1 Corinthians 11

CHAPTER 11

God's Order of Headship

μιμηταί μου γίνεσθε καθώς καγώ χριστού επαινώ δε υμάς αδελφοί ότι πάντα μου μέμνησθε και καθώς παρέδωκα υμίν τας παραδόσεις κατέχετε θέλω δε υμάς ειδέναι ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο χριστός εστι κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ κεφαλή δε χριστού ο θεός πας ανήρ προσευχόμενος η προφητεύων κατά κεφαλής έχων καταισχύνει την εαυτού κεφαλήν πάσα δε γυνή προσευχομένη η προφητεύουσα ακατακαλύπτω τη κεφαλή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής εν γαρ εστι και το αυτό τη εξυρημένη ει γαρ ου κατακαλύπτεται γυνή και κειράσθω ει δε αισχρόν γυναικί το κείρασθαι η ξυράσθαι κατακαλυπτέσθω ανήρ μεν γαρ ουκ οφείλει κατακαλύπτεσθαι την κεφαλήν εικών και δόξα θεού υπάρχων γυνή δε δόξα ανδρός εστιν ου γαρ εστιν ανήρ εκ γυναικός αλλά γυνή εξ ανδρός και γαρ ουκ εκτίσθη ανήρ διά την γυναίκα αλλά γυνή διά τον άνδρα 10 διά τούτο οφείλει η γυνή εξουσίαν εχείν επί της κεφαλής διά τους αγγέλους 11 πλήν ούτε ανήρ χωρίς γυναικός ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν κυρίω 12 ώσπερ γαρ η γυνή εκ του ανδρός ούτω και ο ανήρ διά της γυναικός τα δε πάντα εκ του θεού 13 εν υμίν αυτοίς κρίνατε πρέπον εστί γυναίκα ακατακάλυπτον τω θεώ προσεύχεσθαι 14 η ουδέ αυτή η φύσις διδάσκει υμάς ότι ανήρ μεν εάν κομά ατιμία αυτώ εστί 15 γυνή δε εάν κομά δόξα αυτή εστίν ότι η κόμη αντί περιβολαίου δέδοται αυτή 16 ει δε τις δοκεί φιλόνεικος είναι ημείς τοιαύτην συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ αι εκκλησίαι του θεού

Conduct at the Lord's Supper

17 τούτο δε παραγγέλλων ουκ επαινώ ότι ουκ εις το κρείττον αλλ΄ εις το ήττον συνέρχεσθε 18 πρώτον μεν γαρ συνερχομένων υμών εν εκκλησία ακούω σχίσματα εν υμίν υπάρχειν και μέρος τι πιστεύω 19 δει γαρ και εν υμίν αιρέσεις είναι ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένωνται εν υμίν 20 συνερχομένων ούν υμών επί το αυτό ουκ έστι κυριακόν δείπνον φαγείν 21 έκαστος γαρ το ίδιον δείπνον προλαμβάνει εν τω φαγείν και ος μεν πεινά ος δε μεθύει 22 μη γαρ οικίας ουκ έχετε εις το εσθίειν και πίνειν η της εκκλησίας του θεού καταφρονείτε και καταισχύνετε τους μη έχοντας τι υμίν είπω επαινέσω υμάς εν τούτω ουκ επαινώ 23 εγώ γαρ παρέλαβον από του κυρίου ο και παρέδωκα υμίν ότι ο κύριος Ιησούς εν τη νυκτί η παρεδίδοτο έλαβεν άρτον 24 και ευχαριστήσας έκλασεν και είπεν λάβετε φάγετε τούτό μου εστι το σώμα το υπέρ υμών κλώμενον τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν 25 ωσαύτως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι λέγων τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίν εν τω εμώ αίματι τούτο ποιείτε οσάκις αν πίνητε εις την εμήν ανάμνησιν 26 οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τουτο πίνητε τον θάνατον του κυρίου καταγγέλλετε άχρις ου αν έλθη 27 ώστε ος αν εσθίη τον άρτον τούτον η πίνη το ποτήριον του κυρίου αναξίως ένοχος έσται του σώματος και αίματος του κυρίου 28 δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω 29 ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει μη διακρίνων το σώμα του κυρίου 30 διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί 31 ει γαρ εαυτούς διεκρίνομεν ουκ αν εκρινόμεθα 32 κρινόμενοι δε υπό του κυρίου παιδευόμεθα ίνα μη συν τω κόσμω κατακριθώμεν 33 ώστε αδελφοί μου συνερχόμενοι εις το φαγείν αλλήλους εκδέχεσθε 34 ει δε τις πεινά εν οίκω εσθιέτω ίνα μη εις κρίμα συνέρχησθε το δε λοιπά ως αν έλθω διατάξομαι
Copyright information for ABPGRK