1 Kings 5

CHAPTER 5

Hiram Helps Build God's House

και απέστειλε Χειράμ βασιλεύς Τύρου τους παίδας αυτού προς Σολομώντα ήκουσε γαρ ότι αυτόν έχρισαν εις βασιλέα αντί Δαυίδ του πατρός αυτού ότι αγαπών ην Χειράμ τον Δαυίδ πάσας τας ημέρας και απέστειλε Σολομών προς Χειράμ λέγων συ οίδας τον πατέρα μου Δαυίδ ότι ουκ ηδύνατο οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι κυρίου του θεού μου από προσώπου των πολέμων των κυκλωσάντων αυτόν έως του δούναι κύριον αυτούς υπό τα ίχνη των ποδών αυτού και νυν ανέπαυσε κύριος ο θεός μου εμοί κυκλόθεν ουκ έστιν επίβουλος και ουκ έστιν απάντημα πονηρόν και ιδού εγώ λέγω οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι κυρίου θεού μου καθώς ελάλησε κύριος προς Δαυίδ τον πατέρα μου λέγων ο υιός σου ον δώσω αντί σου επί τον θρόνον σου ούτος οικοδομήσει τον οίκον τω ονόματί μου και νυν έντειλαι και κοψάτωσάν μοι ξύλα εκ του Λιβάνου και ιδού οι δούλοί μου μετά των δούλων σου και τον μισθόν των δούλων σου δώσω σοι κατά πάντα όσα αν είπης ότι συ οίδας ότι ουκ έστιν εν ημίν ειδώς κόπτειν ξύλα καθώς οι Σιδώνιοι και εγένετο ως ήκουσε Χειράμ των λόγων Σολομώντος εχάρη σφόδρα και είπεν ευλογητός κύριος σήμερον ος έδωκε τω Δαυίδ υιόν φρόνιμον επί τον λαόν τον πολύν τούτον και απέστειλε Χειράμ προς Σολομώντα λέγων ακήκοα περί πάντων ων απέσταλκας προς με εγώ ποιήσω παν θέλημά σου εις ξύλα κέδρινα και πεύκινα οι δούλοί μου κατάξουσιν αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσαν και εγώ θήσομαι αυτά σχεδίας έως του τόπου ου αν αποστείλης προς με και εκτινάξω αυτά εκεί και συ αρείς και συ ποιήσεις το θέλημά μου του δούναι άρτους τω οίκω μου 10 και ην Χειράμ διδούς τω Σολομώντι κεδρούς και πεύκας κατα παν το θέλημα αυτού 11 και Σολομών έδωκε τω Χειράμ είκοσι χιλιάδας κόρους πυρού και μαχήλ τω οίκω αυτού και είκοσι βαίθ ελαίου κεκοπανισμένου κατά τούτο εδίδου Σολομών τω Χειράμ κατ ενιαυτόν 12 και κύριος έδωκε τω Σολομώντι σοφίαν καθώς ελάλησεν αυτώ και ην ειρήνη αναμέσον Χειράμ και αναμέσον Σολομώντος και διέθεντο διαθήκην αναμέσον αυτών 13 και ανήνεγκεν ο βασιλεύς Σολομών φόρον εκ παντός Ισραήλ και ην ο φόρος τριάκοντα χιλιάδες ανδρών 14 και απέστειλεν αυτούς εις τον Λίβανον δέκα χιλιάδες εν τω μηνί αλλασσόμενοι μήνα ένα ήσαν εν τω Λιβάνω και δύο μήνας εν οίκω αυτών και Αδωνιράμ επί του φόρου 15 και ήσαν τω Σολομώντι εβδομήκοντα χιλιάδες αίροντες άρσιν και ογδοήκοντα χιλιάδες λατόμων εν τω όρει 16 χωρίς των αρχόντων των καθεσταμένων επί των έργων του Σολομώντος τρισχίλιοι και τριακόσιοι επιστάται του λαού των ποιούντες τα έργα 17 και ενετείλατο ο βασιλεύς και αίρουσι λίθους μεγάλους τιμίους εις τον θεμέλιον του οίκου και λίθους απελεκητούς 18 και επελέκησαν οι δούλοι Σολομώντος και οι δούλοι Χειράμ και οι Γίβλιοι και ητοίμασαν τους λίθους και τα ξύλα του οικοδομήσαι τον οίκον
Copyright information for ABPGRK