2 Chronicles 21

CHAPTER 21

Jehoram Reigns in Judah

1και εκοιμήθη Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ και εβασίλευσεν Ιωράμ υιός αυτού αντ΄ αυτού 2και αυτώ αδελφοί υιοί Ιωσαφάτ Αζαρίας και Ιεϊηλ και Ζαχαρίας και Μιχαήλ και Σαφατίας πάντες ούτοι υιοί Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα 3και έδωκεν αυτοίς ο πατήρ αυτών δόματα πολλά αργύριον και χρυσίον και όπλα μετά των πόλεων τετειχισμένων εν Ιούδα και την βασιλείαν έδωκε τω Ιωράμ ότι αυτός ο πρωτότοκος 4και ανέστη Ιωράμ επί την βασιλείαν του πατρός αυτού και εκραταιώθη και απέκτεινε πάντας τους αδελφούς αυτού εν ρομφαία και γε από των αρχόντων Ισραήλ 5όντος αυτού τριάκοντα και δύο ετών Ιωράμ εν τω βασιλευειν αυτον και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ 6και επορεύετο εν τη οδώ βασιλέων Ισραήλ ως εποίησεν οίκος Αχαάβ ότι θυγάτηρ Αχαάβ ην αυτώ γυνή και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου 7και ουκ εβούλετο κύριος εξολοθρεύσαι τον οίκον Δαυίδ διά την διαθήκην ην διέθετο τω Δαυίδ και ως είπεν αυτώ δούναι αυτόν λύχνον και τοις υιοίς αυτού πάσας τας ημέρας

Edom Revolts from Judah

8εν ταις ημέραις εκείναις απέστη Εδώμ από υποκάτωθεν χειρός Ιούδα και εβασίλευσαν εφ΄ εαυτούς βασιλέα 9και ώχετο Ιωράμ μετά των αρχόντων αυτού και πάντα τα άρματα αυτού και πάσα η ίππος η μετ΄ αυτού και εγένετο και ηγέρθη νυκτός και επάταξεν τον Εδώμ τον κυκλούντα αυτόν και τους άρχοντας των αρμάτων 10και απέστη Εδωμ από χειρός Ιούδα έως της ημέρας ταύτης τότε απέστη Λοβνά εν τω καιρώ εκείνω από υποκάτωθεν χειρός αυτού ότι εγκατέλιπε κύριον τον θεόν των πατέρων αυτού 11και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν

The Warning of Elijah

12και ήλθεν αυτώ εν γραφή παρά Ηλιού του προφήτου λέγων τάδε λέγει κύριος ο θεός Δαυίδ του πατρός σου ανθ΄ ων ουκ επορεύθης εν οδώ Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν οδοίς Ασά βασιλέως Ιούδα 13και επορεύθης εν οδοίς βασιλέως Ισραήλ και εξεπόρνευσας τον Ιούδαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ ως εξεπόρνευσεν οίκος Αχαάβ και τους αδελφούς σου υιούς του πατρός σου τους αγαθούς υπέρ σε απέκτεινας 14ιδού κύριος πατάξει σε πληγήν μεγάλην εν τω λαώ σου και εν τοις υιοίς σου και εν ταις γυναιξί σου και εν πάση τη αποσκευή σου 15και συ έση εν αρρωστίαις πονηραίς εν νόσω κοιλίας σου έως ου εξέλθη τα έντερά σου από της αρρωστίας εξ ημερών εις ημέρας

The Nations War against Judah

16και επήγειρε κύριος επί Ιωράμ τους αλλοφύλους και τους Άραβας και τους ομόρους των Αιθιόπων 17και ανέβησαν επί Ιούδαν και κατεδυνάστευσαν αυτόν και ηχμαλώτευσαν πάσαν την ύπαρξιν ην εύρον εν οίκω του βασιλέως και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και ου κατελείφθη αυτώ υιός αλλ΄ η Ιοαχάζ ο νεώτερος των υιών αυτού 18και μετά ταύτα πάντα επάταξεν αυτόν κύριος εν τη κοιλία αυτού εν αρρωστία εν η ουκ έστιν ιατρεία 19και εγένετο εξ ημερών εις ημέρας και ως ήλθε ο καιρός αυτού εις ημέρας δύο εξήλθε τα έντερα αυτού μετά της κοιλίας αυτού εν αρρωστία αυτού και απέθανεν εν αρρωστίαις πονηραίς και ουκ εποίησεν αυτώ ο λαός αυτού εκφοράν και καύσιν κατά την καύσιν των πατέρων αυτού 20ην τριάκοντα και δύο ετών εν τω εβασιλεύειν αυτόν και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και επορεύθη εν ουκ επαίνω και ετάφη εν πόλει Δαυίδ και ουκ εν τάφοις των βασιλέων
Copyright information for ABPGRK