1 John 4

CHAPTER 4

Distinguish the Spirits

1αγαπητοί μη παντί πνεύματι πιστεύετε αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ του θεού εστίν ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσμον 2εν τούτω γινώσκετε το πνεύμα του θεού παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του θεού εστί 3και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του θεού ουκ έστι και τούτό εστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη 4υμείς εκ του θεού εστέ τεκνία και νενικήκατε αυτούς ότι μείζων εστίν ο εν υμίν η ο εν τω κόσμω 5αυτοί εκ του κόσμου εισί διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτών ακούει 6ημείς εκ του θεού εσμέν ο γινώσκων τον θεόν ακούει ημών ος ουκ έστιν εκ του θεού ουκ ακούει ημών εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης

Love One Another

7αγαπητοί αγαπώμεν αλλήλους ότι η αγάπη εκ του θεού εστί και πας ο αγαπών εκ του θεού γεγέννηται και γινώσκει τον θεόν 8ο μη αγαπών ουκ έγνω τον θεόν ότι ο θεός αγάπη εστίν 9εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του θεού εν ημίν ότι τον υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο θεος εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄ αυτού 10εν τούτω εστίν η αγάπη ουχ ότι ημείς ηγάπησαμεν τον θεόν αλλ΄ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών 11αγαπητοί ει ούτως ο θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν 12θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται εάν αγαπώμεν αλλήλους ο θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν 13εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ μένομεν και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδωκεν ημίν 14και ημείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρ απέσταλκε τον υιόν σωτήρα του κόσμου 15ος αν ομολογήση ότι Ιησούς εστίν ο υιός του θεού ο θεός εν αυτώ μένει και αυτός εν τω θεώ 16και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ην έχει ο θεός εν ημίν ο θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν τω θεώ μένει και ο θεός εν αυτω 17εν τούτω τετελείωται η αγάπη μεθ΄ ημών ίνα παρρησίαν έχωμεν εν τη ημέρα της κρίσεως ότι καθώς εκείνός εστι και ημείς εσμέν εν τω κόσμω τούτω 18φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη αλλ΄ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον ότι ο φόβος κόλασιν έχει ο δε φοβούμενος ου τετελείωται εν αγάπη 19ημείς αγαπώμεν αυτόν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς 20εάν τις είπη ότι αγαπώ τον θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύστης εστίν ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού ον εώρακε τον θεόν ον ουχ εώρακε πως δύναται αγαπάν 21και ταύτην την εντολήν έχομεν απ΄ αυτού ίνα ο αγαπών τον θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού
Copyright information for ABPGRK