1 John 4

CHAPTER 4

Distinguish the Spirits

αγαπητοί μη παντί πνεύματι πιστεύετε αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ του θεού εστίν ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσμον εν τούτω γινώσκετε το πνεύμα του θεού παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του θεού εστί και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του θεού ουκ έστι και τούτό εστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη υμείς εκ του θεού εστέ τεκνία και νενικήκατε αυτούς ότι μείζων εστίν ο εν υμίν η ο εν τω κόσμω αυτοί εκ του κόσμου εισί διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτών ακούει ημείς εκ του θεού εσμέν ο γινώσκων τον θεόν ακούει ημών ος ουκ έστιν εκ του θεού ουκ ακούει ημών εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης

Love One Another

αγαπητοί αγαπώμεν αλλήλους ότι η αγάπη εκ του θεού εστί και πας ο αγαπών εκ του θεού γεγέννηται και γινώσκει τον θεόν ο μη αγαπών ουκ έγνω τον θεόν ότι ο θεός αγάπη εστίν εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του θεού εν ημίν ότι τον υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο θεος εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄ αυτού 10 εν τούτω εστίν η αγάπη ουχ ότι ημείς ηγάπησαμεν τον θεόν αλλ΄ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών 11 αγαπητοί ει ούτως ο θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν 12 θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται εάν αγαπώμεν αλλήλους ο θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν 13 εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ μένομεν και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδωκεν ημίν 14 και ημείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρ απέσταλκε τον υιόν σωτήρα του κόσμου 15 ος αν ομολογήση ότι Ιησούς εστίν ο υιός του θεού ο θεός εν αυτώ μένει και αυτός εν τω θεώ 16 και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ην έχει ο θεός εν ημίν ο θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν τω θεώ μένει και ο θεός εν αυτω 17 εν τούτω τετελείωται η αγάπη μεθ΄ ημών ίνα παρρησίαν έχωμεν εν τη ημέρα της κρίσεως ότι καθώς εκείνός εστι και ημείς εσμέν εν τω κόσμω τούτω 18 φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη αλλ΄ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον ότι ο φόβος κόλασιν έχει ο δε φοβούμενος ου τετελείωται εν αγάπη 19 ημείς αγαπώμεν αυτόν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς 20 εάν τις είπη ότι αγαπώ τον θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύστης εστίν ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού ον εώρακε τον θεόν ον ουχ εώρακε πως δύναται αγαπάν 21 και ταύτην την εντολήν έχομεν απ΄ αυτού ίνα ο αγαπών τον θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού
Copyright information for ABPGRK