1 Samuel 12

CHAPTER 12

Samuel's Discourse

και είπε Σαμουήλ προς πάντα άνδρα Ισραήλ ιδού ήκουσα της φωνής υμών εις πάντα όσα είπατέ μοι και εβασίλευσα εφ΄ υμάς βασιλέα και νυν ιδού ο βασιλεύς διαπορεύεται ενώπιον υμών καγώ γεγήρακα και καθήσομαι και ιδού οι υιοί μου εν υμίν καγώ ιδού διελήλυθα ενώπιον υμών εκ νεότητός μου και έως της ημέρας ταύτης ιδού εγώ αποκρίθητε κατ΄ εμού ενώπιον κυρίου και ενώπιον του χριστού αυτού μόσχον τίνος είληφα η όνον τίνος είληφα η τίνα υμών κατεδυνάστευσα η τίνα εξεπίεσα η εκ χειρός τίνος είληφα εξίλασμα η υπόδημα αποκρίθητε κατ΄ εμού και αποδώσω υμίν και είπον προς Σαμουήλ ουκ ηδίκησας ημάς και ου κατεδυνάστευσας ημάς και ουκ είληφας εκ χειρός ουδενός ουδέν και είπε Σαμουήλ προς τον λαόν μάρτυς κύριος εν υμίν και μάρτυς ο χριστός αυτού εν ταύτη τη ημέρα ότι ουχ ευρήκατε εν τη χειρί μου ουδέν και είπαν μάρτυς και είπε Σαμουήλ προς τον λαόν λέγων μάρτυς κύριος ο ποιήσας τον Μωυσήν και τον Ααρών και ο αναγαγών τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου και νυν κατάστητε και δικάσω υμάς ενώπιον κυρίου και απαγγελώ υμίν πάσαν την δικαιοσύνην κυρίου ην εποίησεν υμίν και τοις πατράσιν υμών ως εισήλθεν Ιακώβ και οι υιοί αυτού εις Αίγυπτον και εταπείνωσεν αυτούς Άιγυπτος και εβόησαν οι πατέρες ημών προς κύριον και απέστειλε κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγεν τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου και κατώκισεν αυτούς εν τω τόπω τούτω και επελάθοντο κυρίου του θεού αυτών και απέδοτο αυτούς εις χείρας Σισάρα αρχιστρατήγου Ιαβίν βασιλέως Ασώρ και εις χείρας αλλοφύλων και εις χείρας βασιλέως Μωάβ και επολέμησαν εν αυτοίς 10 και εβόησαν προς κύριον και έλεγον ημάρτομεν ότι εγκατελίπομεν τον κύριον και εδουλεύσαμεν τοις Βααλίμ και τοις άλσεσι και νυν εξελού ημάς εκ χειρός εχθρών ημών και δουλεύσομέν σοι 11 και απέστειλε κύριος τον Ιεροβαάλ και τον Βαράκ και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και εξείλατο υμάς κυκλόθεν εκ χειρός των εχθρών υμών και κατωκήκατε πεποιθότες

Samuel's Warning

12 και ίδετε ότι Ναάς βασιλεύς υιών Αμμών ήλθεν εφ΄ υμάς και είπατε ουχί αλλ΄ η ότι βασιλεύς βασιλεύσει εφ΄ ημών και κύριος ο θεός ημών βασιλεύς υμών 13 και νυν ιδού ο βασιλεύς ον εξελέξασθε και ον κτήσασθε και ιδού δέδωκε κύριος εφ΄ υμάς βασιλέα 14 εάν φοβήθητε τον κύριον και δουλεύσητε αυτώ και ακούσητε της φωνής αυτού και μη ερίσητε τω στόματι κυρίου και ήτε και υμείς και ο βασιλεύς ο βασιλεύων εφ΄ υμάς πορευόμενοι οπίσω κυρίου θεού υμών 15 εάν δε μη ακούσητε της φωνής κυρίου και ερίσητε τω στόματι κυρίου και έσται χειρ κυρίου εφ΄ υμάς και επί τον βασιλέα υμών 16 και νυν κατάστητε και ίδετε το ρήμα το μέγα τούτο ο ο κύριος ποιήσει εν οφθαλμοίς υμών 17 ουχί θερισμός πυρών σήμερον επικαλέσομαι κύριον και δώσει φωνάς και υετόν και γνώτε και ίδετε ότι μεγάλη η κακία υμών ην εποίησατε ενώπιον κυρίου αιτήσαντες εαυτοίς βασιλέα 18 και επεκαλέσατο Σαμουήλ τον κύριον και έδωκε κύριος φωνάς και υετόν εν τη ημέρα εκείνη και εφοβήθη πας ο λαός τον κύριον σφόδρα και τον Σαμουήλ 19 και είπε πας ο λαός προς Σαμουήλ πρόσευξαι υπέρ των δούλων σου προς κύριον τον θεόν σου και ου μη αποθάνωμεν ότι προστεθείκαμεν επι πάσας τας αμαρτίας ημών κακίαν αιτήσαντες εαυτοίς βασιλέα 20 και είπε Σαμουήλ προς τον λαόν μη φοβείσθε υμείς πεποιήκατε πάσαν την κακίαν ταύτην πλην μη εκκλίνητε από όπισθεν του κυρίου και δουλεύσατε τω κυρίω εν όλη τη καρδία υμών 21 και μη εκκλίνητε οπίσω των μηθέν όντων οι περανούσιν ουδέν και οι ουκ εξελούνται ότι ουδέν εισιν 22 ότι ουκ απώσεται κύριος τον λαόν αυτού διά το όνομα αυτού το μέγα ότι προσελάβετο κύριος υμάς ποιήσαι εις λαόν εαυτώ 23 εμοί δε μη γένοιτο αμαρτείν τω κυρίω του διαλείπειν προσευχόμενον υπέρ υμών τω κυρίω και δηλώσω υμίν την οδόν την αγαθήν και την ευθείαν 24 πλην φοβείσθε τον κύριον και δουλεύσατε αυτώ εν αληθεία και εν όλη καρδία υμών ότι ίδετε α εμεγάλυνε μεθ΄ υμών 25 και εάν κακία κακοποιήσητε και υμείς και ο βασιλεύς υμών προστεθήσεσθε
Copyright information for ABPGRK