1 John 5

CHAPTER 5

Love God

πας ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο χριστός εκ του θεού γεγέννηται και πας ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού εν τούτω γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του θεού όταν τον θεόν αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού τηρώμεν αύτη γαρ εστιν η αγάπη του θεού ίνα τας εντολάς αυτού τηρώμεν και αι εντολαί αυτού βαρείαι ουκ εισίν ότι παν το γεγεννημένον εκ του θεού νικά τον κόσμον και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών τις εστιν ο νικών τον κόσμον ει μη ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο υιός του θεού ούτός εστιν ο ελθών δι΄ ύδατος και αίματος Ιησούς ο χριστός ουκ εν τω ύδατι μόνον αλλ΄ εν τω ύδατι και τω αίματι και το πνεύμά εστι το μαρτυρούν ότι το πνεύμά εστιν η αλήθεια ότι τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ ο πατήρ και ο λόγος και το άγιον πνεύμα και οι τρεις εις εν εισι και τρεις εισίν οι μαρτυρούντες επί της γης το πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις εις το εν εισιν ει την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν η μαρτυρία του θεού μείζων εστίν ότι αύτη εστίν η μαρτυρία του θεού ην μεμαρτύρηκε περί του υιού αυτού 10 ο πιστεύων εις τον υιόν του θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ ο μη πιστεύων τω θεώ ψεύστην πεποίηκεν αυτόν ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν ην μεμαρτύρηκεν ο θεός περί του υιού αυτού 11 και αύτη εστίν η μαρτυρία ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο θεός και αύτη η ζωή εν τω υιώ αυτού εστίν 12 ο έχων τον υιόν έχει την ζωήν ο μη έχων τον υιόν του θεού την ζωήν ουκ έχει 13 ταύτα έγραψα υμίν τοις πιστεύουσιν εις το όνομα του υιού του θεού ίνα ειδήτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε και ίνα πιστεύητε εις το όνομα του υιού του θεού

Asking in Confidence

14 και αύτη εστίν η παρρησία ην έχομεν προς αυτόν ότι εάν τι αιτώμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών 15 και εάν οίδαμεν ότι ακούει ημών ο αν αιτώμεθα οίδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα α ητήκαμεν παρ΄ αυτού 16 εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μη προς θάνατον αιτήσει και δώσει αυτώ ζωήν τοις αμαρτάνουσι μη προς θάνατον έστιν αμαρτία προς θάνατον ου περί εκείνης λέγω ίνα ερωτήση 17 πάσα αδικία αμαρτία εστί και έστιν αμαρτία ου προς θάνατον 18 οίδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του θεού ουχ αμαρτάνει αλλ΄ ο γεννηθείς εκ του θεού τηρεί εαυτόν και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού 19 οίδαμεν ότι εκ του θεού εσμέν και ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται 20 οίδαμεν δε ότι ο υιός του θεού ήκει και δέδωκεν ημίν διάνοιαν ίνα γινώσκωμεν τον αληθινόν και εσμεν εν τω αληθινώ εν τω υιώ αυτού Ιησού χριστώ ούτός εστιν ο αληθινός θεός και η ζωή αιώνιος 21 τεκνία φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων αμήν
Copyright information for ABPGRK