2 Chronicles 16

CHAPTER 16

Baasha Reigns in Israel

1και εν τω έτει τριακοστώ οκτώ της βασιλείας Ασά ανέβη Βαασά βασιλεύς Ισραήλ επί Ιούδαν και ωκοδόμησε την Ραμά του μη δούναι έξοδον και είσοδον τω Ασά βασιλεί Ιούδα 2και έλαβεν Ασά αργύριον και χρυσίον εκ θησαυρών οίκου κυρίου και οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον υιόν του Άδερ βασιλέως Συρίας τον κατοικούντα εν Δαμασκώ λέγων 3διάθου διαθήκην αναμέσον εμού και αναμέσον σου και αναμέσον του πατρός μου και αναμέσον του πατρός σου ιδού απέσταλκά σοι χρυσίον και αργύριον δεύρο και διασκέδασον την διαθήκην σου μετά Βαασά βασιλέα Ισραήλ και απελεύσεται απ΄ εμού 4και ήκουσεν υιός Άδερ του βασιλέως Ασά και απέστειλε τους άρχοντας της δυνάμεως αυτού επί τας πόλεις Ισραήλ και επάταξε την Αϊων και την Δαν και την Αβελμαείμ και πάσας τας περιχώρους Νεφθαλί 5και εγένετο εν τω ακούσαι Βαασά και απέλιπε του μηκέτι οικοδομείν την Ραμά και κατέπαυσε το έργον αυτού 6και Ασά βασιλεύς έλαβε πάντα τον Ιούδαν και αίρειν πάντας τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής α ωκοδόμησε Βαασά και ωκοδόμησεν εν αυτοίς Γαβαε και την Μασσηφά

Hanani Rebukes Asa

7και εν τω καιρώ εκείνω ήλθεν Ανανί ο προφήτης προς Ασά βασιλέα Ιούδα και είπεν αυτώ εν τω πεποιθέναι σε επί βασιλέα Συρίας και μη πεποιθέναι σε επί κύριον θεόν σου διά τούτο διεσώθη η δύναμις βασιλέως Συρίας εκ της χειρός σου 8ουχι οι Αιθίοπες και Λίβυες ήσαν εις δύναμιν πολλήν και θάρσος εις άρματα και ιππείς εις πλήθος σφόδρα και εν τω πεποιθέναι σε επί κύριον παρέδωκεν αυτούς εις τας χείράς σου 9ότι οι οφθαλμοί κυρίου επιβλέπουσιν εν πάση τη γη κατισχύσαι μετά πάσης καρδία τελείας προς αυτόν ηγνόηκας επί τούτω από του νυν έσται μετά σου πόλεμος 10και εθυμώθη Ασά προς τον προφήτην και παρέθετο αυτόν εις οίκον φυλακής ότι ωργίσθη επί τούτω και ελυμήνατο Ασά εν τω λαώ εν τω καιρώ εκείνω 11και ιδού οι λόγοι Ασά οι πρώτοι και οι έσχατοι γεγραμμένοι επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ 12και εμαλακίσθη Ασά εν τω έτει τω τριακοστώ και εννάτω της βασιλείας αυτού εν τοις ποσίν αυτού έως άνω η αρρωστία αυτού και εν τη μαλακία αυτού ουκ εζήτησε τον κύριον αλλά τους ιατρούς 13και εκοιμήθη Ασά μετά των πατέρων αυτού και ετελεύτησεν εν τω τεσσαρακοστώ και πρώτω έτει της βασιλείας αυτού 14και έθαψαν αυτόν εν τω μνήματι ω ώρυξεν εαυτώ εν πόλει Δαυίδ και εκοίμισαν αυτόν επί της κλίνης και έπλησαν αυτόν αρωμάτων και γένη μύρων μυρεψικών και εποίησαν αυτώ εκφοράν μεγάλην και έκαυσαν αυτόν καύσιν μαγάλην έως σφόδρα
Copyright information for ABPGRK