1 Samuel 6

CHAPTER 6

The Philistines Return the Ark to Israel

1και ην η κιβωτός κυρίου εν αγρώ των αλλοφύλων επτά μήνας 2και καλούσιν αλλόφυλοι τους ιερείς και τους μάντεις και τους επαοιδούς αυτών λέγοντες τι ποιήσωμεν τη κιβωτώ κυρίου γνωρίσατε ημίν εν τίνι αποστελούμεν αυτήν εις τον τόπον αυτής 3και είπον ει εξαποστέλλετε υμείς την κιβωτόν διαθήκης κυρίου θεού Ισραήλ μη εξαποστείλητε αυτήν κενήν αλλά αποδιδόντες απόδοτε αυτή υπέρ της βασάνου και τότε ιαθήσεσθε και εξιλασθήσεται υμίν μη ουκ αποστή η χειρ αυτού αφ΄ υμών 4και λέγουσι τι το υπέρ της βασάνου αποδώσομεν αυτή και είπον 5κατά αριθμόν των σατραπειών των αλλοφύλων πέντε έδρας χρυσάς ότι πταίσμα εν υμίν και τοις άρχουσιν υμών και τω λαώ και πέντε μύας χρυσούς ομοίωμα των μυών υμών των διαφθειρόντων την γην και δώσετε τω κυρίω θεω δόξαν όπως κουφίση την χείρα αυτού αφ΄ υμών και από των θεών υμών και από της γης υμών 6και ινατί βαρύνετε τας καρδίας υμών ως εβάρυνεν Άιγυπτος και Φαραώ την καρδίαν αυτών ουχί ότε ενέπαιξεν αυτοίς εξαπέστειλαν αυτούς και απήλθον 7και νυν λάβετε και ποιήσατε άμαξαν καινήν μίαν και δύο βόας πρωτοτοκούσας άνευ των τέκνων εφ΄ ας ουκ επετέθη ζυγός και ζεύξατε τας βόας εν τη αμάξη και τα τέκνα αυτών απαγάγετε από όπισθεν αυτών εις οίκον 8και λήψεσθε την κιβωτόν κυρίου και θήσετε αυτήν επί την άμαξαν και τα σκεύη τα χρυσά απόδοτε αυτή υπέρ της βασάνου και θήσετε εν θέματι βερσεχθάν εκ μέρους αυτής και εξαποστελείτε αυτήν και απελεύσεται 9και όψεσθε ει εις οδόν ορίου αυτής πορεύσεται κατά Βαιθσαμής αυτός πεποίηκεν ημίν την κακίαν την μεγάλην ταύτην και εάν μη και γνωσόμεθα ότι ου χειρ αυτού ήπται ημών αλλά σύμπτωμα τούτο γέγονεν ημίν 10και εποίησαν οι αλλόφυλοι ούτως και έλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας και έζευξαν αυτάς εν τη αμάξη και τα τέκνα αυτών απέκλεισαν εις οίκον 11και έθεντο την κιβωτόν κυρίου επί την άμαξαν και το θέμα εργάβ και τους μύας τους χρυσούς και τας εικόνας των εδρών αυτών 12και κατεύθυναν αι βόες εν τη οδώ εις την οδόν Βαιθσαμής εν τρίβω εν η επορεύοντο και εκοπίων και ου εξέκλιναν δεξιάν ουδέ αριστεράν και οι σατράπαι των αλλοφύλων επορεύοντο οπίσω αυτών έως ορίων Βαιθσαμής 13και οι εν Βαιθσαμής εθέριζον θερισμόν πυρών εν κοιλάδι και ήραν τους οφθαλμούς αυτών και είδον την κιβωτόν κυρίου και εχάρησαν εις απάντησιν αυτής 14και η άμαξα εισήλθεν εις αγρόν Ιωσιέ τον εν Βαιθσαμής και έστη εκεί παρ΄ λίθον μέγαν και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και τας βόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν τω κυρίω 15και οι Λευίται ανήνεγκαν την κιβωτόν του κυρίου και το θέμα εργάβ μετ΄ αυτής και τα σκεύη τα χρυσά και έθεντο επί τω λίθω τω μεγάλω και οι άνδρες Βαιθσαμής ανήνεγκαν ολοκαυτώσεις και έθυσαν θυσίας τω κυρίω εν τη ημέρα εκείνη 16και οι πέντε σατράπαι των αλλοφύλων εώρων και ανέστρεψαν εις Ακαρών τη ημέρα εκείνη 17και αύται αι έδραι αι χρυσαί ας απέδωκαν οι αλλόφυλοι υπέρ της βασάνου τω κυρίω της Αζώτου μίαν της Γάζης μίαν της Ασκάλωνος μίαν της Γεθ μίαν της Ακαρών μίαν 18και μυς οι χρυσοί κατά αριθμόν πασών των πόλεων των αλλοφύλων των πέντε σατραπών εκ πόλεως εστερεωμένης και έως κώμης του Φερεζαίου και έως λίθου του μεγάλου ου επέθηκαν επ΄ αυτού την κιβωτόν της διαθήκης κυρίου έως της ημέρας ταύτης εν αγρώ Ιωσιέ του Βαιθσαμής

God Strikes the Men of Beth-shemesh

19και επάταξεν άνδρας Βαιθσαμής ότι είδον την κιβωτόν του κυρίου και επάταξεν εν αυτοίς εβδομήκοντα άνδρας και πεντήκοντα χιλιάδας ανδρών εκ του λαού και επένθησεν ο λαός ότι επάταξε κύριος εν τω λαώ πληγήν μεγάλην σφόδρα 20και είπον οι άνδρες οι εκ Βαιθσαμής τις δυνήσεται παραστήναι ενώπιον κυρίου του θεού του αγίου τούτου και προς τίνα αναβήσεται η κιβωτός του κυρίου αφ΄ ημών 21και αποστέλλουσιν αγγέλους προς τους κατοικούντας Καριαθιαρίμ λέγοντες απέστρεψαν οι αλλόφυλοι την κιβωτόν του κυρίου και κατάβητε και αναγάγετε αυτήν προς υμάς
Copyright information for ABPGRK