1 Kings 16

CHAPTER 16

Judgment against Baasha

και εγένετο λόγος κυρίου προς Ιού υιόν Ανανί προς Βαασά λέγων ανθ΄ ων ύψωσά σε από της γης και έδωκά σε ηγούμενον επί τον λαόν μου Ισραήλ και επορεύθης εν τη οδώ Ιεροβοάμ και εξήμαρτες τον λαόν μου Ισραήλ του παροργίσαι με εν τοις ματαίοις αυτών ιδού εγώ εξεγειρώ οπίσω Βαασά και οπίσω του οίκου αυτού και δώσω τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ τον τεθνηκότα του Βαασά εν τη πόλει καταφάγονται αυτόν οι κύνες και τον τεθνηκότα αυτού εν τω πεδίω καταφάγονται αυτόν τα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά των λόγων Βαασά και πάντα όσα εποίησε και αι δυναστείαι αυτού ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ και εκοιμήθη Βαασά μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Θερσά και εβασίλευσεν Ηλά υιός αυτού αντ΄ αυτού και ελάλησε κύριος εν χειρί Ιού υιόυ Ανανί επί Βαασά και επί τον οίκον αυτού και επί πάσαν την κακίαν ην εποίησεν ενώπιον κυρίου του παροργίσαι αυτόν εν τοις έργοις των χειρών αυτού του είναι αυτόν ως ο οίκος Ιεροβοάμ και υπέρ του πατάξαι αυτόν

Elah Reigns in Israel

εν τω έκτω και εικοστώ έτει Ασά βασιλέως Ιούδα Ηλά υιός Βαασά εβασίλευσεν επί Ισραήλ εν Θερσά δύο έτη και συνεστράφη επ΄ αυτόν ο παις αυτού Ζαμβρί ο άρχων της ημίσους την αρμάτων και αυτός ην εν Θερσά πίνων μεθύων εν τω οίκω Ωρσά του οικονόμου του εν Θερσά

Zimri Kills Elah and Takes Reign

10 και εισήλθε Ζαμβρί και επάταξεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν εν έτει εβδόμω και εικοστώ και εβασίλευσεν αντ΄ αυτού 11 και εγένετο εν τω βασιλεύσαι αυτόν εν τω καθίσαι αυτόν επί του θρόνου αυτού επάταξεν όλον τον οίκον Βαασά και ου κατέλιπεν αυτώ ουρούντα προς τον τοίχον και τους συγγενείς και εταίρους αυτού 12 και εξωλόθρευσεν Ζαμβρί όλον τον οίκον Βαασά κατά το ρήμα ο ελάλησε κύριος επί τον οίκον Βαασά προς Ιού τον προφήτην 13 περί πασών των αμαρτιών Βαασά και Ηλά του υιού αυτού ως εξήμαρτε τον Ισραήλ του παροργίσαι κύριον τον θεόν Ισραήλ εν τοις ματαίοις αυτών 14 και τα λοιπά των λόγων Ηλά και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 15 εν τω εικοστώ και εβδόμω έτει Ασά βασιλέως Ιούδα εβασίλευσεν Ζιμβρί εν Θερσά επτά ημέρας και η παρεμβολή Ισραήλ επί Γαβαθών την των αλλοφύλων 16 και ήκουσεν ο λαός εν τη παρεμβολή λεγόντων συνεστράφη Ζαμβρί και έπαισε τον βασιλέα και εβασίλευσαν εν Ισραήλ τον Αμβρί τον ηγούμενον της στρατιάς επί Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη εν τη παρεμβολή 17 και ανέβη Αμβρί εκ Γαβαθών και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού και περιεκάθισαν επί Θερσά

The Death of Zimri

18 και εγένετο ως είδε Ζαμβρί ότι προκατείληπται αυτού η πόλις και εισπορεύεται εις άντρον του οίκου του βασιλέως και ενεπύρισεν επ΄ αυτόν τον οίκον του βασιλέως εν πυρί και απέθανεν 19 υπέρ των αμαρτιών αυτού ων εποίησε του ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον κυρίου του πορευθήναι εν οδώ Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και εν ταις αμαρτίαις αυτού αις εποίησεν ως εξήμαρτε τον Ισραήλ 20 και τα λοιπά των λόγων Ζαμβρί και αι συνάψεις αυτού ας συνήψεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 21 τότε μερίζεται ο λαός Ισραήλ ήμισυ του λαού γίνεται οπίσω Θαβνί υιόυ Γινήθ του βασιλεύσαι αυτόν και το ήμισυ του λαού γίνεται οπίσω Αμβρί

Omri Reigns in Israel

22 και ο λαός ο ων οπίσω Αμβρί υπερεκράτησε τον λαόν τον οπίσω Θαβνί υιόυ Γινήθ και απέθανε Θαβνί και εβασίλευσεν Αμβρί 23 εν τω τριακοστώ και πρώτω έτει του Ασά βασιλέως Ιούδα βασιλεύει Αμβρί επί Ισραήλ δώδεκα έτη εν Θερσά βασιλεύει εξ έτη 24 και εκτήσατο Αμβρί το όρος το Σωμορών παρά Σεμήρ του κυρίου του όρους δύο ταλάντων αργυρίου και ωκοδόμησε το όρος και επεκάλεσε το όνομα του όρους ου ωκοδόμησεν επί τω ονόματι Σεμμήρ του κυρίου του όρους Σωμορών 25 και εποίησεν Αμβρί το πονηρόν ενώπιον κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους γενομένους έμπροσθεν αυτού 26 και επορεύθη εν πάση οδώ Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και εν ταις αμαρτίαις αυτού αις εξήμαρτε τον Ισραήλ του παροργίσαι τον κύριον τον θεόν Ισραήλ εν τοις ματαίοις αυτών 27 και τα λοιπά των λόγων Αμβρί και πάντα όσα εποίησε και αι δυναστείαι αυτού ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ

Ahab Reigns in Israel, Jehoshaphat in Judah

28 και εκοιμήθη Αμβρί μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Σαμαρεία και εβασίλευσεν Αχαάβ ο υιός αυτού αντ΄ αυτού 29 ο δε Αχαάβ υιός Αμβρί εβασίλευσεν επί Ισραήλ εν έτει τριακοστώ και ογδόω του Ασά βασιλέως Ιούδα βασιλεύει δε Αχαάβ υιός Αμβρί επί Ισραήλ εν Σαμαρεία είκοσι και δύο έτη 30 και εποίησεν Αχαάβ το πονηρόν ενώπιον κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους έμπροσθεν αυτού 31 και ουκ ην αυτώ ικανόν του πορεύεσθαι εν ταις αμαρτίαις Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ και έλαβε γυναίκα Ιεζάβελ την θυγατέρα Εθβαάλ βασιλέως Σιδωνείων και επορεύθη και εδούλευσε τω Βάαλ και προσεκύνησεν αυτώ 32 και έστησε θυσιαστήριον τω Βάαλ εν οίκω του Βάαλ ον ωκοδόμησεν εν Σαμαρεία 33 και εποίησεν Αχαάβ το άλσος και προσέθηκεν Αχαάβ του ποιήσαι παροργίσματα του παροργίσαι τον κύριον θεόν του Ισραήλ υπέρ πάντας τους βασιλέας Ισραήλ τους γενομένους έμπροσθεν αυτού 34 εν ταις ημέραις αυτού ωκοδόμησεν Χιήλ ο Βεθελίτης την Ιεριχώ εν τω Αβιρών πρωτοτόκω αυτού εθεμελίωσεν αυτήν και εν τω Σεγούβ τω νεωτέρω αυτού επέστησε θύρας αυτής κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν εν χειρί Ιησού υιόυ Ναυή
Copyright information for ABPGRK