2 Chronicles 16

CHAPTER 16

Baasha Reigns in Israel

και εν τω έτει τριακοστώ οκτώ της βασιλείας Ασά ανέβη Βαασά βασιλεύς Ισραήλ επί Ιούδαν και ωκοδόμησε την Ραμά του μη δούναι έξοδον και είσοδον τω Ασά βασιλεί Ιούδα και έλαβεν Ασά αργύριον και χρυσίον εκ θησαυρών οίκου κυρίου και οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον υιόν του Άδερ βασιλέως Συρίας τον κατοικούντα εν Δαμασκώ λέγων διάθου διαθήκην αναμέσον εμού και αναμέσον σου και αναμέσον του πατρός μου και αναμέσον του πατρός σου ιδού απέσταλκά σοι χρυσίον και αργύριον δεύρο και διασκέδασον την διαθήκην σου μετά Βαασά βασιλέα Ισραήλ και απελεύσεται απ΄ εμού και ήκουσεν υιός Άδερ του βασιλέως Ασά και απέστειλε τους άρχοντας της δυνάμεως αυτού επί τας πόλεις Ισραήλ και επάταξε την Αϊων και την Δαν και την Αβελμαείμ και πάσας τας περιχώρους Νεφθαλί και εγένετο εν τω ακούσαι Βαασά και απέλιπε του μηκέτι οικοδομείν την Ραμά και κατέπαυσε το έργον αυτού και Ασά βασιλεύς έλαβε πάντα τον Ιούδαν και αίρειν πάντας τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής α ωκοδόμησε Βαασά και ωκοδόμησεν εν αυτοίς Γαβαε και την Μασσηφά

Hanani Rebukes Asa

και εν τω καιρώ εκείνω ήλθεν Ανανί ο προφήτης προς Ασά βασιλέα Ιούδα και είπεν αυτώ εν τω πεποιθέναι σε επί βασιλέα Συρίας και μη πεποιθέναι σε επί κύριον θεόν σου διά τούτο διεσώθη η δύναμις βασιλέως Συρίας εκ της χειρός σου ουχι οι Αιθίοπες και Λίβυες ήσαν εις δύναμιν πολλήν και θάρσος εις άρματα και ιππείς εις πλήθος σφόδρα και εν τω πεποιθέναι σε επί κύριον παρέδωκεν αυτούς εις τας χείράς σου ότι οι οφθαλμοί κυρίου επιβλέπουσιν εν πάση τη γη κατισχύσαι μετά πάσης καρδία τελείας προς αυτόν ηγνόηκας επί τούτω από του νυν έσται μετά σου πόλεμος 10 και εθυμώθη Ασά προς τον προφήτην και παρέθετο αυτόν εις οίκον φυλακής ότι ωργίσθη επί τούτω και ελυμήνατο Ασά εν τω λαώ εν τω καιρώ εκείνω 11 και ιδού οι λόγοι Ασά οι πρώτοι και οι έσχατοι γεγραμμένοι επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ 12 και εμαλακίσθη Ασά εν τω έτει τω τριακοστώ και εννάτω της βασιλείας αυτού εν τοις ποσίν αυτού έως άνω η αρρωστία αυτού και εν τη μαλακία αυτού ουκ εζήτησε τον κύριον αλλά τους ιατρούς 13 και εκοιμήθη Ασά μετά των πατέρων αυτού και ετελεύτησεν εν τω τεσσαρακοστώ και πρώτω έτει της βασιλείας αυτού 14 και έθαψαν αυτόν εν τω μνήματι ω ώρυξεν εαυτώ εν πόλει Δαυίδ και εκοίμισαν αυτόν επί της κλίνης και έπλησαν αυτόν αρωμάτων και γένη μύρων μυρεψικών και εποίησαν αυτώ εκφοράν μεγάλην και έκαυσαν αυτόν καύσιν μαγάλην έως σφόδρα
Copyright information for ABPGRK