαμαά υιός αυτού Αγϊα υιός αυτού Ασαϊα υιός αυτού 31και ούτοι ους κατέστησε Δαυίδ επί χείρας αδόντων εν οίκω κυρίου εν τη καταπαύσει της κιβωτού 32και ήσαν λειτουργούντες απέναντι της σκέπης της σκηνής του μαρτυρίου εν ωδή έως του οικοδομήσαι τον Σολομώντα τον οίκον κυρίου εν Ιερουσαλήμ και έστησαν κατά την κρίσιν αυτών επί τας λειτουργίας αυτών 33και ούτοι οι εστώτες και οι υιοί αυτών από των υιών του Καάθ Αιμάν ο ψαλτωδός υιός Ιωήλ υιόυ Σαμουήλ 34υιόυ Ελκανά υιόυ Ιεράμ υιόυ Ελιήλ υιόυ Θοού 35υιόυ Σούφ υιόυ Ελκανά υιόυ Μαάθ υιόυ Αμασαϊ 36υιόυ Ελκανά υιόυ Ιωήλ υιόυ Αζαρία υιόυ Σαφανία 37υιόυ Θαάθ υιόυ Ασέρ υιόυ Αβιασάφ υιόυ Κορέ 38υιόυ Ισαάρ υιόυ Καάθ υιόυ Λευί υιόυ Ισραήλ 39και ο αδελφός αυτού Ασάφ ο εστώς εκ δεξιών αυτού Ασάφ υιός Βαραχία υιόυ Σαμαά 40υιόυ Μιχαήλ υιόυ Βασία υιόυ Μελχία 41υιόυ Ηθανί υιόυ Ζαραί υιόυ Αδία 42υιόυ Εθάν υιόυ Ζεμμά υιόυ Σεμεϊ 43υιόυ Ιαάθ υιόυ Γερσών υιόυ Λευί 44και υιοί Μεραρί οι αδελφοί αυτών επί τα αριστερά Αθάν υιός Κουσεί υιόυ Αβδί υιόυ Μαλώχ 45υιόυ Ασαβία υιόυ Αμασία υιόυ Χελκία 46υιόυ Αμασεί υιόυ Βανί υιόυ Σεμμήρ 47υιόυ Μοολί υιόυ Μουσή υιόυ Μεραρί υιόυ Λευί 48και οι αδελφοί αυτών δεδομένοι οι Λευίται εις πάσαν δουλείαν λειτουργίας σκηνής οίκου του θεού 49και Ααρών και οι υιοί αυτού θυμιώντες επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος εις πάσαν εργασίαν άγια των αγίων και εξιλάσκεσθαι περί Ισραήλ κατά πάντα όσα ενετείλατο Μωυσής παις του θεού 50και ούτοι οι υιοί Ααρών Ελεάζαρ υιός αυτού Φινεές υιός αυτού Αβιασού υιός αυτού 51Βοκκί υιός αυτού Οζί υιός αυτού Ζαρέα υιός αυτού 52Μαριώθ υιός αυτού Αμαρία υιός αυτού Αχιτώβ υιός αυτού 53Σαδώκ υιός αυτού Αχιμαάς υιός αυτού 54και αύται αι κατοικίαι αυτών εν ταις επαύλεσιν αυτών και εν τοις ορίοις αυτών τοις υιοίς Ααρών τη συγγενεία του Καάθ ότι αυτοίς εγένοντο οι κλήροι 55και έδωκαν αυτοίς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περιπόλια αυτής κύκλω αυτής 56τους δε αγρούς της πόλεως και τας επαύλεις αυτής έδωκαν τω Χαλέβ υιώ Ιεφονή 57και τοις υιοίς Ααρών έδωκαν τας πόλεις των φυγαδευτηρίων την Χεβρών και την Λοβνά και τα περισπόρια αυτής και Ιαθήρ και την Εσθαμώ και τα περισπόρια αυτής 58και την Χελών και τα περισπόρια αυτής και την Δαβείρ και τα περισπόρια αυτής 59και την Ασάν και τα περισπόρια αυτής και την Βεθσαμής και τα περισπόρια αυτής 60και από της φυλής Βενιαμίν την Γαβεαί και τα περισπόρια αυτής και την Αλαμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Εναθώθ και τα περισπόρια αυτής πάσαι αι πόλεις αυτών τρισκαίδεκα πόλεις εν ταις συγγενείαις αυτών 61και τοις υιοίς Καάθ τοις καταλελειμμένοις από της συγγενείας της φυλής από του ημίσους της φυλής Μανασσή εν κλήρω πόλεις δέκα 62και τοις υιοίς Γερσών κατά συγγενείας αυτών από φυλής Ισσάχαρ και από φυλής Ασήρ και από φυλής Νεφθαλί και από φυλής Μανασσή εν τη Βασάν πόλεις τρισκαίδεκα 63και τοις υιοίς Μεραρί κατά συγγενείας αυτών από φυλής Ρουβήν και από φυλής Γαδ και από φυλής Ζαβουλών εν κλήρω πόλεις δέκα και δύο 64και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις τας πόλεις και τα περισπόρια αυτών 65και έδωκαν αυτάς εν κλήρω και από φυλής υιών Ιούδα και από φυλής υιών Συμεών και από φυλής υιών Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας ας καλούσιν αυτάς εν ονόμασιν 66και τοις από των δήμων υιών Καάθ εγένοντο πόλεις ορίων αυτών από φυλής Εφραϊμ 67και έδωκαν αυτοίς τας πόλεις του φυγαδευτηρίου την Σιχέμ και τα περισπόρια αυτής εν όρει Εφραϊμ και την Γαζέρ και τα περισπόρια αυτής 68και την Ιεκμάν και τα περισπόρια αυτής και την Βεθωρών και τα περισπόρια αυτής 69και την Ελών και τα περισπόρια αυτής και την Γεθρεμμών και τα περισπόρια αυτής 70και από του ημίσους φυλής Μανασσή την Ανήρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιεβλάμ και τα περισπόρια αυτής τη συγγενεία των υιών Καάθ τοις καταλοίποις 71τοις υιοίς Γερσών από συγγενείας του ημίσους φυλής Μανασσή την Γωλάν εκ της Βασάν και τα περισπόρια αυτής και την Ασταρώθ και τα περισπόρια αυτής 72και από φυλής Ισσάχαρ την Κεδές και τα περισπόρια αυτής και την Δεβηρώθ και τα περισπόρια αυτής 73και την Ραμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Ενάμ και τα περισπόρια αυτής 74και από φυλής Ασήρ την Μασάλ και τα περισπόρια αυτής και την Αβδών και τα περισπόρια αυτής 75και την Ουκκώκ και τα περισπόρια αυτής και την Ροόβ και τα περισπόρια αυτής 76και από φυλής Νεφθαλί την Καδής εν τη Γαλιλαία και τα περισπόρια αυτής και την Χαμών και τα περισπόρια αυτής και την Καριαθαϊμ και τα περισπόρια αυτής 77και τοις υιοίς Μεραρί τοις καταλοίποις από φυλής Ζαβουλών την Ρεμμών και τα περισπόρια αυτής και την Θαβώρ και τα περισπόρια αυτής 78και του πέραν του Ιορδάνου Ιεριχώ κατά ανατολάς του Ιορδάνου από φυλής Ρουβήν την Βοσώρ εν τη ερήμω και τα περισπόρια αυτής και την Ιεσσά και τα περισπόρια αυτής 79και την Καδημώθ και τα περισπόρια αυτής και την Μιφαάθ και τα περισπόρια αυτής 80και από φυλής Γαδ την Ραμάθ εν Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μαναϊν και τα περισπόρια αυτής 81και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζείρ και τα περισπόρια αυτής
Copyright information for ABPGRK