1 John 2

CHAPTER 2

Abiding in Christ

τεκνία μου ταύτα γράφω υμίν ίνα μη αμάρτητε και εάν τις αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον πατέρα Ιησούν χριστόν δίκαιον και αυτός ιλασμός εστι περί των αμαρτιών ημών ου περί των ημετέρων δε μόνον αλλά και περί όλου του κόσμου και εν τούτω γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν ο λέγων έγνωκα αυτόν και τας εντολάς αυτού μη τηρών ψεύστης εστί και εν τούτω η αλήθεια ουκ έστιν ος δ΄ αν τηρή αυτού τον λόγον αληθώς εν τούτω η αγάπη του θεού τετελείωται εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ εσμέν ο λέγων εν αυτώ μένειν οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατείν αδελφοί ουκ εντολήν καινήν γράφω υμίν αλλ΄ εντολήν παλαιάν ην είχετε απ΄ αρχής η εντολή η παλαιά εστιν ο λόγος ον ηκούσατε απ΄ αρχής πάλιν εντολήν καινήν γράφω υμίν ο εστιν αληθές εν αυτώ και εν υμίν ότι η σκοτία παράγεται και το φως το αληθινόν ήδη φαίνει ο λέγων εν τω φωτί είναι και τον αδελφόν αυτού μισών εν τη σκοτία εστίν έως άρτι 10 ο αγαπών τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτώ ουκ έστιν 11 ο δε μισών τον αδελφόν αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ οίδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού 12 γράφω υμίν τεκνία ότι αφέωνται υμίν αι αμαρτίαι διά το όνομα αυτού 13 γράφω υμίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απ΄ αρχής γράφω υμίν νεανίσκοι ότι νενικήκατε τον πονηρόν γράφω υμίν παιδία ότι εγνώκατε τον πατέρα 14 έγραψα υμίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απ΄ αρχής έγραψα υμίν νεανίσκοι ότι ισχυροί εστε και ο λόγος του θεού εν υμίν μένει και νενικήκατε τον πονηρόν

Love Not the World

15 μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω εάν τις αγαπά τον κόσμον ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ 16 ότι παν το εν τω κόσμω η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου ουκ έστιν εκ του πατρός αλλ΄ εκ του κόσμου εστί 17 και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού ο δε ποιών το θέλημα του θεού μένει εις τον αιώνα 18 παιδία εσχάτη ώρα εστί και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν 19 εξ ημών εξήλθον αλλ΄ ουκ ήσαν εξ ημών ει γαρ ήσαν εξ ημών μεμενήκεισαν αν μεθ΄ ημών αλλ΄ ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισί πάντες εξ ημών 20 και υμείς χρίσμα έχετε από του αγίου και οίδατε πάντα 21 ουκ έγραψα υμίν ότι ουκ οίδατε την αλήθειαν αλλ΄ ότι οίδατε αυτήν και ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας ουκ έστι 22 τις εστιν ο ψεύστης ει μη ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο χριστός ούτός εστιν ο αντίχριστος ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιόν 23 πας ο αρνούμενος τον υιόν ουδέ τον πατέρα έχει 24 υμείς ούν ο ηκούσατε απ΄ αρχής εν υμίν μενέτω εάν εν υμίν μείνη ο απ΄ αρχής ηκούσατε και υμείς εν τω υιώ και εν τω πατρί μενείτε 25 και αύτη εστίν η επαγγελία ην αυτός επηγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον 26 ταύτα έγραψα υμίν περί των πλανώντων υμάς 27 και υμείς το χρίσμα ο ελάβετε απ΄ αυτού εν υμίν μένει και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς αλλ΄ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων και αληθές εστι και ουκ έστι ψεύδος και καθώς εδίδαξεν υμάς μενείτε εν αυτώ 28 και νυν τεκνία μένετε εν αυτώ ίνα όταν φανερωθή έχωμεν παρρησίαν και μη αισχυνθώμεν απ΄ αυτού εν τη παρουσία αυτού 29 εάν είδητε ότι δίκαιός εστι γινώσκετε ότι πας ο ποιών την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννηται
Copyright information for ABPGRK