1 Peter 1

CHAPTER 1

Regeneration

Πέτρος απόστολος Ιησού χριστού εκλεκτοίς παρεπιδήμοις διασποράς Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας Ασίας και Βιθυνίας κατά πρόγνωσιν θεού πατρός εν αγιασμώ πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού χριστού χάρις υμίν και ειρήνη πληθυνθείη ευλογητός ο θεός και πατήρ του κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι΄ αναστάσεως Ιησού χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένην εν ουρανοίς εις υμάς τους εν δυνάμει θεού φρούρουμενους διά πίστεως εις σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήναι εν καιρώ εσχάτω εν ω αγαλλιάσθε ολίγον άρτι ει δέον εστί λυπηθέντες εν ποικίλοις πειρασμοίς ίνα το δοκίμιον υμών της πίστεως πολύ τιμιώτερον χρυσίου του απολλυμένου διά πυρός δε δοκιμαζομένου ευρεθή εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού χριστού ον ουκ ειδότες αγαπάτε εις ον άρτι μη ορώντες πιστεύοντες δε αγαλλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως υμών σωτηρίαν ψυχών 10 περί ης σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται οι περί της εις υμάς χάριτος προφητεύσαντες 11 ερευνώντες εις τίνα η ποίον καιρόν εδήλου το εν αυτοίς πνεύμα χριστού προμαρτυρόμενον τα εις χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας 12 οις απεκαλύφθη ότι ουχ εαυτοίς ημίν δε διηκόνουν αυτά α νυν ανηγγέλη υμίν διά των ευαγγελισαμένων υμάς εν πνεύματι αγίω αποσταλέντι απ΄ ουρανού εις α επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψαι

Instructions for Holy Living

13 διό αναζωσάμενοι τας οσφύας της διανοίας υμών νήφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερομένην υμίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού χριστού 14 ως τέκνα υπακοής μη συσχηματιζόμενοι ταις πρότερον εν τη αγνοία υμών επιθυμίαις 15 αλλά κατά τον καλέσαντα υμάς άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε 16 διότι γέγραπται άγιοι γένεσθε ότι εγώ άγιός ειμι 17 και ει πατέρα επικαλείσθε τον απροσωπολήπτως κρίνοντα κατά το εκάστου έργον εν φόβω τον της παροικίας υμών χρόνον αναστράφητε 18 ειδότες ότι ου φθαρτοίς αργυρίω η χρυσίω ελυτρώθητε εκ της ματαίας υμών αναστροφής πατροπαραδότου 19 αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου χριστού 20 προεγνωσμένου μεν προ καταβολής κόσμου φανερωθέντος δε επ΄ εσχάτων των χρόνων δι΄ υμάς 21 τους δι΄ αυτού πιστεύοντας εις θεόν τον εγείραντα αυτόν εκ νεκρών και δόξαν αυτώ δόντα ώστε την πίστιν υμών και ελπίδα είναι εις θεόν 22 τας ψυχάς υμών ηγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας διά πνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς 23 αναγεγεννημένοι ουκ εκ σποράς φθαρτής αλλά αφθάρτου διά λόγου ζώντος θεού και μένοντος εις τον αιώνα 24 διότι πάσα σαρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε 25 το δε ρήμα κυρίου μένει εις τον αιώνα τούτο δε εστι το ρήμα το ευαγγελισθέν εις υμάς
Copyright information for ABPGRK