1 Kings 9

CHAPTER 9

God Speaks to Solomon a Second Time

και εγένετο ως συνετέλεσε Σολομών οικοδομήσαι τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάσαν την πραγματείαν Σολομώντος όσα ηθέλησε ποιήσαι και ώφθη κύριος τω Σολομώντι το δεύτερον καθώς ώφθη αυτω εν Γαβαών και είπε προς αυτόν κύριος ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου ης εδεήθης ενώπιόν μου ηγίασα τον οίκον τούτον ον ωκοδόμησας του θέσθαι το όνομά μου εκεί εις τον αιώνα και έσονται οι οφθαλμοί μου και η καρδία μου εκεί πάσας τας ημέρας και συ εάν πορευθής ενώπιον εμού καθώς επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου εν οσιότητι καρδίας και εν ευθύτητι του ποιείν κατά πάντα α ενετειλάμην αυτώ και τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου φυλάξης και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου επί Ισραήλ εις τον αιώνα καθώς ελάλησα τω πατρί σου Δαυίδ λέγων ουκ εξαρθήσεταί σοι ανήρ ηγούμενος εν Ισραήλ

God Warns Solomon

εάν δε αποστραφέντες αποστραφήτε υμείς και τα τέκνα υμών απ΄ εμού και τα προστάγματά μου α έδωκα ενώπιον υμών μη φυλάξητε και πορευθήτε και δουλεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς και εξαρώ τον Ισραήλ από της γης ης έδωκα αυτοίς και τον οίκον τούτον ον ηγίασα τω ονόματί μου απορρίψω εκ προσώπου μου και έσται Ισραήλ εις αφανισμόν και εις λάλημα εις πάντας τους λαούς και ο οίκος ούτος ο υψηλός πας ο διαπορευόμενος δι΄ αυτού εκστήσεται και συριεί και ερούσιν ένεκεν τίνος εποίησε κύριος ούτω τη γη ταύτη και τω οίκω τούτω και ερούσιν ανθ΄ ων εγκατέλιπον κύριον τον θεόν αυτών τον εξαγαγόντα τους πατέρας αυτών εξ οίκου δουλείας εξ Αιγύπτου και αντελάβοντο θεών αλλοτρίων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς διά τούτο επήγαγε κύριος επ΄ αυτούς πάσαν την κακίαν ταύτην 10 και εγένετο μετά είκοσι έτη εν οις ωκοδόμησε Σολομών τους δύο οίκους τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως 11 Χειράμ ο βασιλεύς Τύρου αντελαμβάνετο του Σολομώντος εν ξύλοις κεδρίνοις και εν ξύλοις πευκίνοις και εν χρυσίω και εν παντί θελήματι αυτού τότε έδωκεν ο βασιλεύς Σολομών τω Χειράμ είκοσι πόλεις εν τη γη τη Γαλιλαία 12 και εξήλθε Χειράμ εκ Τύρου και επορεύθη εις την Γαλιλαίαν του ιδείν τας πόλεις ας έδωκεν αυτώ Σολομών και ουκ ήρεσαν αυτώ 13 και είπε Χειράμ τι αι πόλεις αύται ας έδωκάς μοι ω αδελφέ και εκάλεσεν αυτάς όριον έως της ημέρας ταύτης 14 και απέστειλε Χειράμ τω Σολομώντι εκατόν και είκοσι τάλαντα χρυσίου 15 και αυτή η πραγματεία της προνομής ης ανήνεγκεν ο βασιλεύς Σολομών οικοδομήσαι τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και το τείχος Ιερουσαλήμ και την άκραν του περιφράξαι τον φραγμόν της πόλεως Δαυίδ και την Ασσώρ και την Μαγεδδώ και την Γαζέρ 16 Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου ανέβη και προκατελάβετο την Γαζέρ και ενεπύρισεν αυτήν εν πυρί και τον Χαναναίον τον κατοικούντα εν τη πόλει εθανάτωσεν και έδωκεν αυτήν Φαραώ αποστολάς τη θυγατρί αυτού γυναικί Σολομώντος 17 και Σολομών ωκοδόμησε την Γαζέρ και την Βαιθωρών την κατωτέραν 18 και την Βααλάθ και την Θαμώρ εν τη ερήμω 19 και πάσας τας πόλεις τας οχυράς αι ήσαν τω Σολομώντι και πάσας τας πόλεις των αρμάτων και πάσας τας πόλεις των ιππέων και την πραγματείαν Σολομώντος ην επραγματεύσατο οικοδομήσαι εν Ιερουσαλήμ και εν τω Λιβάνω και εν πάση τη γη της δυναστείας αυτού 20 πάντα τον υπολελειμμένον λαόν από του Χετταίου και του Αμορραίου και του Φερεζαίου και του Χαναναίου και του Ευαίου και του Ιεβουσαίου και του Γεργεσαίου των μη όντων εκ των υιών Ισραήλ 21 τα τέκνα αυτών τα υπολελειμμένα μετ΄ αυτούς εν τη γη ους ουκ ηδύναντο οι υιοί Ισραήλ εξολοθρεύσαι αυτούς και ανήγαγεν αυτούς Σολομών εις φόρον έως της ημέρας ταύτης 22 και εκ των υιών Ισραήλ ουκ έδωκε Σολομών εις δουλείαν ότι αυτοί ήσαν άνδρες οι πολεμισταί και παίδες αυτού και άρχοντες και τρισσοί αυτού και άρχοντες των αρμάτων αυτού και ιππείς αυτού 23 ήσαν δε άρχοντες οι επιστάμενοι επί των έργων Σολομώντος πεντακόσιοι πεντήκοντα κυριεύοντες εν τω λαώ τω ποιούντι το έργον 24 η θυγάτηρ δε του φαραώ ανέβη από της πόλεως Δαυίδ εις τον οίκον αυτής ον ωκοδόμησεν αυτή τότε ωκοδόμησε Μηλλώ 25 και προσήνεγκεν Σολομών τρισσώς κατ΄ ενιαυτόν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς επί το θυσιαστήριον ο ωκοδόμησε τω κυρίω και εθυμίασεν επ΄ αυτό το ον ενώπιον κυρίου και συνετέλεσε τον οίκον 26 και εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών ναύν εν Γασιών Γαβέρ την ούσαν εχόμενα Αιλάθ επί του χείλους θαλάσσης της εσχάτης εν γη Εδώμ 27 και απέστειλε Χειράμ εν τη νηϊ των παίδων αυτού άνδρας ναυτικούς λαόν ειδότας ελαύνειν θάλασσαν μετά των παίδων Σολομώντος 28 και ήλθον εις Σωφηρά και έλαβον εκείθεν τετρακόσια και είκοσι τάλαντα χρυσίου και ήνεγκαν τω βασιλεί Σολομώντι
Copyright information for ABPGRK