2 Chronicles 2

CHAPTER 2

Solomon Prepares the House of The LORD

1και είπε Σολομών του οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι κυρίου και οίκον τη βασιλεία αυτού 2και συνήγαγε Σολομών εβδομήκοντα χιλιάδας ανδρών νωτοφόρων και ογδοήκοντα χιλιάδας ανδρών λατόμων εν τω όρει και οι επιστάται επ΄ αυτών τρισχίλιοι και εξακόσιοι 3και απέστειλε Σολομών προς Χειράμ βασιλέα Τύρου λέγων ως εποίησας μετά Δαυίδ του πατρός μου και απέστειλας αυτώ κέδρους του οικοδομήσαι εαυτώ οίκον του κατοικήσαι εν αυτώ 4και ιδού εγώ ο υιός αυτού οικοδομώ οίκον τω ονόματι κυρίου του θεού μου αγιάσαι αυτόν αυτώ του θυμιάν απέναντι αυτού θυμίαμα αρωμάτων και πρόθεσιν διαπαντός και του αναφέρειν ολοκαυτώματα διαπαντός τοπρωϊ και το δείλης και εν τοις σαββάτοις και εν ταις νουμηνίαις και εν ταις εορταίς του κυρίου του θεού ημών εις τον αιώνα τούτο επί τον Ισραήλ 5και ο οίκος ον εγώ οικοδομώ μέγας ότι μέγας κύριος ο θεός ημών παρά πάντας τους θεούς 6και τις ισχύσει οικοδομήσαι αυτώ οίκον ότι ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού ου φέρουσι αυτόν και τις ειμι εγώ οικοδομών αυτώ οίκον αλλ΄ η του θυμιάν κατέναντι αυτού 7και νυν απόστειλόν μοι άνδρα σοφόν και ειδότα του ποιήσαι εν τω χρυσίω και εν τω αργυρίω και εν χαλκώ και εν σιδήρω και εν τη πορφύρα και εν τω κοκκίνω και εν τη υακίνθη και επιστάμενον γλύφειν γλυφάς μετά των σοφών των μετ΄ εμού εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ ων ητοίμασε Δαυίδ ο πατήρ μου 8και απόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα και αρκεύθινα και πεύκινα εκ του Λιβάνου εγώ γαρ οίδα ότι οι δούλοί σου οίδασι κόπτειν ξύλα εκ του Λιβάνου και ιδού οι παίδές μου πορεύσονται μετά των παίδων σου 9ετοιμάσαι μοι ξύλα εις πλήθος ότι ο οίκος ον εγώ οικοδομώ μέγας και ένδοξος 10και ιδού τοις εργαζομένοις τοις κόπτουσι ξύλα εις βρώματα δέδωκα σίτον εις δόματα τοις παισί σου κόρων πυρού είκοσι χιλιάδας και κριθών κόρων είκοσι χιλιάδας και οίνου μέτρων είκοσι χιλιάδας και ελαίου μέτρων είκοσι χιλιάδας 11και είπε Χειράμ βασιλεύς Τύρου εν γραφή και απέστειλε προς Σολομώντα εν τω αγαπήσαι κύριον τον λαόν αυτού έδωκέ σε επ΄ αυτούς εις βασιλέα 12και είπε Χιράμ ευλογητός κύριος ο θεός Ισραήλ ος εποίησε τον ουρανόν και την γην ος έδωκε τω Δαυίδ τω βασιλεί υιόν σοφόν και ειδότα σύνεσιν και επιστήμην ος οικοδομήσει οίκον τω κυρίω και οίκον τη βασιλεία αυτού 13και νυν απέσταλκά σοι άνδρα σοφόν και ειδότα σύνεσιν τον Χειράμ τον παίδά μου 14υιόν γυναικός από θυγατέρων Δαν και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος ειδότα ποιείν εν χρυσίω και εν αργυρίω και εν χαλκώ και εν σιδήρω και εν λίθοις και ξύλοις και υφαίνειν εν τη πορφύρα και εν τη υακίνθω και εν τη βύσσω και εν τω κοκκίνω και γλύφειν γλυφάς και διανοείσθαι πάσαν διανόησιν οις αν δως αυτώ μετά των σοφών σου και των σοφών του κυρίου μου Δαυίδ του πατρός σου 15και νυν τον σίτον και την κριθήν και το έλαιον και τον οίνον α είπεν ο κύριός μου αποστειλάτω τοις παισίν αυτού 16και ημείς κόψομεν ξύλα εκ του Λιβάνου κατά πάσαν την χρείαν σου και άξομεν αυτά σχεδίαις επί την θάλασσαν Ιόππης και συ ανοίσεις αυτά εις Ιερουσαλήμ 17και συνήγαγε Σολομών πάντας τους άνδρας τους προσηλύτους τους εν τη γη Ισραήλ μετά τον αριθμόν ον ηρίθμησεν αυτούς Δαυίδ ο πατήρ αυτού και ευρέθησαν εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες και τρισχίλιοι εξακόσιοι 18και εποίησεν εξ αυτών εβδομήκοντα χιλιάδας νωτοφόρων και ογδοήκοντα χιλιάδας λατόμων εν τω όρει και τρισχιλίους εξακοσίους εργοδιώκτας επί τον λαόν
Copyright information for ABPGRK