1 Samuel 22

CHAPTER 22

David Gathers a Band of Outcasts

1και απήλθεν Δαυίδ εκείθεν και διεσώθη και έρχεται εις το σπήλαιον το Οδολλάμ και ακούουσιν οι αδελφοί αυτού και πας ο οίκος του πατρός αυτού και καταβαίνουσι προς αυτόν εκεί 2και συνήγοντο προς αυτόν πας εν ανάγκη και πας υπόχρεως και πας κατώδυνος ψυχή και ην επ΄ αυτών ηγούμενος και ήσαν μετ΄ αυτού ως τετρακόσιοι άνδρες 3και απήλθε Δαύιδ εκείθεν εις Μασσηφά της Μωάβ και είπε προς τον βασιλέα Μωάβ γινέσθωσαν δη ο πατήρ μου και η μήτηρ μου παρά σοι έως ότου γνώ τι ποιήσει μοι ο θεός 4και παρεκάλεσε το πρόσωπον του βασιλέως Μωάβ και κατώκουν μετ΄ αυτού πάσας τας ημέρας όντος του Δαυίδ εν τη περιοχή 5και είπε Γαδ ο προφήτης προς Δαυίδ μη κάθου εν τη περιοχή πορεύου και ήξεις εις γην Ιούδα και επορεύθη Δαυίδ και ήλθε και εκάθισεν εν πόλει Χαρήθ 6και ήκουσε Σαούλ ότι έγνωσται Δαυίδ και οι άνδρες οι μετ΄ αυτού και Σαούλ εκάθητο εν τω βουνώ υπό την άρουραν την εν Ραμά και το δόρυ εν τη χειρί αυτού και πάντες οι παίδες αυτού παρειστήκεισαν αυτώ 7και είπε Σαούλ προς τους παίδας αυτού τους παρεστηκότας αυτώ ακούετε δη υιοί Βενιαμίν ει αληθώς πάσιν υμίν δώσει ο υιός Ιεσσαί αγρούς και αμπελώνας και πάντας υμάς τάξει εκατοντάρχους και χιλιάρχους 8ότι συγκείσθε πάντες υμείς επ΄ εμέ και ουκ έστιν ο αποκαλύπτων το ωτίον μου εν τω διαθέσθαι τον υιόν μου διαθήκην μετά του υιόυ Ιεσσαί και ουκ έστιν ο πονών περί εμού εξ υμών και αποκαλύπτων το ωτίον μου ότι επήγειρεν ο υιός μου τον δούλόν μου επ΄ εμέ εις εχθρόν ως η ημέρα αύτη 9και αποκρίνεται Δωήγ ο Ιδουμαίος ο καθεστηκώς επί τας ημιόνους Σαούλ και είπεν εώρακα τον υιόν Ιεσσαί παραγινόμενον εις Νοβά προς Αχιμέλεχ υιόν Αχιτώβ τον ιερέα 10και ηρώτα αυτώ διά του θεού και επισιτισμόν έδωκεν αυτώ και την ρομφαίαν Γολιάθ του αλλοφύλου έδωκεν αυτώ 11και απέστειλεν ο βασιλεύς καλέσαι τον Αχιμέλεχ υιόν Αχιτώβ τον ιερέα και πάντας τους υιούς του πατρός αυτού τους ιερείς τους εν Νοβά και παρεγένοντο πάντες προς τον βασιλέα 12και είπε Σαούλ άκουε δη υιέ Αχιτώβ και είπεν ιδού εγώ λάλει κύριε 13και είπεν αυτώ Σαούλ ινατί συνέθου κατ΄ εμού συ και ο υιός Ιεσσαί του δούναί σε αυτώ άρτον και ρομφαίαν και ερωτάν αυτώ δια του θεού του θέσθαι αυτόν επ΄ εμέ εις εχθρόν ως η ημέρα αύτη 14και απεκρίθη Αχιμέλεχ τω βασιλεί και είπε και τις εν πάσι τοις δούλοις σου πιστός ως Δαυίδ και γαμβρός του βασιλέως και άρχων παντός παραγγέλματός σου και ένδοξος εν τω οίκω σου 15η σήμερον ήργμαι ερωτάν αυτώ διά του θεού μηδαμώς μη δότω ο βασιλεύς κατά του δούλου αυτού λόγον και εφ΄ όλον τον οίκον του πατρός μου ότι ουκ ήδει ο δούλός σου εν πάσι τούτοις ρήμα μικρόν η μέγα

Ahimelech and the Priests Murdered by Doeg

16και είπεν ο βασιλεύς Σαούλ θανάτω αποθανή Αχιμέλεχ συ και πας ο οίκος του πατρός σου 17και είπεν ο βασιλεύς τοις παρατρέχουσι τοις εφεστηκόσι επ΄ αυτόν προσαγάγετε και θανατώσατε τους ιερείς του κυρίου ότι η χειρ αυτών μετά Δαυίδ διότι έγνωσαν ότι φεύγει αυτος και ουκ απεκάλυψαν το ωτίον μου και ουκ εβουλήθησαν οι παίδες του βασιλέως επενεγκείν τας χείρας αυτών απαντήσαι εις τους ιερείς κυρίου 18και είπεν ο βασιλεύς τω Δωήγ επίστρεφε συ και άπαντα εις τους ιερείς και επέστρεψε Δωήγ ο Ιδουμαίος και εθανάτωσε τους ιερείς του κυρίου εν τη ημέρα εκείνη ογδοηκονταπέντε άνδρας πάντας αίροντας εφούδ 19και την Νοβά την πόλιν των ιερέων επάταξεν εν στόματι ρομφαίας από ανδρός έως γυναικός από νηπίου και έως θηλάζοντος και από μόσχου και όνου και προβάτου επάταξεν εν στόματι ρομφαίας 20και διασώζεται υιός εις του Αχιμέλεχ υιώ Αχιτώβ και όνομα αυτώ Αβιάθαρ και έφυγεν οπίσω Δαυίδ 21και απήγγειλεν Αβιάθαρ τω Δαυίδ ότι εθανάτωσε Σαούλ πάντας τους ιερείς του κυρίου 22και είπε Δαυίδ τω Αβιάθαρ ήδειν ότι εν τη ημέρα εκείνη ότι Δωήγ ο Ιδουμαίος ότι απαγγέλλων απαγγελεί τω Σαούλ εγώ ειμι ο αίτιος των ψυχών όλου οίκου του πατρός σου 23κάθου μετ΄ εμού μη φοβού ότι ου εάν ζητώ τη ψυχή μου ζητήσω και τη ψυχή σου τόπον ότι πεφύλαξαι συ παρ΄ εμοί
Copyright information for ABPGRK