1 Peter 1

CHAPTER 1

Regeneration

1Πέτρος απόστολος Ιησού χριστού εκλεκτοίς παρεπιδήμοις διασποράς Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας Ασίας και Βιθυνίας 2κατά πρόγνωσιν θεού πατρός εν αγιασμώ πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού χριστού χάρις υμίν και ειρήνη πληθυνθείη 3ευλογητός ο θεός και πατήρ του κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι΄ αναστάσεως Ιησού χριστού εκ νεκρών 4εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένην εν ουρανοίς εις υμάς 5τους εν δυνάμει θεού φρούρουμενους διά πίστεως εις σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήναι εν καιρώ εσχάτω 6εν ω αγαλλιάσθε ολίγον άρτι ει δέον εστί λυπηθέντες εν ποικίλοις πειρασμοίς 7ίνα το δοκίμιον υμών της πίστεως πολύ τιμιώτερον χρυσίου του απολλυμένου διά πυρός δε δοκιμαζομένου ευρεθή εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού χριστού 8ον ουκ ειδότες αγαπάτε εις ον άρτι μη ορώντες πιστεύοντες δε αγαλλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη 9κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως υμών σωτηρίαν ψυχών 10περί ης σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται οι περί της εις υμάς χάριτος προφητεύσαντες 11ερευνώντες εις τίνα η ποίον καιρόν εδήλου το εν αυτοίς πνεύμα χριστού προμαρτυρόμενον τα εις χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας 12οις απεκαλύφθη ότι ουχ εαυτοίς ημίν δε διηκόνουν αυτά α νυν ανηγγέλη υμίν διά των ευαγγελισαμένων υμάς εν πνεύματι αγίω αποσταλέντι απ΄ ουρανού εις α επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψαι

Instructions for Holy Living

13διό αναζωσάμενοι τας οσφύας της διανοίας υμών νήφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερομένην υμίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού χριστού 14ως τέκνα υπακοής μη συσχηματιζόμενοι ταις πρότερον εν τη αγνοία υμών επιθυμίαις 15αλλά κατά τον καλέσαντα υμάς άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε 16διότι γέγραπται άγιοι γένεσθε ότι εγώ άγιός ειμι 17και ει πατέρα επικαλείσθε τον απροσωπολήπτως κρίνοντα κατά το εκάστου έργον εν φόβω τον της παροικίας υμών χρόνον αναστράφητε 18ειδότες ότι ου φθαρτοίς αργυρίω η χρυσίω ελυτρώθητε εκ της ματαίας υμών αναστροφής πατροπαραδότου 19αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου χριστού 20προεγνωσμένου μεν προ καταβολής κόσμου φανερωθέντος δε επ΄ εσχάτων των χρόνων δι΄ υμάς 21τους δι΄ αυτού πιστεύοντας εις θεόν τον εγείραντα αυτόν εκ νεκρών και δόξαν αυτώ δόντα ώστε την πίστιν υμών και ελπίδα είναι εις θεόν 22τας ψυχάς υμών ηγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας διά πνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς 23αναγεγεννημένοι ουκ εκ σποράς φθαρτής αλλά αφθάρτου διά λόγου ζώντος θεού και μένοντος εις τον αιώνα 24διότι πάσα σαρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε 25το δε ρήμα κυρίου μένει εις τον αιώνα τούτο δε εστι το ρήμα το ευαγγελισθέν εις υμάς
Copyright information for ABPGRK