1 Kings 3

CHAPTER 3

Solomon Seeks Understanding in Judgment

και η βασιλεία εστερεώθη εν χειρί του Σολομών και εγαμβρεύσατο Σολομών τω Φαραώ βασιλεί Αιγύπτου και έλαβε την θυγατέρα Φαραώ και εισήγαγεν αυτήν εις την πόλιν Δαυίδ έως του συντελέσαι αυτόν οικοδομήσαι τον οίκον αυτού και τον οίκον κυρίου εν πρώτοις και το τείχος Ιερουσαλήμ κύκλω πλην ο λαός ήσαν θυμιώντες επί τοις υψηλοίς ότι ουκ ωκοδομήθη οίκος τω ονόματι κυρίου έως του νυν και ηγάπησε Σολομών τον κύριον του πορεύεσθαι εν τοις προστάγμασι Δαυίδ του πατρός αυτού πλην εν τοις υψηλοίς έθυε και εθυμία και ανέστη και επορεύθη εις Γαβαών θύσαι εκεί ότι αυτή υψηλοτάτη και μεγάλη χιλιαν ολοκαύτωσιν ανήνεγκε Σολομών επί το θυσιαστήριον εν Γαβαών και ώφθη κύριος τω Σολομώντι εν ύπνω την νύκτα και είπε κύριος τω Σολομώντι αίτησαί τι αίτημα σεαυτώ και είπε Σολομών συ εποίησας μετά του δούλου σου Δαυίδ του πατρός μου έλεος μέγα καθώς διήλθεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητι καρδίας μετά σου και εφύλαξας αυτώ το έλεος το μέγα τούτο δούναι αυτώ υιόν καθήμενον επί τον θρόνον αυτού ως η ημέρα αύτη και νυν κύριε ο θεός μου συ εβασίλευσας τον δούλόν σου αντί Δαυίδ του πατρός μου και εγώ ειμι παιδάριον μικρόν και ουκ οίδα την είσοδόν μου και την έξοδόν μου και ο δούλός σου εν μέσω του λαού σου ον εξελέξω λαόν πολύν ος ουκ αριθμηθήσεται και δώσεις τω δούλω σου καρδίαν του ακούειν και διακρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη του συνιέναι αναμέσον αγαθού και κακού ότι τις δυνήσεται κρίνειν τον λαόν σου τον βαρύν τούτον 10 και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον κυρίου ότι ητήσατο Σολομών το ρήμα τούτο 11 και είπε κύριος προς αυτόν ανθ΄ ων ητήσω το ρήμα τούτο παρ΄ εμού και ουκ ητήσω σεαυτώ ημέρας πολλάς και ουκ ητήσω πλούτον ουδέ ητήσω ψυχάς των εχθρών σου αλλ΄ ητήσω σεαυτώ σύνεσιν του εισακούειν κρίμα 12 ιδού πεποίηκα κατά το ρήμά σου ιδού δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην και σοφήν ως συ ου γέγονεν έμπροσθέν σου και μετά σε ουκ αναστήσεται όμοιός σοι 13 και γε α ουκ ητήσω δέδωκά σοι και πλούτον και δόξαν ως ου γέγονεν ανήρ όμοιός σοι εν τοις βασιλεύσι 14 και εάν πορευθής εν τη οδώ μου του φυλάσσειν τας εντολάς μου και τα προστάγματά μου ως επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου και μακρυνώ τας ημέρας σου 15 και εξυπνίσθη Σολομών και ιδού ενύπνιον και ανέστη και παραγίνεται εις Ιερουσαλήμ και έστη κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου του κατά πρόσωπον της κιβωτού διαθήκης κυρίου και ανήγαγεν ολοκαυτώσεις και εποίησεν ειρηνικάς και εποίησε πότον πάσι τοις παισίν αυτού

The Justice of Solomon

16 τότε ώφθησαν δύο γυναίκες πόρναι τω βασιλεί και έστησαν ενώπιον αυτού 17 και είπεν η γυνή μία εν εμοί κύριέ μου εγώ και η γυνή αύτη ωκούμεν εν οίκω ενί και ετέκομεν εν τω οίκω 18 και εγένετο τη ημέρα τη τρίτη τεκούσης μου έτεκε και η γυνή αύτη και ήμεν κατά το αυτό και ουκ ην ουθείς μεθ΄ ημών πάρεξ αμφοτέρων ημών εν τω οίκω 19 και απέθανεν ο υιός της γυναικός ταύτης την νύκτα ως επεκοιμήθη επ΄ αυτόν 20 και ανέστη μεσόν της νυκτός και έλαβε τον υιόν μου εκ των αγκαλών μου και η δούλη σου εκοιμάτο και εκοίμισε αυτό εν τω κόλπω αυτής και τον υιόν τεθνηκότα εκοίμισεν εν τω κόλπω μου 21 και ανέστην τοπρωϊ θηλάσαι τον υιόν μου και εκείνος ην τεθνηκώς και ιδού κατενόησα αυτόν τοπρωϊ και ιδού ουκ ην ο υιός μου ον έτεκον 22 και είπεν η γυνή η ετέρα ουχί αλλά ο υιός μου ο ζων και υιός σου ο τεθνηκώς και αυτή είπεν ουχί ο υιός σου ο τενηκώς και υιός μου ο ζων και ελάλησαν ενώπιον του βασιλέως 23 και είπεν ο βασιλεύς αυταίς συ λέγεις ούτος ο υιός μου ο ζων και ο υιός ταύτης ο τεθνηκώς και συ λέγεις ουχί αλλά ο υιός μου ο ζων και ο υιός ταύτης ο τεθνηκώς 24 και είπεν ο βασιλεύς λάβετέ μοι μάχαιραν και προσήνεγκαν την μάχαιραν ενώπιον του βασιλέως 25 και είπεν ο βασιλεύς διέλετε το παιδίον το ζων εις δύο και δότε το ήμισυ αυτού ταύτη και το ήμισυ αυτού ταύτη 26 και απεκρίθη η γυνή ης ην ο υιός ο ζων και είπε προς τον βασιλέα ότι εταράχθη η μήτρα αυτής επί τω υιώ αυτής και είπεν εν εμοί κύριε δότε αυτή το παιδίον και θανάτω μη θανατώσητε αυτό και αύτη είπε μήτε εμοί μήτε αυτή έστω διέλετε αυτό 27 και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε δότε το παιδίον το ζων τη ειπούση δότε αυτή αυτό και θανάτω μη θανατώσητε αυτό αυτή η μήτηρ αυτού 28 και ήκουσε πας Ισραήλ το κρίμα τούτο ο έκρινεν ο βασιλεύς και εφοβήθησαν από προσώπου του βασιλέως ότι είδον ότι φρόνησις θεού εν αυτώ του ποιείν δικαιώμα
Copyright information for ABPGRK