1 Corinthians 3

CHAPTER 3

Divisions among the Brethren

1και εγώ αδελφοί ουκ ηδυνήθην λαλήσαι υμίν ως πνευματικοίς αλλ΄ ως σαρκικοίς ως νηπίοις εν χριστώ 2γάλα υμάς επότισα και ου βρώμα ούπω γαρ εδύνασθε αλλ΄ ούτε έτι νυν δύνασθε 3έτι γαρ σαρκικοί εστε όπου γαρ εν υμίν ζήλος και έρις και διχοστασίαι ουχί σαρκικοί εστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε 4όταν γαρ λέγη τις εγώ μεν ειμι Παύλου έτερος δε εγώ Απολλώ ουχί σαρκικοί εστε 5τις ούν εστι Παύλος τις δε Απολλώς αλλ΄ η διάκονοι δι΄ ων επιστεύσατε και εκάστω ως ο κύριος έδωκεν 6εγώ εφύτευσα Απολλώς επότισεν αλλ΄ ο θεός ηύξανεν 7ώστε ούτε ο φυτεύων εστί τι ούτε ο ποτίζων αλλ΄ ο αυξάνων θεός 8ο φυτεύων δε και ο ποτίζων εν εισιν έκαστος δε τον ίδιον μισθόν λήψεται κατά τον ίδιον κόπον 9θεού γαρ εσμεν συνεργοί θεού γεώργιον θεού οικοδομή εστε

Jesus is the Foundation

10κατά την χάριν του θεού την δοθείσάν μοι ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα άλλος δε εποικοδομεί έκαστος δε βλεπέτω πως εποικοδομεί 11θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον ος εστιν Ιησούς χριστός 12ει δε τις εποικοδομεί επί τον θεμέλιον τούτον χρυσόν άργυρον λίθους τιμίους ξύλα χόρτον καλάμην 13εκάστου το έργον φανερόν γενήσεται η γαρ ημέρα δηλώσει ότι εν πυρί αποκαλύπτεται και εκάστου το έργον οποίόν εστι το πυρ δοκιμάσει 14ει τινος το έργον μένει ο επωκοδόμησεν μισθόν λήψεται 15ει τινος το έργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται αυτός δε σωθήσεται ούτως δε ως διά πυρός

The Temple of God

16ουκ οίδατε ότι ναός θεού εστε και το πνεύμα του θεού οικεί εν υμίν 17ει τις τον ναόν του θεού φθείρει φθερεί τούτον ο θεός ο γαρ ναός του θεού άγιός εστιν οίτινές εστε υμείς 18μηδείς εαυτόν εξαπατάτω ει τις δοκεί σοφός είναι εν υμίν εν τω αιώνι τούτω μωρός γενέσθω ίνα γένηται σοφός 19η γαρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά τω θεώ εστι γέγραπται γαρ ο δρασσόμενος τους σοφούς εν τη πανουργία αυτών 20και πάλιν κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εισί μάταιοι 21ώστε μηδείς καυχάσθω εν ανθρώποις πάντα γαρ υμών εστιν 22είτε Παύλος είτε Απολλώς είτε Κηφάς είτε κόσμος είτε ζωή είτε θάνατος είτε ενεστώτα είτε μέλλοντα πάντα υμών εστιν 23υμείς δε χριστού χριστός δε θεού
Copyright information for ABPGRK