1 Kings 7

CHAPTER 7

Solomon Constructs His Own House

και ωκοδόμησε Σολομών τον οίκον εαυτώ τρισκαίδεκα έτεσι και συνετέλεσεν όλον τον οίκον αυτού και ωκοδόμησε τον οίκον δρυμού του Λιβάνου εκατόν πηχέων το μήκος αυτού και πεντήκοντα πηχέων το πλάτος αυτού και τριάκοντα πηχέων το ύψος αυτού επι τεσσάρων στίχων στύλων κεδρίνων και ωμίαι κέδριναι τοις στύλοις και εφάτνωσε κέδρω τον οίκον άνωθεν επί των πλευρών των στύλων και ο αριθμός των στύλων τεσσαράκοντα και πέντε ο στίχος ο εις δέκα και πέντε και μέλαθρα τρία και χώρα επί χώραν τρισσώς και πάντα τα θυρώματα και αι χώραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι από του θύρας επί θύραν τρισσώς και το αιλάμ των στύλων πεντήκοντα πηχέων το μήκος και τριάκοντα πηχέων εν πλάτει εζυγωμένα αιλάμ επί πρόσωπον αυτών και στύλοι και πάχος επί πρόσωπον αυτοίς και το αιλάμ του θρόνου ου κρινεί εκεί αιλάμ του κριτηρίου και εφάτνωσεν κεδρίνοις από εδάφους εως υπερώου και ο οίκος αυτόυ εν ω καθήσεται εκεί αυλή μία εξελισσομένη τούτοις κατά το έργον τούτο και ωκοδόμησεν οίκον Σολομών τη θυγατρί Φαραώ ην έλαβε Σολομών κατά το αιλάμ τούτο ταύτα πάντα εκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα εκ διαστήματος έσωθεν εκ του θεμελίου έως των γείσων και έξωθεν εις την αυλήν την μεγάλην 10 την τεθεμελιωμένην εν λίθοις τιμίοις μεγάλοις λίθοις δεκαπήχεσι και οκταπήχεσι 11 και επάνωθεν λίθοις τιμίοις κατά το αυτό μέτρον πελεκητοίς και κέδροις 12 της αυλής της μεγάλης κύκλω τρεις στίχοι πελεκητών και στίχος κεκολαμμένης κέδρου και τη αυλή οίκου κυρίου το έσωθεν και τω αιλάμ του οίκου

The Columned Porch

13 και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χειράμ εκ Τύρου 14 υιόν γυναικός χήρας και ούτος από της φυλής Νεφθαλίμ και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος τέκτων χαλκού και πεπληρωμένος της σοφίας της τέχνης και συνέσεως και επιγνώσεως του ποιείν παν έργον εν χαλκώ και εισήχθη προς τον βασιλέα Σολομώντα και εποίησε παν έργον 15 και εχώνευσε τους δύο στύλους τω αιλάμ του οίκου οκτωκαίδεκα πήχεις το ύψος του στύλου και το περίμετρον δύο και δέκα πηχέων σπαρτίον εκύκλου αυτόν και ούτως ο στύλος ο δεύτερος 16 και δύο επιθέματα εποίησε δούναι επί τας κεφαλάς των στύλων χωνευτά χαλκά πέντε πηχέων το ύψος του επιθέματος του ενός και πέντε πηχέων το ύψος του επιθέματος του δευτέρου 17 και εποίησε δίκτυα επικαλύψαι τα επιθέματα των στύλων επτά τω επιθέματι τω ενί και επτά τω επιθέματι τω δευτέρω 18 και έργον κρεμαστόν δύο στίχοι ροών χαλκών δεδικτυωμένοι έργον κρεμαστόν στίχος επί στίχον και ούτως εποίησε τω επιθέματι τω δευτέρω 19 και επιθέματα επί των κεφαλών των στύλων έργον κρίνου κατά το αιλάμ τεσσάρων πηχέων και μέλαθρον επ΄ αμφοτέρων των στύλων και επάνωθεν των πλευρών επίθεμα 20 και των ροών διακόσιοις στίχοι επί της κεφαλίδος της δευτέρας 21 και έστησε τους στύλους του αιλάμ του ναού και έστησε τον στύλον τον δεξιόν και επεκάλεσε το όνομα αυτού Ιαχίν και έστησε τον στύλον τον αριστερόν και επεκάλεσε το όνομα αυτού Βόαζ 22 και επί των κεφαλών των στύλων έργον κρίνου και ετελειώθη το έργον των στύλων 23 και εποίησε την θάλασσαν χυτήν δέκα εν πήχει από του χείλους αυτής έως του χείλους αυτής στρογγύλον κύκλω το αυτό πέντε εν πήχει το ύψος αυτής και συνηγμένη τριάκοντα πήχεις εκύκλουν αυτήν 24 και υποστηρίγματα υποκάτω του χείλους αυτής κυκλόθεν εκύκλουν αυτήν δέκα εν πήχει ανίσταν την θάλασσαν κυκλόθεν δύο στίχοι υποστηριγμάτων χυτών εν τω χωνευτηρίω αυτων 25 και δώδεκα βόες υποκάτω της θαλάσσης οι τρεις επιβλέποντες βορράν και οι τρεις επιβλέποντες θάλασσαν και οι τρεις επιβλέποντες νότον και οι τρεις επιβλέποντες ανατολάς και η θάλασσα επ΄ αυτών επάνωθεν 26 και πάντων τα οπίσθια εις το ένδον και το πάχος αυτής παλαιστής και το χείλος αυτής ωσεί έργον χείλους ποτηρίου βλαστόν κρίνον δύο χιλιάδας χόεις εχώρει 27 και εποίησε δέκα μεχωνώθ χαλκάς τεσσάρων πηχέων το μήκος της μεχωνώθ της μιάς και τεσσάρων πηχέων το πλάτος αυτής και τριών πηχέων το ύψος αυτής 28 και τούτο το έργον της μεχωνά συγκλειστόν αυτής και συγκλειστόν αναμέσον των εξεχομένων 29 και επί τα συγκλείσματα τα αναμέσον των εξεχομένων λέοντες και βόες και χερουβίμ και επί των εξεχομένων ούτω και επάνωθεν και υποκάτωθεν των λεόντων και των βοών χώραι έργον καταβάσεως 30 και τέσσαρες τροχοί χαλκοί τη μεχωνά τη μία και τα προσέχοντα χαλκά και τέσσαρα μέρη αυτής ωμίαι αυτών υποκάτωθεν των λουτήρων και ωμίαι κεχυμέναι από πέραν ανδρός προκείμεναι και το στόμα αυτού έσωθεν της κεφαλίδος και άνω εν πήχει 31 και το στόμα αυτού στρογγυλούν ποίημα ούτω πήχεως και ημίσεως πήχεως και επί του στόματος αυτού διατορεύματα και διάπηγα αυτών τετράγωνα ου στρογγύλα 32 και τέσσαρες οι τροχοί υποκάτωθεν των διαπήγων και χείρες εν τοις τροχοίς εν τη μεχωνά και το ύψος του τροχού του ενός πήχεως και ημίσους 33 και το έργον των τροχών ως έργον τροχών άρματος και αι χείρες αυτών και οι νώτοι αυτών και αι πραγματείαι αυτών τα πάντα χωνευτά 34 και τέσσαρες ωμίαι επί των τεσσάρων γωνιών της μεχωνά της μιάς εκ της μεχωνά οι ώμοι αυτής 35 και επί της κεφαλής της μεχωνά ήμισυ του πήχεως μέγεθος αυτής στρογγύλον κύκλω επί της κεφαλής της μεχωνά και αι χείρες αυτής και τα συγκλείσματα αυτής απ΄ αυτής και ηνοίγετο επί τας αρχάς των χειρών αυτής 36 και τα συγκλείσματα αυτής χερουβίμ και λέοντες και φοίνικες εστώτα έκαστον εχόμενον κατά πρόσωπον αυτού έσωθεν κυκλόθεν 37 κατά ταύτην εποίησε τας δέκα μεχωνώθ τάξιν μίαν και μέτρον εν πάσαις 38 και εποίησε δέκα χυτρογαύλους χαλκούς τεσσαράκοντα χόεις χωρούντα τον ένα χυτρόγαυλον μετρήσει τεσσάρων πηχέων και χυτρόγαυλος ο εις επί την μεχωνά την μίαν τας δέκα μεχωνώθ 39 και έθετο τας δέκα μεχωνώθ πέντε από της ωμίας του οίκου εκ δεξιών και πέντε από της ωμίας του οίκου εξ αριστερών και η θάλασσα από της ωμίας του οίκου εκ δεξιών κατα ανατολάς από του κλίτους του νότου 40 και εποίησε Χειράμ τους λέβητας και τας θερμαστρείς και τας φιάλας και συνετέλεσε Χειράμ ποιών πάντα τα έργα όσα εποίησε τω βασιλεί Σολομώντι εν τω οίκω κυρίου 41 στύλους δύο και τα στρεπτά των γλυφών τα όντα επί των κεφαλών των στύλων δύο και δίκτυα δύο του καλύπτειν αμφότερα τα στρεπτά των γλυφών τα όντα επί των στύλων 42 και τας ροάς τετρακοσίας αμφοτέροις τοις δικτύοις δύο στίχοι ροών τω δικτύω τω ενί του περικαλύπτειν αμφότερα τα στρεπτά τα όντα επ΄ αμφοτέρων των στύλων 43 και τα δέκα μεχωνώθ και τους χυτρογαύλους τους δέκα επί των μεχωνώθ 44 και την θάλασσαν μίαν και τους δώδεκα βόας τους υποκάτω της θαλάσσης 45 και τους λέβητας και τας θερμαστρείς και τας φιάλας και πάντα τα σκεύη α εποίησε Χειράμ τω βασιλεί Σολομώντι τω οίκω κυρίου χαλκά άρδην 46 εν τω περιοίκω του Ιορδάνου εχώνευσεν αυτά ο βασιλεύς εν τω πάχει της γης αναμέσον Σοκχώθ και αναμέσον Σαρθάν 47 και έδωκε Σολομών ο βασιλεύς πάντα τα σκεύη εκ πλήθους σφόδρα ουκ ην σταθμός του χαλκού 48 και εποίησεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη εν τω οίκω κυρίου το θυσιαστήριον το χρυσούν και την τράπεζαν εφ΄ ης οι άρτοι της προθέσεως χρυσήν 49 και τας λυχνίας πέντε εξ δεξιών και πέντε εκ αριστερών κατά πρόσωπον του δαβίρ χρυσάς συγκεκλεισμένας και τα λαμπάδια και τους λύχνους και τας επαρυστρίδας χρυσάς 50 και τα πρόθυρα και οι ήλοι και αι φιάλαι και τα τρυβλία και αι θυϊσκαι χρυσαί συγκλειστά και τα θυρώματα των θυρών του οίκου του εσωτάτου του αγίου των αγίων και τας θύρας του οίκου του ναού χρυσάς 51 και ανεπληρώθη παν το έργον ο εποίησε Σολομών τω οίκω κυρίου και εισήνεγκε Σολομών τα άγια Δαυίδ του πατρός αυτού το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη έδωκεν εις τους θησαυρούς οίκου κυρίου
Copyright information for ABPGRK