1 Kings 6

CHAPTER 6

The Temple Foundation is Laid

1και εγένετο εν τω ογδοηκοστώ και τετρακοσιοστώ έτει της εξόδου των υιών Ισραήλ εξ της Αιγύπτου τω έτει τω τετάρτω εν τω δευτέρω μηνί βασιλεύοντος του βασιλέως Σολομώντος επί τον Ισραήλ και ωκοδόμησε τον οίκον τω κυρίω 2και ο οίκος ον ωκοδόμησεν ο βασιλεύς Σολομών τω κυρίω εξήκοντα πήχεις το μήκος αυτού και είκοσι πήχεις το πλάτος αυτού και τριάκοντα πήχεις το ύψος αυτού 3και το αιλάμ κατά πρόσωπον του ναού είκοσι πήχεις το μήκος αυτού επί το πλάτος του οίκου και δέκα εν πήχει το πλάτος αυτού κατά πρόσωπον του οίκου 4και εποίησε τω οίκω θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς 5και εποίησεν επί τον τοίχον του οίκου μέλαθρα κυκλόθεν τω ναώ και τω δαβίρ και εποίησε πλευράς κυκλόθεν 6η πλευρά η υποκάτω πέντε πηχέων το πλάτος αυτής και το μέσον εξ πηχέων το πλάτος και η τρίτη επτά πηχέων το πλάτος αυτής ότι διάστημα έδωκε τω οίκω κυκλόθεν έξωθεν του οίκου όπως μη επιλαμβάνωνται των τοίχων του οίκου 7και ο οίκος εν τω οικοδομείσθαι αυτόν λίθοις ολοκλήροις ακροτόμοις ωκοδομήθη και σφύρα και πέλεκυς και παν σκεύος σιδήρουν ουκ ηκούσθη εν τω οικοδομείσθαι αυτόν 8και ο πυλών της πλευράς της υποκάτωθεν υπό την ωμίαν του οίκου την δεξιάν και ελικτή ανάβασις εις το μέσον και εκ της μέσης επί τα τριώροφα 9και ωκοδόμησε τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν και εκοιλοστάθμησε τον οίκον κέδροις 10και ωκοδόμησε τους ενδέσμους δι΄ όλου του οίκου πέντε πηχέων το ύψος αυτού και συνέσχε τον σύνδεσμον εν ξύλοις κεδρίνοις 11και εγένετο λόγος κυρίου προς Σολομώντα λέγων 12ο οίκος ούτος ον συ οικοδομείς εάν οδεύης εν τοις προστάγμασί μου και τα κρίματά μου ποιής και φυλάσσης πάσας τας εντολάς μου αναστρέφεσθαι εν αυταίς στήσω τον λόγον μου μετά σου ον ελάλησα προς Δαυίδ τον πατέρα σου 13και κατασκηνώσω εν μέσω υιών Ισραήλ και ουκ εγκαταλείψω τον λαόν μου Ισραήλ 14και ωκοδόμησεν Σολομών τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν 15και ωκοδόμησε τους τοίχους του οίκου έσωθεν διά ξύλων κεδρίνων από του εδάφους του οίκου και έως των τοίχων και έως των δοκών και εκοιλοστάθμησε συνεχόμενα εν ξύλοις έσωθεν και περιέσχε το έσω του οίκου εν πλευραίς πευκίναις 16και ωκοδόμησε τους είκοσι πήχεις απ΄ άκρου του οίκου των πλευρών των κεδρίνων από εδάφους έως των δοκών και εποίησεν αυτόν έσωθεν εκ του δαβίρ εις το άγιον των αγίων 17και τεσσαράκοντα πηχέων ην αυτός ο ναός κατά πρόσωπον του δαβίρ 18και κέδρω περιεσκέπασε τον οίκον έσωθεν και έγλυψεν κολαπτάς και διαπεπετασμένα πέταλα πάντα κέδρινα και λίθος ουκ εφαίνετο 19και το δαβίρ εν μέσω του οίκου έσωθεν δούναι εκεί την κιβωτόν διαθήκης κυρίου 20είκοσι πηχέων το μήκος και είκοσι πηχέων το πλάτος και είκοσι πηχέων το ύψος αυτού και περιέσχεν αυτό χρυσίω συγκεκλεισμένω 21και εποίησε θυσιαστήριον κατά πρόσωπον του δαβίρ και περιέσχεν αυτό χρυσίω 22και όλον τον οίκον περιέσχε χρυσίω έως συντελείας παντός του οίκου 23και εποίησεν εν τω δαβίρ δύο χερουβίμ εκ ξύλων κυπαρισσίνων δέκα πηχέων το μέγεθος εσταθμωμένον 24και πέντε πηχέων το πτερύγιον του χερούβ του ενός και πέντε πηχέων το πτερύγιον αυτού το δεύτερον δέκα εν πήχει από μέρους πτερυγίου αυτού εις μέρος πτερυγίου αυτού 25ούτως τω χερούβ τω δευτέρω εν μέτρω ενί συντέλεια μία μετά αμφοτέρων 26και το ύψος του χερούβ του ενός δέκα εν πήχει ούτως και το δεύτερον χερούβ 27και έθηκεν αμφότερα τα χερουβίμ εν μέσω του οίκου του εσωτάτου και διεπέτασε τας πτέρυγας αυτών και ήπτετο η πτέρυξ η μία του τοίχου του οίκου και η πτέρυξ του χερούβ του δευτέρου ήπτετο του τοίχου του δευτέρου και αι πτέρυγες αυτών εν μέσω του οίκου ήπτοντο πτέρυξ πτέρυγος 28και περιέσχε τα χερουβίμ χρυσίω 29και πάντας τους τοίχους του οίκου κύκλω εγκολαπτά έγραψε εν γραφίδι χερουβίμ και φοίνικες και διαπεπετασμένα πέταλα τω εσωτέρω και τω εξωτέρω 30και το έδαφος του οίκου περιέσχε χρυσίω του εσωτάτου και του εξωτάτου 31και τω θυρώματι του δαβίρ εποίησε θύρας εκ ξύλων αρκευθίνων και φλιάς πενταπλάς 32και δύο θύρας εκ ξύλων πευκίνων και εγκολαπτά επ΄ αυτών εγκεκολαμμένα χερουβίμ και φοίνικας και πέταλα διαπεπετασμένα και περιέσχε χρυσίω και κατέβαινεν επί τα χερουβίμ και επί τους φοίνικας το χρυσίον 33και ούτως εποίησε τω πυλώνι του ναού φλιαί εκ ξύλων αρκευθίνων στοαί τετραπλώς 34και εν αμφοτέραις ταις θύραις ξύλα πεύκινα δύο πτυχαί η θύρα η μία και στροφείς αυτών και δύο πτυχαί η θύρα η δευτέρα στρεφόμεναι 35εγκεκολαμμέναι χερουβίμ και φοίνικες και διαπεπετασμένα πέταλα και περιεχόμενα χρυσίω καταγομένω επί την εκτύπωσιν 36και ωκοδόμησε την αυλήν την εσωτέραν τρεις στίχους διά πελεκητών και στίχος κατειργασμένης κέδρου κυκλόθεν 37εν τω τετάρτω έτει εθεμελιώθη ο οίκος κυρίου εν μηνί ζίου 38και εν έτει ενδεκάτω εν μηνί Βούλ ούτος ο μην όγδοος συνετέλεσε τον οίκον κατά πάντας τους λόγους αυτού και κατά πάντα τα κρίματα αυτού και ωκοδόμησεν αυτόν εν επτά έτεσιν
Copyright information for ABPGRK