1 Corinthians 6

CHAPTER 6

Lawsuits among the Saints

1τολμά τις υμών πράγμα έχων προς τον έτερον κρίνεσθαι επί των αδίκων και ουχί επί των αγίων 2ουκ οίδατε ότι οι άγιοι τον κόσμον κρινούσι και ει εν υμίν κρίνεται ο κόσμος ανάξιοί εστε κριτηρίων ελαχίστων 3ουκ οίδατε ότι αγγέλους κρινούμεν μήτι γε βιωτικά 4βιωτικά μεν ούν κριτήρια εάν έχητε τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε 5προς εντροπήν υμίν λέγω ούτως ουκ ένι εν υμίν σοφός ουδέ εις ος δυνήσεται διακρίναι αναμέσον του αδελφού αυτού 6αλλά αδελφός μετά αδελφού κρίνεται και τούτο επί απίστων 7ήδη μεν ούν όλως ήττημα εν υμίν εστιν ότι κρίματα έχετε μεθ΄ εαυτών διατί ουχί μάλλον αδικείσθε διατί ουχί μάλλον αποστερείσθε 8αλλά υμείς αδικείτε και αποστερείτε και ταύτα αδελφούς 9η ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν θεού ου κληρονομήσουσι μη πλανάσθε ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10ούτε κλέπται ούτε πλεονέκται ούτε μέθυσοι ου λοίδοροι ουχ άρπαγες βασιλείαν θεού κληρονομήσουσιν 11και ταύτά τινες ήτε αλλά απελούσασθε αλλά ηγιάσθητε αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του κυρίου Ιησού και εν τω πνεύματι του θεού ημών

Sexual Immorality

12πάντα μοι έξεστιν αλλ΄ ου πάντα συμφέρει πάντα μοι έξεστιν αλλ΄ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος 13τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν ο δε θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει το δε σώμα ου τη πορνεία αλλά τω κυρίω και ο κύριος τω σώματι 14ο δε θεός και τον κύριον ήγειρε και ημάς εξεγερεί διά της δυνάμεως αυτού 15ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη χριστού εστιν άρας ούν τα μέλη του χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γένοιτο 16η ουκ οίδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη εν σώμά εστιν έσονται γαρ φησίν οι δύο εις σάρκα μίαν 17ο δε κολλώμενος τω κυρίω εν πνεύμά εστι 18φεύγετε την πορνείαν παν αμάρτημα ο εάν ποιήση άνθρωπος εκτός του σώματός εστιν ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει 19η ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν αγίου πνεύματός εστιν ου έχετε από θεού και ουκ εστέ εαυτών 20ηγοράσθητε γαρ τιμής δοξάσατε δη τον θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών άτινά εστι του θεού
Copyright information for ABPGRK