1 Corinthians 5

CHAPTER 5

Reports of Immorality

όλως ακούεται εν υμίν πορνεία και τοιαύτη πορνεία ήτις ουδέ εν τοις έθνεσιν ονομάζεται ώστε γυναίκά τινα του πατρός έχειν και υμείς πεφυσιωμένοι εστέ και ουχί μάλλον επενθήσατε ίνα εξαρθή εκ μέσου υμών ο το έργον τούτο ποιήσας εγώ μεν γαρ ως απών τω σώματι παρών δε τω πνεύματι ήδη κέκρικα ως παρών τον ούτω τούτο κατεργασάμενον εν τω ονόματι του κυρίου ημών Ιησού χριστού συναχθέντων υμών και του εμού πνεύματος συν τη δυνάμει του κυρίου ημών Ιησού χριστού παραδούναι τον τοιούτον τω Σατανά εις όλεθρον της σαρκός ίνα το πνεύμα σωθή εν τη ημέρα του κυρίου Ιησού ου καλόν το καύχημα υμών ουκ οίδατε ότι μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμοί εκκαθάρατε ούν την παλαιάν ζύμην ίνα ήτε νέον φύραμα καθώς εστε άζυμοι και γαρ το πάσχα ημών υπέρ ημών ετύθη χριστός ώστε εορτάζωμεν μη εν ζύμη παλαιά μηδέ εν ζύμη κακίας και πονηρίας αλλ΄ εν αζύμοις ειλικρινείας και αληθείας έγραψα υμίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις 10 και ου πάντως τοις πόρνοις του κόσμου τούτου η τοις πλεονέκταις η άρπαξιν η ειδωλολάτραις επεί οφείλετε άρα εκ του κόσμου εξελθείν 11 νυνί δε έγραψα υμίν μη συναναμίγνυσθαι εάν τις αδελφός ονομαζόμενος η πόρνος η πλεονέκτης η ειδωλολάτρης η λοίδορος η μέθυσος η άρπαξ τω τοιούτω μηδέ συνεσθίειν 12 τι γαρ μοι και τους έξω κρίνειν ουχί τους έσω υμείς κρίνετε 13 τους δε έξω ο θεός κρίνει και εξαρείτε τον πονηρόν εξ υμών αυτών
Copyright information for ABPGRK