1 Kings 7

CHAPTER 7

Solomon Constructs His Own House

1και ωκοδόμησε Σολομών τον οίκον εαυτώ τρισκαίδεκα έτεσι και συνετέλεσεν όλον τον οίκον αυτού 2και ωκοδόμησε τον οίκον δρυμού του Λιβάνου εκατόν πηχέων το μήκος αυτού και πεντήκοντα πηχέων το πλάτος αυτού και τριάκοντα πηχέων το ύψος αυτού επι τεσσάρων στίχων στύλων κεδρίνων και ωμίαι κέδριναι τοις στύλοις 3και εφάτνωσε κέδρω τον οίκον άνωθεν επί των πλευρών των στύλων και ο αριθμός των στύλων τεσσαράκοντα και πέντε ο στίχος ο εις δέκα και πέντε 4και μέλαθρα τρία και χώρα επί χώραν τρισσώς 5και πάντα τα θυρώματα και αι χώραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι από του θύρας επί θύραν τρισσώς 6και το αιλάμ των στύλων πεντήκοντα πηχέων το μήκος και τριάκοντα πηχέων εν πλάτει εζυγωμένα αιλάμ επί πρόσωπον αυτών και στύλοι και πάχος επί πρόσωπον αυτοίς 7και το αιλάμ του θρόνου ου κρινεί εκεί αιλάμ του κριτηρίου και εφάτνωσεν κεδρίνοις από εδάφους εως υπερώου 8και ο οίκος αυτόυ εν ω καθήσεται εκεί αυλή μία εξελισσομένη τούτοις κατά το έργον τούτο και ωκοδόμησεν οίκον Σολομών τη θυγατρί Φαραώ ην έλαβε Σολομών κατά το αιλάμ τούτο 9ταύτα πάντα εκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα εκ διαστήματος έσωθεν εκ του θεμελίου έως των γείσων και έξωθεν εις την αυλήν την μεγάλην 10την τεθεμελιωμένην εν λίθοις τιμίοις μεγάλοις λίθοις δεκαπήχεσι και οκταπήχεσι 11και επάνωθεν λίθοις τιμίοις κατά το αυτό μέτρον πελεκητοίς και κέδροις 12της αυλής της μεγάλης κύκλω τρεις στίχοι πελεκητών και στίχος κεκολαμμένης κέδρου και τη αυλή οίκου κυρίου το έσωθεν και τω αιλάμ του οίκου

The Columned Porch

13και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χειράμ εκ Τύρου 14υιόν γυναικός χήρας και ούτος από της φυλής Νεφθαλίμ και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος τέκτων χαλκού και πεπληρωμένος της σοφίας της τέχνης και συνέσεως και επιγνώσεως του ποιείν παν έργον εν χαλκώ και εισήχθη προς τον βασιλέα Σολομώντα και εποίησε παν έργον 15και εχώνευσε τους δύο στύλους τω αιλάμ του οίκου οκτωκαίδεκα πήχεις το ύψος του στύλου και το περίμετρον δύο και δέκα πηχέων σπαρτίον εκύκλου αυτόν και ούτως ο στύλος ο δεύτερος 16και δύο επιθέματα εποίησε δούναι επί τας κεφαλάς των στύλων χωνευτά χαλκά πέντε πηχέων το ύψος του επιθέματος του ενός και πέντε πηχέων το ύψος του επιθέματος του δευτέρου 17και εποίησε δίκτυα επικαλύψαι τα επιθέματα των στύλων επτά τω επιθέματι τω ενί και επτά τω επιθέματι τω δευτέρω 18και έργον κρεμαστόν δύο στίχοι ροών χαλκών δεδικτυωμένοι έργον κρεμαστόν στίχος επί στίχον και ούτως εποίησε τω επιθέματι τω δευτέρω 19και επιθέματα επί των κεφαλών των στύλων έργον κρίνου κατά το αιλάμ τεσσάρων πηχέων και μέλαθρον επ΄ αμφοτέρων των στύλων και επάνωθεν των πλευρών επίθεμα 20και των ροών διακόσιοις στίχοι επί της κεφαλίδος της δευτέρας 21και έστησε τους στύλους του αιλάμ του ναού και έστησε τον στύλον τον δεξιόν και επεκάλεσε το όνομα αυτού Ιαχίν και έστησε τον στύλον τον αριστερόν και επεκάλεσε το όνομα αυτού Βόαζ 22και επί των κεφαλών των στύλων έργον κρίνου και ετελειώθη το έργον των στύλων 23και εποίησε την θάλασσαν χυτήν δέκα εν πήχει από του χείλους αυτής έως του χείλους αυτής στρογγύλον κύκλω το αυτό πέντε εν πήχει το ύψος αυτής και συνηγμένη τριάκοντα πήχεις εκύκλουν αυτήν 24και υποστηρίγματα υποκάτω του χείλους αυτής κυκλόθεν εκύκλουν αυτήν δέκα εν πήχει ανίσταν την θάλασσαν κυκλόθεν δύο στίχοι υποστηριγμάτων χυτών εν τω χωνευτηρίω αυτων 25και δώδεκα βόες υποκάτω της θαλάσσης οι τρεις επιβλέποντες βορράν και οι τρεις επιβλέποντες θάλασσαν και οι τρεις επιβλέποντες νότον και οι τρεις επιβλέποντες ανατολάς και η θάλασσα επ΄ αυτών επάνωθεν 26και πάντων τα οπίσθια εις το ένδον και το πάχος αυτής παλαιστής και το χείλος αυτής ωσεί έργον χείλους ποτηρίου βλαστόν κρίνον δύο χιλιάδας χόεις εχώρει 27και εποίησε δέκα μεχωνώθ χαλκάς τεσσάρων πηχέων το μήκος της μεχωνώθ της μιάς και τεσσάρων πηχέων το πλάτος αυτής και τριών πηχέων το ύψος αυτής 28και τούτο το έργον της μεχωνά συγκλειστόν αυτής και συγκλειστόν αναμέσον των εξεχομένων 29και επί τα συγκλείσματα τα αναμέσον των εξεχομένων λέοντες και βόες και χερουβίμ και επί των εξεχομένων ούτω και επάνωθεν και υποκάτωθεν των λεόντων και των βοών χώραι έργον καταβάσεως 30και τέσσαρες τροχοί χαλκοί τη μεχωνά τη μία και τα προσέχοντα χαλκά και τέσσαρα μέρη αυτής ωμίαι αυτών υποκάτωθεν των λουτήρων και ωμίαι κεχυμέναι από πέραν ανδρός προκείμεναι και το στόμα αυτού έσωθεν της κεφαλίδος και άνω εν πήχει 31και το στόμα αυτού στρογγυλούν ποίημα ούτω πήχεως και ημίσεως πήχεως και επί του στόματος αυτού διατορεύματα και διάπηγα αυτών τετράγωνα ου στρογγύλα 32και τέσσαρες οι τροχοί υποκάτωθεν των διαπήγων και χείρες εν τοις τροχοίς εν τη μεχωνά και το ύψος του τροχού του ενός πήχεως και ημίσους 33και το έργον των τροχών ως έργον τροχών άρματος και αι χείρες αυτών και οι νώτοι αυτών και αι πραγματείαι αυτών τα πάντα χωνευτά 34και τέσσαρες ωμίαι επί των τεσσάρων γωνιών της μεχωνά της μιάς εκ της μεχωνά οι ώμοι αυτής 35και επί της κεφαλής της μεχωνά ήμισυ του πήχεως μέγεθος αυτής στρογγύλον κύκλω επί της κεφαλής της μεχωνά και αι χείρες αυτής και τα συγκλείσματα αυτής απ΄ αυτής και ηνοίγετο επί τας αρχάς των χειρών αυτής 36και τα συγκλείσματα αυτής χερουβίμ και λέοντες και φοίνικες εστώτα έκαστον εχόμενον κατά πρόσωπον αυτού έσωθεν κυκλόθεν 37κατά ταύτην εποίησε τας δέκα μεχωνώθ τάξιν μίαν και μέτρον εν πάσαις 38και εποίησε δέκα χυτρογαύλους χαλκούς τεσσαράκοντα χόεις χωρούντα τον ένα χυτρόγαυλον μετρήσει τεσσάρων πηχέων και χυτρόγαυλος ο εις επί την μεχωνά την μίαν τας δέκα μεχωνώθ 39και έθετο τας δέκα μεχωνώθ πέντε από της ωμίας του οίκου εκ δεξιών και πέντε από της ωμίας του οίκου εξ αριστερών και η θάλασσα από της ωμίας του οίκου εκ δεξιών κατα ανατολάς από του κλίτους του νότου 40και εποίησε Χειράμ τους λέβητας και τας θερμαστρείς και τας φιάλας και συνετέλεσε Χειράμ ποιών πάντα τα έργα όσα εποίησε τω βασιλεί Σολομώντι εν τω οίκω κυρίου 41στύλους δύο και τα στρεπτά των γλυφών τα όντα επί των κεφαλών των στύλων δύο και δίκτυα δύο του καλύπτειν αμφότερα τα στρεπτά των γλυφών τα όντα επί των στύλων 42και τας ροάς τετρακοσίας αμφοτέροις τοις δικτύοις δύο στίχοι ροών τω δικτύω τω ενί του περικαλύπτειν αμφότερα τα στρεπτά τα όντα επ΄ αμφοτέρων των στύλων 43και τα δέκα μεχωνώθ και τους χυτρογαύλους τους δέκα επί των μεχωνώθ 44και την θάλασσαν μίαν και τους δώδεκα βόας τους υποκάτω της θαλάσσης 45και τους λέβητας και τας θερμαστρείς και τας φιάλας και πάντα τα σκεύη α εποίησε Χειράμ τω βασιλεί Σολομώντι τω οίκω κυρίου χαλκά άρδην 46εν τω περιοίκω του Ιορδάνου εχώνευσεν αυτά ο βασιλεύς εν τω πάχει της γης αναμέσον Σοκχώθ και αναμέσον Σαρθάν 47και έδωκε Σολομών ο βασιλεύς πάντα τα σκεύη εκ πλήθους σφόδρα ουκ ην σταθμός του χαλκού 48και εποίησεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη εν τω οίκω κυρίου το θυσιαστήριον το χρυσούν και την τράπεζαν εφ΄ ης οι άρτοι της προθέσεως χρυσήν 49και τας λυχνίας πέντε εξ δεξιών και πέντε εκ αριστερών κατά πρόσωπον του δαβίρ χρυσάς συγκεκλεισμένας και τα λαμπάδια και τους λύχνους και τας επαρυστρίδας χρυσάς 50και τα πρόθυρα και οι ήλοι και αι φιάλαι και τα τρυβλία και αι θυϊσκαι χρυσαί συγκλειστά και τα θυρώματα των θυρών του οίκου του εσωτάτου του αγίου των αγίων και τας θύρας του οίκου του ναού χρυσάς 51και ανεπληρώθη παν το έργον ο εποίησε Σολομών τω οίκω κυρίου και εισήνεγκε Σολομών τα άγια Δαυίδ του πατρός αυτού το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη έδωκεν εις τους θησαυρούς οίκου κυρίου
Copyright information for ABPGRK