1 John 5

CHAPTER 5

Love God

1πας ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο χριστός εκ του θεού γεγέννηται και πας ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού 2εν τούτω γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του θεού όταν τον θεόν αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού τηρώμεν 3αύτη γαρ εστιν η αγάπη του θεού ίνα τας εντολάς αυτού τηρώμεν και αι εντολαί αυτού βαρείαι ουκ εισίν 4ότι παν το γεγεννημένον εκ του θεού νικά τον κόσμον και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών 5τις εστιν ο νικών τον κόσμον ει μη ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο υιός του θεού 6ούτός εστιν ο ελθών δι΄ ύδατος και αίματος Ιησούς ο χριστός ουκ εν τω ύδατι μόνον αλλ΄ εν τω ύδατι και τω αίματι και το πνεύμά εστι το μαρτυρούν ότι το πνεύμά εστιν η αλήθεια 7ότι τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ ο πατήρ και ο λόγος και το άγιον πνεύμα και οι τρεις εις εν εισι και τρεις εισίν οι μαρτυρούντες επί της γης 8το πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις εις το εν εισιν 9ει την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν η μαρτυρία του θεού μείζων εστίν ότι αύτη εστίν η μαρτυρία του θεού ην μεμαρτύρηκε περί του υιού αυτού 10ο πιστεύων εις τον υιόν του θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ ο μη πιστεύων τω θεώ ψεύστην πεποίηκεν αυτόν ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν ην μεμαρτύρηκεν ο θεός περί του υιού αυτού 11και αύτη εστίν η μαρτυρία ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο θεός και αύτη η ζωή εν τω υιώ αυτού εστίν 12ο έχων τον υιόν έχει την ζωήν ο μη έχων τον υιόν του θεού την ζωήν ουκ έχει 13ταύτα έγραψα υμίν τοις πιστεύουσιν εις το όνομα του υιού του θεού ίνα ειδήτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε και ίνα πιστεύητε εις το όνομα του υιού του θεού

Asking in Confidence

14και αύτη εστίν η παρρησία ην έχομεν προς αυτόν ότι εάν τι αιτώμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών 15και εάν οίδαμεν ότι ακούει ημών ο αν αιτώμεθα οίδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα α ητήκαμεν παρ΄ αυτού 16εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μη προς θάνατον αιτήσει και δώσει αυτώ ζωήν τοις αμαρτάνουσι μη προς θάνατον έστιν αμαρτία προς θάνατον ου περί εκείνης λέγω ίνα ερωτήση 17πάσα αδικία αμαρτία εστί και έστιν αμαρτία ου προς θάνατον 18οίδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του θεού ουχ αμαρτάνει αλλ΄ ο γεννηθείς εκ του θεού τηρεί εαυτόν και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού 19οίδαμεν ότι εκ του θεού εσμέν και ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται 20οίδαμεν δε ότι ο υιός του θεού ήκει και δέδωκεν ημίν διάνοιαν ίνα γινώσκωμεν τον αληθινόν και εσμεν εν τω αληθινώ εν τω υιώ αυτού Ιησού χριστώ ούτός εστιν ο αληθινός θεός και η ζωή αιώνιος 21τεκνία φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων αμήν
Copyright information for ABPGRK