1 Corinthians 12

CHAPTER 12

Concerning the Divisions of the Spirituals

1περί δε των πνευματικών αδελφοί ου θέλω υμάς αγνοείν 2οίδατε ότι ότε έθνη ήτε προς τα είδωλα τα άφωνα ως αν ήγεσθε απαγόμενοι 3διό γνωρίζω υμίν ότι ουδείς εν πνεύματι θεού λαλών λέγει ανάθεμα Ιησούν και ουδείς δύναται ειπείν κύριον Ιησούν ει μη εν πνεύματι αγίω 4διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισί το δε αυτό πνεύμα 5και διαιρέσεις διακονιών εισί και ο αυτός κύριος 6και διαιρέσεις ενεργημάτων εισίν ο δε αυτός εστι θεός ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν 7εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις του πνεύματος προς το συμφέρον 8ω μεν γαρ διά του πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας άλλω δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα 9ετέρω δε πίστις εν τω αυτώ πνεύματι άλλω δε χαρίσματα ιαμάτων εν τω αυτώ πνεύματι 10άλλω δε ενεργήματα δυνάμεων άλλω δε προφητεία άλλω δε διακρίσεις πνευμάτων ετέρω δε γένη γλωσσών άλλω δε ερμηνεία γλωσσών 11πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαιρούν ιδία εκάστω καθώς βούλεται

One Body, Many Members

12καθάπερ γαρ το σώμα εν εστι και μέλη έχει πολλά πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα εν εστι σώμα ούτω και ο χριστός 13και γαρ εν ενί πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα εβαπτίσθημεν είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι και πάντες εις εν πνεύμα εποτίσθημεν 14και γαρ το σώμα ουκ έστιν εν μέλος αλλά πολλά 15εάν είπη ο πους ότι ουκ ειμί χειρ ουκ ειμί εκ του σώματος ου παρά τούτο ουκ έστιν εκ του σώματος 16και εάν είπη το ους ότι ουκ ειμί οφθαλμός ουκ ειμί εκ του σώματος ου παρά τούτο ουκ έστιν εκ του σώματος 17ει όλον το σώμα οφθαλμός που η ακοή ει όλον ακοή που η όσφρησις 18νυνί δε ο θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτών εν τω σώματι καθώς ηθέλησεν 19ει δε ην τα πάντα εν μέλος που το σώμα 20νυν δε πολλά μεν μέλη εν δε σώμα 21ου δύναται δε οφθαλμός ειπείν τη χειρί χρείαν σου ουκ έχω η πάλιν η κεφαλή τοις ποσί χρείαν υμών ουκ έχω 22αλλά πολλώ μάλλον τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχειν αναγκαίά εστι 23και α δοκούμεν ατιμότερα είναι του σώματος τούτοις τιμήν περισσοτέραν περιτίθεμεν και τα ασχήμονα ημών ευσχημοσύνην περισσοτέραν έχει 24τα δε ευσχήμονα ημών ου χρείαν έχει αλλ΄ ο θεός συνεκέρασε το σώμα τω υστερούντι περισσοτέραν δους τιμήν 25ίνα μη η σχίσμα εν τω σώματι αλλά το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσι τα μέλη 26και είτε πάσχει εν μέλος συμπάσχει πάντα τα μέλη είτε δοξάζεται εν μέλος συγχαίρει πάντα τα μέλη 27υμείς δε εστε σώμα χριστού και μέλη εκ μέρους 28και ους μεν έθετο ο θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους έπειτα δυνάμεις είτα χαρίσματα ιαμάτων αντιλήψεις κυβερνήσεις γένη γλωσσών 29μη πάντες απόστολοι μη πάντες προφήται μη πάντες διδάσκαλοι μη πάντες δυνάμεις 30μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων μη πάντες γλώσσαις λαλουσί μη πάντες διερμηνεύουσιν 31ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα και έτι καθ΄ υπερβολήν οδόν υμίν δείκνυμι
Copyright information for ABPGRK