1 Samuel 6

CHAPTER 6

The Philistines Return the Ark to Israel

και ην η κιβωτός κυρίου εν αγρώ των αλλοφύλων επτά μήνας και καλούσιν αλλόφυλοι τους ιερείς και τους μάντεις και τους επαοιδούς αυτών λέγοντες τι ποιήσωμεν τη κιβωτώ κυρίου γνωρίσατε ημίν εν τίνι αποστελούμεν αυτήν εις τον τόπον αυτής και είπον ει εξαποστέλλετε υμείς την κιβωτόν διαθήκης κυρίου θεού Ισραήλ μη εξαποστείλητε αυτήν κενήν αλλά αποδιδόντες απόδοτε αυτή υπέρ της βασάνου και τότε ιαθήσεσθε και εξιλασθήσεται υμίν μη ουκ αποστή η χειρ αυτού αφ΄ υμών και λέγουσι τι το υπέρ της βασάνου αποδώσομεν αυτή και είπον κατά αριθμόν των σατραπειών των αλλοφύλων πέντε έδρας χρυσάς ότι πταίσμα εν υμίν και τοις άρχουσιν υμών και τω λαώ και πέντε μύας χρυσούς ομοίωμα των μυών υμών των διαφθειρόντων την γην και δώσετε τω κυρίω θεω δόξαν όπως κουφίση την χείρα αυτού αφ΄ υμών και από των θεών υμών και από της γης υμών και ινατί βαρύνετε τας καρδίας υμών ως εβάρυνεν Άιγυπτος και Φαραώ την καρδίαν αυτών ουχί ότε ενέπαιξεν αυτοίς εξαπέστειλαν αυτούς και απήλθον και νυν λάβετε και ποιήσατε άμαξαν καινήν μίαν και δύο βόας πρωτοτοκούσας άνευ των τέκνων εφ΄ ας ουκ επετέθη ζυγός και ζεύξατε τας βόας εν τη αμάξη και τα τέκνα αυτών απαγάγετε από όπισθεν αυτών εις οίκον και λήψεσθε την κιβωτόν κυρίου και θήσετε αυτήν επί την άμαξαν και τα σκεύη τα χρυσά απόδοτε αυτή υπέρ της βασάνου και θήσετε εν θέματι βερσεχθάν εκ μέρους αυτής και εξαποστελείτε αυτήν και απελεύσεται και όψεσθε ει εις οδόν ορίου αυτής πορεύσεται κατά Βαιθσαμής αυτός πεποίηκεν ημίν την κακίαν την μεγάλην ταύτην και εάν μη και γνωσόμεθα ότι ου χειρ αυτού ήπται ημών αλλά σύμπτωμα τούτο γέγονεν ημίν 10 και εποίησαν οι αλλόφυλοι ούτως και έλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας και έζευξαν αυτάς εν τη αμάξη και τα τέκνα αυτών απέκλεισαν εις οίκον 11 και έθεντο την κιβωτόν κυρίου επί την άμαξαν και το θέμα εργάβ και τους μύας τους χρυσούς και τας εικόνας των εδρών αυτών 12 και κατεύθυναν αι βόες εν τη οδώ εις την οδόν Βαιθσαμής εν τρίβω εν η επορεύοντο και εκοπίων και ου εξέκλιναν δεξιάν ουδέ αριστεράν και οι σατράπαι των αλλοφύλων επορεύοντο οπίσω αυτών έως ορίων Βαιθσαμής 13 και οι εν Βαιθσαμής εθέριζον θερισμόν πυρών εν κοιλάδι και ήραν τους οφθαλμούς αυτών και είδον την κιβωτόν κυρίου και εχάρησαν εις απάντησιν αυτής 14 και η άμαξα εισήλθεν εις αγρόν Ιωσιέ τον εν Βαιθσαμής και έστη εκεί παρ΄ λίθον μέγαν και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και τας βόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν τω κυρίω 15 και οι Λευίται ανήνεγκαν την κιβωτόν του κυρίου και το θέμα εργάβ μετ΄ αυτής και τα σκεύη τα χρυσά και έθεντο επί τω λίθω τω μεγάλω και οι άνδρες Βαιθσαμής ανήνεγκαν ολοκαυτώσεις και έθυσαν θυσίας τω κυρίω εν τη ημέρα εκείνη 16 και οι πέντε σατράπαι των αλλοφύλων εώρων και ανέστρεψαν εις Ακαρών τη ημέρα εκείνη 17 και αύται αι έδραι αι χρυσαί ας απέδωκαν οι αλλόφυλοι υπέρ της βασάνου τω κυρίω της Αζώτου μίαν της Γάζης μίαν της Ασκάλωνος μίαν της Γεθ μίαν της Ακαρών μίαν 18 και μυς οι χρυσοί κατά αριθμόν πασών των πόλεων των αλλοφύλων των πέντε σατραπών εκ πόλεως εστερεωμένης και έως κώμης του Φερεζαίου και έως λίθου του μεγάλου ου επέθηκαν επ΄ αυτού την κιβωτόν της διαθήκης κυρίου έως της ημέρας ταύτης εν αγρώ Ιωσιέ του Βαιθσαμής

God Strikes the Men of Beth-shemesh

19 και επάταξεν άνδρας Βαιθσαμής ότι είδον την κιβωτόν του κυρίου και επάταξεν εν αυτοίς εβδομήκοντα άνδρας και πεντήκοντα χιλιάδας ανδρών εκ του λαού και επένθησεν ο λαός ότι επάταξε κύριος εν τω λαώ πληγήν μεγάλην σφόδρα 20 και είπον οι άνδρες οι εκ Βαιθσαμής τις δυνήσεται παραστήναι ενώπιον κυρίου του θεού του αγίου τούτου και προς τίνα αναβήσεται η κιβωτός του κυρίου αφ΄ ημών 21 και αποστέλλουσιν αγγέλους προς τους κατοικούντας Καριαθιαρίμ λέγοντες απέστρεψαν οι αλλόφυλοι την κιβωτόν του κυρίου και κατάβητε και αναγάγετε αυτήν προς υμάς
Copyright information for ABPGRK