1 Kings 13

CHAPTER 13

The Man of God from Beth-el

και ιδού άνθρωπος του θεού παρεγένετο εξ Ιούδα εν λόγω κυρίου εις Βαιθήλ και Ιεροβοάμ ειστήκει επί το θυσιαστήριον επιθύσαι και επεκάλεσε επί το θυσιαστήριον εν λόγω κυρίου και είπε θυσιαστήριον θυσιαστήριον τάδε λέγει κύριος ιδού υιός τίκτεται τω οίκω Δαυίδ Ιωσίας όνομα αυτώ και θύσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τους επιθύοντας επί σε και οστά ανθρώπων καύσει επί σε και έδωκεν εν τη ημέρα εκείνη τέρας λέγων τούτο το ρήμα ο ελάλησε κύριος λέγων ιδού το θυσιαστήριον ρήγνυται και εκχυθήσεται η πιότης η ούσα επ΄ αυτώ και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του θεού του επικαλεσαμένου επί το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ και εξέτεινεν την χείρα αυτού από του θυσιαστηρίου λέγων συλλάβετε αυτόν και εξηράνθη η χειρ αυτού ην εξέτεινεν επ΄ αυτόν και ουκ ηδυνήθη επιστρέψαι αυτήν προς αυτόν και το θυσιαστήριον ερράγη και εξεχύθη η πιότης από του θυσιαστηρίου κατά το τέρας ο έδωκεν ο άνθρωπος του θεού εν λόγω κυρίου και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε τω ανθρώπω του θεού δεήθητι του προσώπου κυρίου του θεού σου και επιστρεψάτω η χειρ μου προς με και εδεήθη ο άνθρωπος του θεού του προσώπου κυρίου και επέστρεψε την χείρα του βασιλέως προς αυτόν και εγένετο καθώς το πρότερον και ελάλησεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του θεού είσελθε μετ΄ εμού εις τον οίκον μου και αρίστησον και δώσω σοι δόμα και είπεν ο άνθρωπος του θεού προς τον βασιλέα εάν δως μοι το ήμισυ του οίκου σου ουκ εισελεύσομαι μετά σου ουδέ μη φάγω άρτον ουδέ μη πίω ύδωρ εν τω τόπω τούτω ότι ούτως ενετείλατό μοι κύριος εν λόγω λέγων ου μη φάγης άρτον ουδέ μη πίης ύδωρ ουδέ μη επιστρέψης εν τη οδώ εν η επορεύθης εν αυτή 10 και απήλθεν εν οδώ άλλη και ουκ ανέστρεψεν εν τη οδώ η ήλθεν εν αυτή εις Βαιθήλ

The Prophet Tests the Man of God

11 και προφήτης εις πρεσβύτης κατώκει εν Βαιθήλ και έρχονται οι υιοί αυτού και διηγούνται αυτώ πάντα τα έργα α εποίησεν ο άνθρωπος του θεού εν τη ημέρα εκείνη εν Βαιθήλ και τους λόγους ους ελάλησε τω βασιλεί και επέστρεψαν το πρόσωπον του πατρός αυτών 12 και ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών λέγων ποία οδώ πεπόρευται και δεικνύουσιν αυτώ οι υιοί αυτού την οδόν ην απήλθεν ο άνθρωπος του θεού ο ελθών εξ Ιούδα 13 και είπε τοις υιοίς αυτού επισάξατέ μοι τον όνον και επέσαξαν αυτώ τον όνον και επέβη επ΄ αυτόν 14 και επορεύθη κατόπισθεν του ανθρώπου του θεού και εύρεν αυτόν καθήμενον υπό την δρυν και είπεν αυτώ συ ει ο άνθρωπος του θεού ο εξεληλυθώς εξ Ιούδα και είπεν εγώ 15 και είπεν αυτώ δεύρο μετ΄ εμού και φάγε άρτον 16 και είπεν ου μη δύνωμαι του επιστρέψαι μετά σου ούτε φάγω άρτον ούτε πιω ύδωρ εν τω τόπω τούτω 17 ότι ούτως εντέταλταί μοι εν λόγω κύριος λέγων μη φάγης άρτον εκεί και μη πίης ύδωρ και μη επιστρέψης εκεί εν τη οδώ εν η επορεύθης εν αυτή 18 και είπε προς αυτόν καγώ προφήτης ειμί ως συ και άγγελος ελάλησε προς με εν λόγω κυρίου λέγων επίστρεψον αυτόν μετά σεαυτόν εις τον οίκόν σου και φαγέτω άρτον και πιέτω ύδωρ και εψεύσατο αυτώ 19 και επέστρεψεν αυτόν και έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ εν τω οίκω αυτού

The Prophet Rebukes the Man of God

20 και εγένετο αυτών καθημένων επί της τραπέζης και εγένετο λόγος κυρίου προς τον προφήτην τον επιστρέψαντα αυτόν 21 και είπε προς τον άνθρωπον του θεού τον ήκοντα εξ Ιούδα λέγων τάδε λέγει κύριος ανθ΄ ων παρεπίκρανας το ρήμα κυρίου και ουκ εφύλαξας την εντολήν ην ενετείλατό σοι κύριος ο θεός σου 22 και επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες ύδωρ εν τω τόπω τούτω εν ω ελάλησε προς σε λέγων μη φάγης άρτον μηδέ πίης ύδωρ ου μη εισέλθη το σώμα σου εις τον τάφον των πατέρων σου 23 και εγένετο μετά το φαγείν αυτόν άρτον και πιείν ύδωρ και επέσαξεν αυτώ τον όνον τω προφήτη και επέστρεψε 24 και απήλθε και εύρεν αυτόν λέων εν τη οδώ και εθανάτωσεν αυτόν και ην το σώμα αυτού ερριμμένον εν τη οδώ και ο όνος ειστήκει παρ΄ αυτό και ο λέων ειστήκει παρά το σώμα 25 και ιδού άνδρες παραπορευόμενοι και είδον το θνησιμαίον ερριμμένον εν τη οδώ και ο λέων ειστήκει εχόμενα του θνησιμαίου και εισήλθον και ελάλησαν εν τη πόλει ου ο προφήτης ο πρεσβύτης κατώκει εν αυτή 26 και ήκουσεν ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού και είπεν ο άνθρωπος του θεού ούτος εστιν ος παρεπίκρανε το ρήμα κυρίου και έδωκεν αυτόν κύριος τω λέοντι και συνέτριψεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν αυτώ 27 και ελάλησεν προς τους υιούς αυτού λέγων επισάξατέ μοι τον όνον και επέσταξαν 28 και επορεύθη και εύρε το σώμα αυτού ερριμμένον εν τη οδώ και ο όνος και ο λέων ειστήκεισαν παρά το σώμα και ουκ έφαγεν ο λέων το σώμα και ου συνέτριψε τον όνον 29 και ήρεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του θεού και επέθηκεν αυτό επί τον όνον και επέστρεψεν αυτό εις την πόλιν του προφήτου του πρεσβυτέρου του κόψασθαι και θάψαι αυτόν 30 και έθηκε το σώμα αυτού εν τω τάφω αυτού και εκόψαντο αυτόν ουαί αδελφέ 31 και εγένετο μετά το κόψασθαι αυτόν και είπε τοις υιοίς αυτού λέγων εάν αποθάνω θάψατέ με εν τω τάφω τούτω εν η ο άνθρωπος του θεού τέθαπται εν αυτώ παρά τα οστά αυτού θέτε με ίνα σωθώσι τα οστά μου μετά των οστων αυτού 32 ότι γινόμενον έσται το ρήμα ο ελάλησεν εν λόγω κυρίου επί του θυσιαστηρίου εν Βαιθήλ και επί τους οίκους των υψηλών των εν Σαμαρεία 33 και μετά το ρήμα τούτο ουκ επέστρεψεν Ιεροβοάμ από της κακίας αυτού και επέστρεψεν και εποίησεν εκ μέρους του λαού ιερείς των υψηλών ο βουλόμενος επλήρου την χείρα αυτού και εγένετο ιερεύς των υψηλών 34 και εγένετο το ρήμα τούτο εις αμαρτίαν τω οίκω Ιεροβοάμ και εις όλεθρον και εις αφανισμόν από προσώπου της γης
Copyright information for ABPGRK