1 Kings 9

CHAPTER 9

God Speaks to Solomon a Second Time

1και εγένετο ως συνετέλεσε Σολομών οικοδομήσαι τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάσαν την πραγματείαν Σολομώντος όσα ηθέλησε ποιήσαι 2και ώφθη κύριος τω Σολομώντι το δεύτερον καθώς ώφθη αυτω εν Γαβαών 3και είπε προς αυτόν κύριος ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου ης εδεήθης ενώπιόν μου ηγίασα τον οίκον τούτον ον ωκοδόμησας του θέσθαι το όνομά μου εκεί εις τον αιώνα και έσονται οι οφθαλμοί μου και η καρδία μου εκεί πάσας τας ημέρας 4και συ εάν πορευθής ενώπιον εμού καθώς επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου εν οσιότητι καρδίας και εν ευθύτητι του ποιείν κατά πάντα α ενετειλάμην αυτώ και τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου φυλάξης 5και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου επί Ισραήλ εις τον αιώνα καθώς ελάλησα τω πατρί σου Δαυίδ λέγων ουκ εξαρθήσεταί σοι ανήρ ηγούμενος εν Ισραήλ

God Warns Solomon

6εάν δε αποστραφέντες αποστραφήτε υμείς και τα τέκνα υμών απ΄ εμού και τα προστάγματά μου α έδωκα ενώπιον υμών μη φυλάξητε και πορευθήτε και δουλεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς 7και εξαρώ τον Ισραήλ από της γης ης έδωκα αυτοίς και τον οίκον τούτον ον ηγίασα τω ονόματί μου απορρίψω εκ προσώπου μου και έσται Ισραήλ εις αφανισμόν και εις λάλημα εις πάντας τους λαούς 8και ο οίκος ούτος ο υψηλός πας ο διαπορευόμενος δι΄ αυτού εκστήσεται και συριεί και ερούσιν ένεκεν τίνος εποίησε κύριος ούτω τη γη ταύτη και τω οίκω τούτω 9και ερούσιν ανθ΄ ων εγκατέλιπον κύριον τον θεόν αυτών τον εξαγαγόντα τους πατέρας αυτών εξ οίκου δουλείας εξ Αιγύπτου και αντελάβοντο θεών αλλοτρίων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς διά τούτο επήγαγε κύριος επ΄ αυτούς πάσαν την κακίαν ταύτην 10και εγένετο μετά είκοσι έτη εν οις ωκοδόμησε Σολομών τους δύο οίκους τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως 11Χειράμ ο βασιλεύς Τύρου αντελαμβάνετο του Σολομώντος εν ξύλοις κεδρίνοις και εν ξύλοις πευκίνοις και εν χρυσίω και εν παντί θελήματι αυτού τότε έδωκεν ο βασιλεύς Σολομών τω Χειράμ είκοσι πόλεις εν τη γη τη Γαλιλαία 12και εξήλθε Χειράμ εκ Τύρου και επορεύθη εις την Γαλιλαίαν του ιδείν τας πόλεις ας έδωκεν αυτώ Σολομών και ουκ ήρεσαν αυτώ 13και είπε Χειράμ τι αι πόλεις αύται ας έδωκάς μοι ω αδελφέ και εκάλεσεν αυτάς όριον έως της ημέρας ταύτης 14και απέστειλε Χειράμ τω Σολομώντι εκατόν και είκοσι τάλαντα χρυσίου 15και αυτή η πραγματεία της προνομής ης ανήνεγκεν ο βασιλεύς Σολομών οικοδομήσαι τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και το τείχος Ιερουσαλήμ και την άκραν του περιφράξαι τον φραγμόν της πόλεως Δαυίδ και την Ασσώρ και την Μαγεδδώ και την Γαζέρ 16Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου ανέβη και προκατελάβετο την Γαζέρ και ενεπύρισεν αυτήν εν πυρί και τον Χαναναίον τον κατοικούντα εν τη πόλει εθανάτωσεν και έδωκεν αυτήν Φαραώ αποστολάς τη θυγατρί αυτού γυναικί Σολομώντος 17και Σολομών ωκοδόμησε την Γαζέρ και την Βαιθωρών την κατωτέραν 18και την Βααλάθ και την Θαμώρ εν τη ερήμω 19και πάσας τας πόλεις τας οχυράς αι ήσαν τω Σολομώντι και πάσας τας πόλεις των αρμάτων και πάσας τας πόλεις των ιππέων και την πραγματείαν Σολομώντος ην επραγματεύσατο οικοδομήσαι εν Ιερουσαλήμ και εν τω Λιβάνω και εν πάση τη γη της δυναστείας αυτού 20πάντα τον υπολελειμμένον λαόν από του Χετταίου και του Αμορραίου και του Φερεζαίου και του Χαναναίου και του Ευαίου και του Ιεβουσαίου και του Γεργεσαίου των μη όντων εκ των υιών Ισραήλ 21τα τέκνα αυτών τα υπολελειμμένα μετ΄ αυτούς εν τη γη ους ουκ ηδύναντο οι υιοί Ισραήλ εξολοθρεύσαι αυτούς και ανήγαγεν αυτούς Σολομών εις φόρον έως της ημέρας ταύτης 22και εκ των υιών Ισραήλ ουκ έδωκε Σολομών εις δουλείαν ότι αυτοί ήσαν άνδρες οι πολεμισταί και παίδες αυτού και άρχοντες και τρισσοί αυτού και άρχοντες των αρμάτων αυτού και ιππείς αυτού 23ήσαν δε άρχοντες οι επιστάμενοι επί των έργων Σολομώντος πεντακόσιοι πεντήκοντα κυριεύοντες εν τω λαώ τω ποιούντι το έργον 24η θυγάτηρ δε του φαραώ ανέβη από της πόλεως Δαυίδ εις τον οίκον αυτής ον ωκοδόμησεν αυτή τότε ωκοδόμησε Μηλλώ 25και προσήνεγκεν Σολομών τρισσώς κατ΄ ενιαυτόν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς επί το θυσιαστήριον ο ωκοδόμησε τω κυρίω και εθυμίασεν επ΄ αυτό το ον ενώπιον κυρίου και συνετέλεσε τον οίκον 26και εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών ναύν εν Γασιών Γαβέρ την ούσαν εχόμενα Αιλάθ επί του χείλους θαλάσσης της εσχάτης εν γη Εδώμ 27και απέστειλε Χειράμ εν τη νηϊ των παίδων αυτού άνδρας ναυτικούς λαόν ειδότας ελαύνειν θάλασσαν μετά των παίδων Σολομώντος 28και ήλθον εις Σωφηρά και έλαβον εκείθεν τετρακόσια και είκοσι τάλαντα χρυσίου και ήνεγκαν τω βασιλεί Σολομώντι
Copyright information for ABPGRK