1 Kings 10

CHAPTER 10

The Queen of Sheba Tests Solomon

1και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σολομώντος και το όνομα κυρίου και ήλθε του πειράσαι αυτόν εν αινίγμασι 2και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρεία σφόδρα και κάμηλοι αίρουσαι αρώματα και χρυσίον πολύν σφόδρα και λίθον τίμιον πολύν και ήλθε προς βασιλέα Σολομώντα και ελάλησεν αυτώ πάντα όσα ην εν τη καρδία αυτής 3και απήγγειλεν αυτή Σολομών πάντας τους λόγους αυτής ουκ ην λόγος παρεωραμένος υπό του βασιλέως ον ουκ απήγγειλεν αυτή 4και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σολομώντος και τον οίκον ον ωκοδόμησε 5και τα βρώματα Σολομώντος και την καθέδραν παίδων αυτού και την παράστασιν λειτουργών αυτού και τον ιματισμόν αυτών και τους οινοχόους αυτού και την ολοκαύτωσιν αυτού ην ανέφερεν εν οίκω κυρίου και εξ εαυτής εγένετο 6και είπε προς τον βασιλέα Σολομώντα αληθινός ο λόγος ον ήκουσα εν τη γη μου περί του λόγου σου και περί της φρονήσεώς σου 7και ουκ επίστευσα τοις ειρηκόσι μοι έως ου παρεγένομην και εωράκασιν οι οφθαλμοί μου και ιδού ουκ έστι κατά το ήμισυ καθώς απήγγειλάν μοι προστέθεικας σοφίαν και αγαθά επί πάσαν την ακοήν ην ήκουσα εν τη γη μου 8μακάριαι αι γυναίκές σου και μακάριοι οι παίδές σου ούτοι οι παρεστηκότες ενώπιόν σου διαπαντός οι ακούοντες την φρόνησίν σου 9γένοιτο κύριος ο θεός σου ευλογημένος ος ηθέλησεν εν σοι δούναί σε επί θρόνου Ισραήλ διά το αγαπάν κύριον τον Ισραήλ του στήσαι αυτόν εις τον αιώνα και έθετό σε εις βασιλέα επ΄ αυτούς του ποιείν κρίμα εν δικαιοσύνη και εν κρίμασιν αυτών 10και έδωκε τω Σολομώντι εκατόν και είκοσι τάλαντα χρυσίου και ηδύσματα πολλά σφόδρα και λίθον τίμιον ουκ εληλύθει κατά τα ηδύσματα εκείνα έτι εις πλήθος α έδωκε βασίλισσα Σαβά τω βασιλεί Σολομώντι 11και η ναυς Χειράμ η αίρουσα το χρυσίον εκ Σωφείρ ήνεγκε ξύλα πελεκητά πολλά σφόδρα και λίθον τίμιον 12και εποίησεν ο βασιλεύς τα ξύλα τα πελεκητά υποστηρίγματα του οίκου κυρίου και του οίκου του βασιλέως και ναύλας και κινύρας τοις ωδοίς ουκ εληλύθει τοιαύτα ξύλα απελεκητά επί της γης ουδέ ώφθησάν που έως της ημέρας ταύτης 13και ο βασιλεύς Σολομών έδωκε τη βασίλισση Σαβά πάντα όσα ηθέλησεν και όσα ητήσατο εκτός πάντων ων έδωκεν αυτή διά χειρός του βασιλέως Σολομώντος και απεστράφη και ήλθεν εις την γην αυτής αυτή και οι παίδες αυτής 14και ην ο σταθμός του χρυσίου του εληλυθότος τω Σολομώντι εν ενιαυτώ ενί εξακόσια εξήκοντα και εξ τάλαντα χρυσίου 15χωρίς των φόρων των υποτεταγμένων και των εμπόρων και πάντων των βασιλέων του πέραν και των σατραπών της γης 16και εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών διακόσια δόρατα χρυσά ελατά εξακόσιοι χρυσοί επήσαν επί το δόρυ το εν 17και εποίησε τριακοσίους θυρεούς χρυσούς ελατούς τρεις μναι χρυσίου επήσαν επί το θυρεόν το ένα και έδωκεν αυτά ο βασιλεύς εις οίκον δρυμού του Λιβάνου 18και εποίησεν ο βασιλεύς θρόνον ελεφάντινον μέγαν και περιεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω δοκίμω 19εξ αναβαθμοί τω θρόνω και προτομαί μόσχων εκ των οπίσω αυτού τω θρόνω και χείρες ένθεν και ένθεν επί του τόπου της καθέδρας και δύο λέοντες εστήκοτες παρά τας χείρας 20και δώδεκα λέοντες εστώτες επί των εξ αναβαθμών ένθεν και ένθεν ουκ εγένετο ούτως εν πάση βασιλεία 21και πάντα τα σκεύη τα υπό του Σολομώντος γεγονότα χρυσά και λουτήρες χρυσοί και πάντα τα σκεύη οίκου δρυμού του Λιβάνου χρυσίω συγκεκλεισμένα και ουκ ην αργύριον ότι ουκ ην λογιζόμενον εν ταις ημέραις Σολομώντος

Solomon Constructs the Wall of Jerusalem

22ότι ναύς Θαρσείς τω βασιλεί Σολομώντι επί της θαλάσσης μετά των νηών Χειράμ μία διά τριών ετών ήρχετο τω βασιλεί ναυς εκ Θαρσείς χρυσίου και αργυρίου και λίθων τορευτών και πελεκητών 23και εμεγαλύνθη Σολομών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γης πλούτω και φρονήσει 24και πάντες οι βασιλείς της γης εζήτουν το πρόσωπον Σολομώντος του ακούειν της φρονήσεως αυτού ης έδωκε κύριος εν τη καρδία αυτού 25και αυτοί έφερον έκαστος τα δώρα αυτού σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ιματισμόν στακτήν και ηδύσματα και ίππους και ημιόνους το κατ΄ ενιαυτόν εις ενιαυτόν 26και συνήγαγε Σολομών άρματα και ιππείς και ήσαν αυτώ χίλια και τετρακόσια άρματα και δώδεκα χιλιάδες ιππέων και έθετο αυτάς εν ταις πόλεσι των αρμάτων και μετά του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ 27και έδωκεν ο βασιλεύς το αργύριον εν Ιερουσαλήμ ως λίθους και τας κέδρους έδωκεν ως τας συκαμίνους τας εν τη πεδινή εις πλήθος 28και η έξοδος των ιππέων Σολομώντος εξ Αιγύπτου και εξ Εκουέ οι έμποροι του βασιλέως ελάμβανον εξ Εκουέ εν αλλάγματι 29και ανέβαινεν η έξοδος εξ Αιγύπτου άρμα ανθ΄ εξακόσιων αργυρίου και ίππος αντί εκατόν πεντήκοντα αργυρίου και ούτως πάσι τοις βασιλεύσι Χεττιείμ και τοις βασιλεύσι Συρίας διά χειρός αυτών εξεπορεύοντο
Copyright information for ABPGRK