1 Kings 13

CHAPTER 13

The Man of God from Beth-el

1και ιδού άνθρωπος του θεού παρεγένετο εξ Ιούδα εν λόγω κυρίου εις Βαιθήλ και Ιεροβοάμ ειστήκει επί το θυσιαστήριον επιθύσαι 2και επεκάλεσε επί το θυσιαστήριον εν λόγω κυρίου και είπε θυσιαστήριον θυσιαστήριον τάδε λέγει κύριος ιδού υιός τίκτεται τω οίκω Δαυίδ Ιωσίας όνομα αυτώ και θύσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τους επιθύοντας επί σε και οστά ανθρώπων καύσει επί σε 3και έδωκεν εν τη ημέρα εκείνη τέρας λέγων τούτο το ρήμα ο ελάλησε κύριος λέγων ιδού το θυσιαστήριον ρήγνυται και εκχυθήσεται η πιότης η ούσα επ΄ αυτώ 4και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του θεού του επικαλεσαμένου επί το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ και εξέτεινεν την χείρα αυτού από του θυσιαστηρίου λέγων συλλάβετε αυτόν και εξηράνθη η χειρ αυτού ην εξέτεινεν επ΄ αυτόν και ουκ ηδυνήθη επιστρέψαι αυτήν προς αυτόν 5και το θυσιαστήριον ερράγη και εξεχύθη η πιότης από του θυσιαστηρίου κατά το τέρας ο έδωκεν ο άνθρωπος του θεού εν λόγω κυρίου 6και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε τω ανθρώπω του θεού δεήθητι του προσώπου κυρίου του θεού σου και επιστρεψάτω η χειρ μου προς με και εδεήθη ο άνθρωπος του θεού του προσώπου κυρίου και επέστρεψε την χείρα του βασιλέως προς αυτόν και εγένετο καθώς το πρότερον 7και ελάλησεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του θεού είσελθε μετ΄ εμού εις τον οίκον μου και αρίστησον και δώσω σοι δόμα 8και είπεν ο άνθρωπος του θεού προς τον βασιλέα εάν δως μοι το ήμισυ του οίκου σου ουκ εισελεύσομαι μετά σου ουδέ μη φάγω άρτον ουδέ μη πίω ύδωρ εν τω τόπω τούτω 9ότι ούτως ενετείλατό μοι κύριος εν λόγω λέγων ου μη φάγης άρτον ουδέ μη πίης ύδωρ ουδέ μη επιστρέψης εν τη οδώ εν η επορεύθης εν αυτή 10και απήλθεν εν οδώ άλλη και ουκ ανέστρεψεν εν τη οδώ η ήλθεν εν αυτή εις Βαιθήλ

The Prophet Tests the Man of God

11και προφήτης εις πρεσβύτης κατώκει εν Βαιθήλ και έρχονται οι υιοί αυτού και διηγούνται αυτώ πάντα τα έργα α εποίησεν ο άνθρωπος του θεού εν τη ημέρα εκείνη εν Βαιθήλ και τους λόγους ους ελάλησε τω βασιλεί και επέστρεψαν το πρόσωπον του πατρός αυτών 12και ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών λέγων ποία οδώ πεπόρευται και δεικνύουσιν αυτώ οι υιοί αυτού την οδόν ην απήλθεν ο άνθρωπος του θεού ο ελθών εξ Ιούδα 13και είπε τοις υιοίς αυτού επισάξατέ μοι τον όνον και επέσαξαν αυτώ τον όνον και επέβη επ΄ αυτόν 14και επορεύθη κατόπισθεν του ανθρώπου του θεού και εύρεν αυτόν καθήμενον υπό την δρυν και είπεν αυτώ συ ει ο άνθρωπος του θεού ο εξεληλυθώς εξ Ιούδα και είπεν εγώ 15και είπεν αυτώ δεύρο μετ΄ εμού και φάγε άρτον 16και είπεν ου μη δύνωμαι του επιστρέψαι μετά σου ούτε φάγω άρτον ούτε πιω ύδωρ εν τω τόπω τούτω 17ότι ούτως εντέταλταί μοι εν λόγω κύριος λέγων μη φάγης άρτον εκεί και μη πίης ύδωρ και μη επιστρέψης εκεί εν τη οδώ εν η επορεύθης εν αυτή 18και είπε προς αυτόν καγώ προφήτης ειμί ως συ και άγγελος ελάλησε προς με εν λόγω κυρίου λέγων επίστρεψον αυτόν μετά σεαυτόν εις τον οίκόν σου και φαγέτω άρτον και πιέτω ύδωρ και εψεύσατο αυτώ 19και επέστρεψεν αυτόν και έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ εν τω οίκω αυτού

The Prophet Rebukes the Man of God

20και εγένετο αυτών καθημένων επί της τραπέζης και εγένετο λόγος κυρίου προς τον προφήτην τον επιστρέψαντα αυτόν 21και είπε προς τον άνθρωπον του θεού τον ήκοντα εξ Ιούδα λέγων τάδε λέγει κύριος ανθ΄ ων παρεπίκρανας το ρήμα κυρίου και ουκ εφύλαξας την εντολήν ην ενετείλατό σοι κύριος ο θεός σου 22και επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες ύδωρ εν τω τόπω τούτω εν ω ελάλησε προς σε λέγων μη φάγης άρτον μηδέ πίης ύδωρ ου μη εισέλθη το σώμα σου εις τον τάφον των πατέρων σου 23και εγένετο μετά το φαγείν αυτόν άρτον και πιείν ύδωρ και επέσαξεν αυτώ τον όνον τω προφήτη και επέστρεψε 24και απήλθε και εύρεν αυτόν λέων εν τη οδώ και εθανάτωσεν αυτόν και ην το σώμα αυτού ερριμμένον εν τη οδώ και ο όνος ειστήκει παρ΄ αυτό και ο λέων ειστήκει παρά το σώμα 25και ιδού άνδρες παραπορευόμενοι και είδον το θνησιμαίον ερριμμένον εν τη οδώ και ο λέων ειστήκει εχόμενα του θνησιμαίου και εισήλθον και ελάλησαν εν τη πόλει ου ο προφήτης ο πρεσβύτης κατώκει εν αυτή 26και ήκουσεν ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού και είπεν ο άνθρωπος του θεού ούτος εστιν ος παρεπίκρανε το ρήμα κυρίου και έδωκεν αυτόν κύριος τω λέοντι και συνέτριψεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν αυτώ 27και ελάλησεν προς τους υιούς αυτού λέγων επισάξατέ μοι τον όνον και επέσταξαν 28και επορεύθη και εύρε το σώμα αυτού ερριμμένον εν τη οδώ και ο όνος και ο λέων ειστήκεισαν παρά το σώμα και ουκ έφαγεν ο λέων το σώμα και ου συνέτριψε τον όνον 29και ήρεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του θεού και επέθηκεν αυτό επί τον όνον και επέστρεψεν αυτό εις την πόλιν του προφήτου του πρεσβυτέρου του κόψασθαι και θάψαι αυτόν 30και έθηκε το σώμα αυτού εν τω τάφω αυτού και εκόψαντο αυτόν ουαί αδελφέ 31και εγένετο μετά το κόψασθαι αυτόν και είπε τοις υιοίς αυτού λέγων εάν αποθάνω θάψατέ με εν τω τάφω τούτω εν η ο άνθρωπος του θεού τέθαπται εν αυτώ παρά τα οστά αυτού θέτε με ίνα σωθώσι τα οστά μου μετά των οστων αυτού 32ότι γινόμενον έσται το ρήμα ο ελάλησεν εν λόγω κυρίου επί του θυσιαστηρίου εν Βαιθήλ και επί τους οίκους των υψηλών των εν Σαμαρεία 33και μετά το ρήμα τούτο ουκ επέστρεψεν Ιεροβοάμ από της κακίας αυτού και επέστρεψεν και εποίησεν εκ μέρους του λαού ιερείς των υψηλών ο βουλόμενος επλήρου την χείρα αυτού και εγένετο ιερεύς των υψηλών 34και εγένετο το ρήμα τούτο εις αμαρτίαν τω οίκω Ιεροβοάμ και εις όλεθρον και εις αφανισμόν από προσώπου της γης
Copyright information for ABPGRK