1 Kings 16

CHAPTER 16

Judgment against Baasha

1και εγένετο λόγος κυρίου προς Ιού υιόν Ανανί προς Βαασά λέγων 2ανθ΄ ων ύψωσά σε από της γης και έδωκά σε ηγούμενον επί τον λαόν μου Ισραήλ και επορεύθης εν τη οδώ Ιεροβοάμ και εξήμαρτες τον λαόν μου Ισραήλ του παροργίσαι με εν τοις ματαίοις αυτών 3ιδού εγώ εξεγειρώ οπίσω Βαασά και οπίσω του οίκου αυτού και δώσω τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ 4τον τεθνηκότα του Βαασά εν τη πόλει καταφάγονται αυτόν οι κύνες και τον τεθνηκότα αυτού εν τω πεδίω καταφάγονται αυτόν τα πετεινά του ουρανού 5και τα λοιπά των λόγων Βαασά και πάντα όσα εποίησε και αι δυναστείαι αυτού ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 6και εκοιμήθη Βαασά μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Θερσά και εβασίλευσεν Ηλά υιός αυτού αντ΄ αυτού 7και ελάλησε κύριος εν χειρί Ιού υιόυ Ανανί επί Βαασά και επί τον οίκον αυτού και επί πάσαν την κακίαν ην εποίησεν ενώπιον κυρίου του παροργίσαι αυτόν εν τοις έργοις των χειρών αυτού του είναι αυτόν ως ο οίκος Ιεροβοάμ και υπέρ του πατάξαι αυτόν

Elah Reigns in Israel

8εν τω έκτω και εικοστώ έτει Ασά βασιλέως Ιούδα Ηλά υιός Βαασά εβασίλευσεν επί Ισραήλ εν Θερσά δύο έτη 9και συνεστράφη επ΄ αυτόν ο παις αυτού Ζαμβρί ο άρχων της ημίσους την αρμάτων και αυτός ην εν Θερσά πίνων μεθύων εν τω οίκω Ωρσά του οικονόμου του εν Θερσά

Zimri Kills Elah and Takes Reign

10και εισήλθε Ζαμβρί και επάταξεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν εν έτει εβδόμω και εικοστώ και εβασίλευσεν αντ΄ αυτού 11και εγένετο εν τω βασιλεύσαι αυτόν εν τω καθίσαι αυτόν επί του θρόνου αυτού επάταξεν όλον τον οίκον Βαασά και ου κατέλιπεν αυτώ ουρούντα προς τον τοίχον και τους συγγενείς και εταίρους αυτού 12και εξωλόθρευσεν Ζαμβρί όλον τον οίκον Βαασά κατά το ρήμα ο ελάλησε κύριος επί τον οίκον Βαασά προς Ιού τον προφήτην 13περί πασών των αμαρτιών Βαασά και Ηλά του υιού αυτού ως εξήμαρτε τον Ισραήλ του παροργίσαι κύριον τον θεόν Ισραήλ εν τοις ματαίοις αυτών 14και τα λοιπά των λόγων Ηλά και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 15εν τω εικοστώ και εβδόμω έτει Ασά βασιλέως Ιούδα εβασίλευσεν Ζιμβρί εν Θερσά επτά ημέρας και η παρεμβολή Ισραήλ επί Γαβαθών την των αλλοφύλων 16και ήκουσεν ο λαός εν τη παρεμβολή λεγόντων συνεστράφη Ζαμβρί και έπαισε τον βασιλέα και εβασίλευσαν εν Ισραήλ τον Αμβρί τον ηγούμενον της στρατιάς επί Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη εν τη παρεμβολή 17και ανέβη Αμβρί εκ Γαβαθών και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού και περιεκάθισαν επί Θερσά

The Death of Zimri

18και εγένετο ως είδε Ζαμβρί ότι προκατείληπται αυτού η πόλις και εισπορεύεται εις άντρον του οίκου του βασιλέως και ενεπύρισεν επ΄ αυτόν τον οίκον του βασιλέως εν πυρί και απέθανεν 19υπέρ των αμαρτιών αυτού ων εποίησε του ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον κυρίου του πορευθήναι εν οδώ Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και εν ταις αμαρτίαις αυτού αις εποίησεν ως εξήμαρτε τον Ισραήλ 20και τα λοιπά των λόγων Ζαμβρί και αι συνάψεις αυτού ας συνήψεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 21τότε μερίζεται ο λαός Ισραήλ ήμισυ του λαού γίνεται οπίσω Θαβνί υιόυ Γινήθ του βασιλεύσαι αυτόν και το ήμισυ του λαού γίνεται οπίσω Αμβρί

Omri Reigns in Israel

22και ο λαός ο ων οπίσω Αμβρί υπερεκράτησε τον λαόν τον οπίσω Θαβνί υιόυ Γινήθ και απέθανε Θαβνί και εβασίλευσεν Αμβρί 23εν τω τριακοστώ και πρώτω έτει του Ασά βασιλέως Ιούδα βασιλεύει Αμβρί επί Ισραήλ δώδεκα έτη εν Θερσά βασιλεύει εξ έτη 24και εκτήσατο Αμβρί το όρος το Σωμορών παρά Σεμήρ του κυρίου του όρους δύο ταλάντων αργυρίου και ωκοδόμησε το όρος και επεκάλεσε το όνομα του όρους ου ωκοδόμησεν επί τω ονόματι Σεμμήρ του κυρίου του όρους Σωμορών 25και εποίησεν Αμβρί το πονηρόν ενώπιον κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους γενομένους έμπροσθεν αυτού 26και επορεύθη εν πάση οδώ Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και εν ταις αμαρτίαις αυτού αις εξήμαρτε τον Ισραήλ του παροργίσαι τον κύριον τον θεόν Ισραήλ εν τοις ματαίοις αυτών 27και τα λοιπά των λόγων Αμβρί και πάντα όσα εποίησε και αι δυναστείαι αυτού ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ

Ahab Reigns in Israel, Jehoshaphat in Judah

28και εκοιμήθη Αμβρί μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Σαμαρεία και εβασίλευσεν Αχαάβ ο υιός αυτού αντ΄ αυτού 29ο δε Αχαάβ υιός Αμβρί εβασίλευσεν επί Ισραήλ εν έτει τριακοστώ και ογδόω του Ασά βασιλέως Ιούδα βασιλεύει δε Αχαάβ υιός Αμβρί επί Ισραήλ εν Σαμαρεία είκοσι και δύο έτη 30και εποίησεν Αχαάβ το πονηρόν ενώπιον κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους έμπροσθεν αυτού 31και ουκ ην αυτώ ικανόν του πορεύεσθαι εν ταις αμαρτίαις Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και έλαβε γυναίκα Ιεζάβελ την θυγατέρα Εθβαάλ βασιλέως Σιδωνείων και επορεύθη και εδούλευσε τω Βάαλ και προσεκύνησεν αυτώ 32και έστησε θυσιαστήριον τω Βάαλ εν οίκω του Βάαλ ον ωκοδόμησεν εν Σαμαρεία 33και εποίησεν Αχαάβ το άλσος και προσέθηκεν Αχαάβ του ποιήσαι παροργίσματα του παροργίσαι τον κύριον θεόν του Ισραήλ υπέρ πάντας τους βασιλέας Ισραήλ τους γενομένους έμπροσθεν αυτού 34εν ταις ημέραις αυτού ωκοδόμησεν Χιήλ ο Βεθελίτης την Ιεριχώ εν τω Αβιρών πρωτοτόκω αυτού εθεμελίωσεν αυτήν και εν τω Σεγούβ τω νεωτέρω αυτού επέστησε θύρας αυτής κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν εν χειρί Ιησού υιόυ Ναυή
Copyright information for ABPGRK