1 Kings 6

CHAPTER 6

The Temple Foundation is Laid

και εγένετο εν τω ογδοηκοστώ και τετρακοσιοστώ έτει της εξόδου των υιών Ισραήλ εξ της Αιγύπτου τω έτει τω τετάρτω εν τω δευτέρω μηνί βασιλεύοντος του βασιλέως Σολομώντος επί τον Ισραήλ και ωκοδόμησε τον οίκον τω κυρίω και ο οίκος ον ωκοδόμησεν ο βασιλεύς Σολομών τω κυρίω εξήκοντα πήχεις το μήκος αυτού και είκοσι πήχεις το πλάτος αυτού και τριάκοντα πήχεις το ύψος αυτού και το αιλάμ κατά πρόσωπον του ναού είκοσι πήχεις το μήκος αυτού επί το πλάτος του οίκου και δέκα εν πήχει το πλάτος αυτού κατά πρόσωπον του οίκου και εποίησε τω οίκω θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς και εποίησεν επί τον τοίχον του οίκου μέλαθρα κυκλόθεν τω ναώ και τω δαβίρ και εποίησε πλευράς κυκλόθεν η πλευρά η υποκάτω πέντε πηχέων το πλάτος αυτής και το μέσον εξ πηχέων το πλάτος και η τρίτη επτά πηχέων το πλάτος αυτής ότι διάστημα έδωκε τω οίκω κυκλόθεν έξωθεν του οίκου όπως μη επιλαμβάνωνται των τοίχων του οίκου και ο οίκος εν τω οικοδομείσθαι αυτόν λίθοις ολοκλήροις ακροτόμοις ωκοδομήθη και σφύρα και πέλεκυς και παν σκεύος σιδήρουν ουκ ηκούσθη εν τω οικοδομείσθαι αυτόν και ο πυλών της πλευράς της υποκάτωθεν υπό την ωμίαν του οίκου την δεξιάν και ελικτή ανάβασις εις το μέσον και εκ της μέσης επί τα τριώροφα και ωκοδόμησε τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν και εκοιλοστάθμησε τον οίκον κέδροις 10 και ωκοδόμησε τους ενδέσμους δι΄ όλου του οίκου πέντε πηχέων το ύψος αυτού και συνέσχε τον σύνδεσμον εν ξύλοις κεδρίνοις 11 και εγένετο λόγος κυρίου προς Σολομώντα λέγων 12 ο οίκος ούτος ον συ οικοδομείς εάν οδεύης εν τοις προστάγμασί μου και τα κρίματά μου ποιής και φυλάσσης πάσας τας εντολάς μου αναστρέφεσθαι εν αυταίς στήσω τον λόγον μου μετά σου ον ελάλησα προς Δαυίδ τον πατέρα σου 13 και κατασκηνώσω εν μέσω υιών Ισραήλ και ουκ εγκαταλείψω τον λαόν μου Ισραήλ 14 και ωκοδόμησεν Σολομών τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν 15 και ωκοδόμησε τους τοίχους του οίκου έσωθεν διά ξύλων κεδρίνων από του εδάφους του οίκου και έως των τοίχων και έως των δοκών και εκοιλοστάθμησε συνεχόμενα εν ξύλοις έσωθεν και περιέσχε το έσω του οίκου εν πλευραίς πευκίναις 16 και ωκοδόμησε τους είκοσι πήχεις απ΄ άκρου του οίκου των πλευρών των κεδρίνων από εδάφους έως των δοκών και εποίησεν αυτόν έσωθεν εκ του δαβίρ εις το άγιον των αγίων 17 και τεσσαράκοντα πηχέων ην αυτός ο ναός κατά πρόσωπον του δαβίρ 18 και κέδρω περιεσκέπασε τον οίκον έσωθεν και έγλυψεν κολαπτάς και διαπεπετασμένα πέταλα πάντα κέδρινα και λίθος ουκ εφαίνετο 19 και το δαβίρ εν μέσω του οίκου έσωθεν δούναι εκεί την κιβωτόν διαθήκης κυρίου 20 είκοσι πηχέων το μήκος και είκοσι πηχέων το πλάτος και είκοσι πηχέων το ύψος αυτού και περιέσχεν αυτό χρυσίω συγκεκλεισμένω 21 και εποίησε θυσιαστήριον κατά πρόσωπον του δαβίρ και περιέσχεν αυτό χρυσίω 22 και όλον τον οίκον περιέσχε χρυσίω έως συντελείας παντός του οίκου 23 και εποίησεν εν τω δαβίρ δύο χερουβίμ εκ ξύλων κυπαρισσίνων δέκα πηχέων το μέγεθος εσταθμωμένον 24 και πέντε πηχέων το πτερύγιον του χερούβ του ενός και πέντε πηχέων το πτερύγιον αυτού το δεύτερον δέκα εν πήχει από μέρους πτερυγίου αυτού εις μέρος πτερυγίου αυτού 25 ούτως τω χερούβ τω δευτέρω εν μέτρω ενί συντέλεια μία μετά αμφοτέρων 26 και το ύψος του χερούβ του ενός δέκα εν πήχει ούτως και το δεύτερον χερούβ 27 και έθηκεν αμφότερα τα χερουβίμ εν μέσω του οίκου του εσωτάτου και διεπέτασε τας πτέρυγας αυτών και ήπτετο η πτέρυξ η μία του τοίχου του οίκου και η πτέρυξ του χερούβ του δευτέρου ήπτετο του τοίχου του δευτέρου και αι πτέρυγες αυτών εν μέσω του οίκου ήπτοντο πτέρυξ πτέρυγος 28 και περιέσχε τα χερουβίμ χρυσίω 29 και πάντας τους τοίχους του οίκου κύκλω εγκολαπτά έγραψε εν γραφίδι χερουβίμ και φοίνικες και διαπεπετασμένα πέταλα τω εσωτέρω και τω εξωτέρω 30 και το έδαφος του οίκου περιέσχε χρυσίω του εσωτάτου και του εξωτάτου 31 και τω θυρώματι του δαβίρ εποίησε θύρας εκ ξύλων αρκευθίνων και φλιάς πενταπλάς 32 και δύο θύρας εκ ξύλων πευκίνων και εγκολαπτά επ΄ αυτών εγκεκολαμμένα χερουβίμ και φοίνικας και πέταλα διαπεπετασμένα και περιέσχε χρυσίω και κατέβαινεν επί τα χερουβίμ και επί τους φοίνικας το χρυσίον 33 και ούτως εποίησε τω πυλώνι του ναού φλιαί εκ ξύλων αρκευθίνων στοαί τετραπλώς 34 και εν αμφοτέραις ταις θύραις ξύλα πεύκινα δύο πτυχαί η θύρα η μία και στροφείς αυτών και δύο πτυχαί η θύρα η δευτέρα στρεφόμεναι 35 εγκεκολαμμέναι χερουβίμ και φοίνικες και διαπεπετασμένα πέταλα και περιεχόμενα χρυσίω καταγομένω επί την εκτύπωσιν 36 και ωκοδόμησε την αυλήν την εσωτέραν τρεις στίχους διά πελεκητών και στίχος κατειργασμένης κέδρου κυκλόθεν 37 εν τω τετάρτω έτει εθεμελιώθη ο οίκος κυρίου εν μηνί ζίου 38 και εν έτει ενδεκάτω εν μηνί Βούλ ούτος ο μην όγδοος συνετέλεσε τον οίκον κατά πάντας τους λόγους αυτού και κατά πάντα τα κρίματα αυτού και ωκοδόμησεν αυτόν εν επτά έτεσιν
Copyright information for ABPGRK