1 Kings 5

CHAPTER 5

Hiram Helps Build God's House

1και απέστειλε Χειράμ βασιλεύς Τύρου τους παίδας αυτού προς Σολομώντα ήκουσε γαρ ότι αυτόν έχρισαν εις βασιλέα αντί Δαυίδ του πατρός αυτού ότι αγαπών ην Χειράμ τον Δαυίδ πάσας τας ημέρας 2και απέστειλε Σολομών προς Χειράμ λέγων 3συ οίδας τον πατέρα μου Δαυίδ ότι ουκ ηδύνατο οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι κυρίου του θεού μου από προσώπου των πολέμων των κυκλωσάντων αυτόν έως του δούναι κύριον αυτούς υπό τα ίχνη των ποδών αυτού 4και νυν ανέπαυσε κύριος ο θεός μου εμοί κυκλόθεν ουκ έστιν επίβουλος και ουκ έστιν απάντημα πονηρόν 5και ιδού εγώ λέγω οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι κυρίου θεού μου καθώς ελάλησε κύριος προς Δαυίδ τον πατέρα μου λέγων ο υιός σου ον δώσω αντί σου επί τον θρόνον σου ούτος οικοδομήσει τον οίκον τω ονόματί μου 6και νυν έντειλαι και κοψάτωσάν μοι ξύλα εκ του Λιβάνου και ιδού οι δούλοί μου μετά των δούλων σου και τον μισθόν των δούλων σου δώσω σοι κατά πάντα όσα αν είπης ότι συ οίδας ότι ουκ έστιν εν ημίν ειδώς κόπτειν ξύλα καθώς οι Σιδώνιοι 7και εγένετο ως ήκουσε Χειράμ των λόγων Σολομώντος εχάρη σφόδρα και είπεν ευλογητός κύριος σήμερον ος έδωκε τω Δαυίδ υιόν φρόνιμον επί τον λαόν τον πολύν τούτον 8και απέστειλε Χειράμ προς Σολομώντα λέγων ακήκοα περί πάντων ων απέσταλκας προς με εγώ ποιήσω παν θέλημά σου εις ξύλα κέδρινα και πεύκινα 9οι δούλοί μου κατάξουσιν αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσαν και εγώ θήσομαι αυτά σχεδίας έως του τόπου ου αν αποστείλης προς με και εκτινάξω αυτά εκεί και συ αρείς και συ ποιήσεις το θέλημά μου του δούναι άρτους τω οίκω μου 10και ην Χειράμ διδούς τω Σολομώντι κεδρούς και πεύκας κατα παν το θέλημα αυτού 11και Σολομών έδωκε τω Χειράμ είκοσι χιλιάδας κόρους πυρού και μαχήλ τω οίκω αυτού και είκοσι βαίθ ελαίου κεκοπανισμένου κατά τούτο εδίδου Σολομών τω Χειράμ κατ ενιαυτόν 12και κύριος έδωκε τω Σολομώντι σοφίαν καθώς ελάλησεν αυτώ και ην ειρήνη αναμέσον Χειράμ και αναμέσον Σολομώντος και διέθεντο διαθήκην αναμέσον αυτών 13και ανήνεγκεν ο βασιλεύς Σολομών φόρον εκ παντός Ισραήλ και ην ο φόρος τριάκοντα χιλιάδες ανδρών 14και απέστειλεν αυτούς εις τον Λίβανον δέκα χιλιάδες εν τω μηνί αλλασσόμενοι μήνα ένα ήσαν εν τω Λιβάνω και δύο μήνας εν οίκω αυτών και Αδωνιράμ επί του φόρου 15και ήσαν τω Σολομώντι εβδομήκοντα χιλιάδες αίροντες άρσιν και ογδοήκοντα χιλιάδες λατόμων εν τω όρει 16χωρίς των αρχόντων των καθεσταμένων επί των έργων του Σολομώντος τρισχίλιοι και τριακόσιοι επιστάται του λαού των ποιούντες τα έργα 17και ενετείλατο ο βασιλεύς και αίρουσι λίθους μεγάλους τιμίους εις τον θεμέλιον του οίκου και λίθους απελεκητούς 18και επελέκησαν οι δούλοι Σολομώντος και οι δούλοι Χειράμ και οι Γίβλιοι και ητοίμασαν τους λίθους και τα ξύλα του οικοδομήσαι τον οίκον
Copyright information for ABPGRK