2 Chronicles 21

CHAPTER 21

Jehoram Reigns in Judah

και εκοιμήθη Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ και εβασίλευσεν Ιωράμ υιός αυτού αντ΄ αυτού και αυτώ αδελφοί υιοί Ιωσαφάτ Αζαρίας και Ιεϊηλ και Ζαχαρίας και Μιχαήλ και Σαφατίας πάντες ούτοι υιοί Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα και έδωκεν αυτοίς ο πατήρ αυτών δόματα πολλά αργύριον και χρυσίον και όπλα μετά των πόλεων τετειχισμένων εν Ιούδα και την βασιλείαν έδωκε τω Ιωράμ ότι αυτός ο πρωτότοκος και ανέστη Ιωράμ επί την βασιλείαν του πατρός αυτού και εκραταιώθη και απέκτεινε πάντας τους αδελφούς αυτού εν ρομφαία και γε από των αρχόντων Ισραήλ όντος αυτού τριάκοντα και δύο ετών Ιωράμ εν τω βασιλευειν αυτον και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και επορεύετο εν τη οδώ βασιλέων Ισραήλ ως εποίησεν οίκος Αχαάβ ότι θυγάτηρ Αχαάβ ην αυτώ γυνή και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου και ουκ εβούλετο κύριος εξολοθρεύσαι τον οίκον Δαυίδ διά την διαθήκην ην διέθετο τω Δαυίδ και ως είπεν αυτώ δούναι αυτόν λύχνον και τοις υιοίς αυτού πάσας τας ημέρας

Edom Revolts from Judah

εν ταις ημέραις εκείναις απέστη Εδώμ από υποκάτωθεν χειρός Ιούδα και εβασίλευσαν εφ΄ εαυτούς βασιλέα και ώχετο Ιωράμ μετά των αρχόντων αυτού και πάντα τα άρματα αυτού και πάσα η ίππος η μετ΄ αυτού και εγένετο και ηγέρθη νυκτός και επάταξεν τον Εδώμ τον κυκλούντα αυτόν και τους άρχοντας των αρμάτων 10 και απέστη Εδωμ από χειρός Ιούδα έως της ημέρας ταύτης τότε απέστη Λοβνά εν τω καιρώ εκείνω από υποκάτωθεν χειρός αυτού ότι εγκατέλιπε κύριον τον θεόν των πατέρων αυτού 11 και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν

The Warning of Elijah

12 και ήλθεν αυτώ εν γραφή παρά Ηλιού του προφήτου λέγων τάδε λέγει κύριος ο θεός Δαυίδ του πατρός σου ανθ΄ ων ουκ επορεύθης εν οδώ Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν οδοίς Ασά βασιλέως Ιούδα 13 και επορεύθης εν οδοίς βασιλέως Ισραήλ και εξεπόρνευσας τον Ιούδαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ ως εξεπόρνευσεν οίκος Αχαάβ και τους αδελφούς σου υιούς του πατρός σου τους αγαθούς υπέρ σε απέκτεινας 14 ιδού κύριος πατάξει σε πληγήν μεγάλην εν τω λαώ σου και εν τοις υιοίς σου και εν ταις γυναιξί σου και εν πάση τη αποσκευή σου 15 και συ έση εν αρρωστίαις πονηραίς εν νόσω κοιλίας σου έως ου εξέλθη τα έντερά σου από της αρρωστίας εξ ημερών εις ημέρας

The Nations War against Judah

16 και επήγειρε κύριος επί Ιωράμ τους αλλοφύλους και τους Άραβας και τους ομόρους των Αιθιόπων 17 και ανέβησαν επί Ιούδαν και κατεδυνάστευσαν αυτόν και ηχμαλώτευσαν πάσαν την ύπαρξιν ην εύρον εν οίκω του βασιλέως και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και ου κατελείφθη αυτώ υιός αλλ΄ η Ιοαχάζ ο νεώτερος των υιών αυτού 18 και μετά ταύτα πάντα επάταξεν αυτόν κύριος εν τη κοιλία αυτού εν αρρωστία εν η ουκ έστιν ιατρεία 19 και εγένετο εξ ημερών εις ημέρας και ως ήλθε ο καιρός αυτού εις ημέρας δύο εξήλθε τα έντερα αυτού μετά της κοιλίας αυτού εν αρρωστία αυτού και απέθανεν εν αρρωστίαις πονηραίς και ουκ εποίησεν αυτώ ο λαός αυτού εκφοράν και καύσιν κατά την καύσιν των πατέρων αυτού 20 ην τριάκοντα και δύο ετών εν τω εβασιλεύειν αυτόν και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και επορεύθη εν ουκ επαίνω και ετάφη εν πόλει Δαυίδ και ουκ εν τάφοις των βασιλέων
Copyright information for ABPGRK