1 Peter 2

CHAPTER 2

Living Stones and the Cornerstone

αποθέμενοι ούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε ίνα εν αυτώ αυξηθήτε είπερ εγεύσασθε ότι χρηστός ο κύριος προς ον προσερχόμενοι λίθον ζώντα υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένον παρά δε θεώ εκλεκτόν έντιμον και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομείσθε οίκος πνευματικός ιεράτευμα άγιον ανενέγκαι πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους τω θεώ διά Ιησού χριστού διότι περιέχει εν τη γραφή ιδού τίθημι εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον εκλεκτόν έντιμον και ο πιστεύων επ΄ αυτώ ου μη καταισχυνθη υμίν ούν η τιμή τοις πιστεύουσιν απειθούσι δε λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου οι προσκόπτουσι τω λόγω απειθούντες εις ο και ετέθησαν

A Chosen Race

υμείς δε γένος εκλεκτόν βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον λαός εις περιποίησιν όπως τας αρετάς εξαγγείλητε του εκ σκότους υμάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως 10 οι ποτέ ου λαός νυν δε λαός θεού οι ουκ ηλεημένοι νυν δε ελεηθέντες 11 αγαπητοί παρακαλώ ως παροίκους και παρεπιδήμους απέχεσθε των σαρκικών επιθυμιών αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής 12 την αναστροφήν υμών έχοντες καλήν εν τοις έθνεσιν ίνα εν ω καταλαλούσιν υμών ως κακοποιών εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωσι τον θεόν εν ημέρα επισκοπής

Concerning Submission to Institutions

13 υποτάγητε ούν πάση ανθρωπίνη κτίσει διά τον κύριον είτε βασιλεί ως υπερέχοντι 14 είτε ηγεμόσιν ως δι΄ αυτού πεμπομένοις εις εκδίκησιν μεν κακοποιών έπαινον δε αγαθοποιών 15 ότι ούτως εστί το θέλημα του θεού αγαθοποιούντας φιμούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν 16 ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν αλλ΄ ως δούλοι θεού 17 πάντας τιμήσατε την αδελφότητα αγαπάτε τον θεόν φοβείσθε τον βασιλέα τιμάτε 18 οι οικέται υποτασσόμενοι εν παντί φόβω τοις δεσπόταις ου μόνον τοις αγαθοίς και επιεικέσιν αλλά και τοις σκολιοίς 19 τούτο γαρ χάρις ει διά συνείδησιν θεού υποφέρει τις λύπας πάσχων αδίκως 20 ποίον γαρ κλέος ει αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε αλλ΄ ει αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε τούτο χάρις παρά θεώ 21 εις τούτο γαρ εκλήθητε ότι και χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού 22 ος αμαρτίαν ουκ εποίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού 23 ος λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει πάσχων ουκ ηπείλει παρεδίδου δε τω κρίνοντι δικαίως 24 ος τας αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγκεν εν τω σώματι αυτού επί το ξύλον ίνα ταις αμαρτίαις απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσωμεν ου τω μώλωπι αυτού ιάθητε 25 ήτε γαρ ως πρόβατα πλανώμενα αλλ΄ επεστράφητε νυν επί τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών υμών
Copyright information for ABPGRK