1 John 2

CHAPTER 2

Abiding in Christ

1τεκνία μου ταύτα γράφω υμίν ίνα μη αμάρτητε και εάν τις αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον πατέρα Ιησούν χριστόν δίκαιον 2και αυτός ιλασμός εστι περί των αμαρτιών ημών ου περί των ημετέρων δε μόνον αλλά και περί όλου του κόσμου 3και εν τούτω γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν 4ο λέγων έγνωκα αυτόν και τας εντολάς αυτού μη τηρών ψεύστης εστί και εν τούτω η αλήθεια ουκ έστιν 5ος δ΄ αν τηρή αυτού τον λόγον αληθώς εν τούτω η αγάπη του θεού τετελείωται εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ εσμέν 6ο λέγων εν αυτώ μένειν οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατείν 7αδελφοί ουκ εντολήν καινήν γράφω υμίν αλλ΄ εντολήν παλαιάν ην είχετε απ΄ αρχής η εντολή η παλαιά εστιν ο λόγος ον ηκούσατε απ΄ αρχής 8πάλιν εντολήν καινήν γράφω υμίν ο εστιν αληθές εν αυτώ και εν υμίν ότι η σκοτία παράγεται και το φως το αληθινόν ήδη φαίνει 9ο λέγων εν τω φωτί είναι και τον αδελφόν αυτού μισών εν τη σκοτία εστίν έως άρτι 10ο αγαπών τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτώ ουκ έστιν 11ο δε μισών τον αδελφόν αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ οίδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού 12γράφω υμίν τεκνία ότι αφέωνται υμίν αι αμαρτίαι διά το όνομα αυτού 13γράφω υμίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απ΄ αρχής γράφω υμίν νεανίσκοι ότι νενικήκατε τον πονηρόν γράφω υμίν παιδία ότι εγνώκατε τον πατέρα 14έγραψα υμίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απ΄ αρχής έγραψα υμίν νεανίσκοι ότι ισχυροί εστε και ο λόγος του θεού εν υμίν μένει και νενικήκατε τον πονηρόν

Love Not the World

15μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω εάν τις αγαπά τον κόσμον ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ 16ότι παν το εν τω κόσμω η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου ουκ έστιν εκ του πατρός αλλ΄ εκ του κόσμου εστί 17και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού ο δε ποιών το θέλημα του θεού μένει εις τον αιώνα 18παιδία εσχάτη ώρα εστί και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν 19εξ ημών εξήλθον αλλ΄ ουκ ήσαν εξ ημών ει γαρ ήσαν εξ ημών μεμενήκεισαν αν μεθ΄ ημών αλλ΄ ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισί πάντες εξ ημών 20και υμείς χρίσμα έχετε από του αγίου και οίδατε πάντα 21ουκ έγραψα υμίν ότι ουκ οίδατε την αλήθειαν αλλ΄ ότι οίδατε αυτήν και ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας ουκ έστι 22τις εστιν ο ψεύστης ει μη ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο χριστός ούτός εστιν ο αντίχριστος ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιόν 23πας ο αρνούμενος τον υιόν ουδέ τον πατέρα έχει 24υμείς ούν ο ηκούσατε απ΄ αρχής εν υμίν μενέτω εάν εν υμίν μείνη ο απ΄ αρχής ηκούσατε και υμείς εν τω υιώ και εν τω πατρί μενείτε 25και αύτη εστίν η επαγγελία ην αυτός επηγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον 26ταύτα έγραψα υμίν περί των πλανώντων υμάς 27και υμείς το χρίσμα ο ελάβετε απ΄ αυτού εν υμίν μένει και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς αλλ΄ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων και αληθές εστι και ουκ έστι ψεύδος και καθώς εδίδαξεν υμάς μενείτε εν αυτώ 28και νυν τεκνία μένετε εν αυτώ ίνα όταν φανερωθή έχωμεν παρρησίαν και μη αισχυνθώμεν απ΄ αυτού εν τη παρουσία αυτού 29εάν είδητε ότι δίκαιός εστι γινώσκετε ότι πας ο ποιών την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννηται
Copyright information for ABPGRK