2 Chronicles 29

CHAPTER 29

Hezekiah Reigns in Judah

υιός ων είκοσι και πέντε ετών Εζεκίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και έικοσιν εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Αβία θυγάτηρ Ζαχαρίου και εποίησε το ευθές ενώπιον κυρίου κατά πάντα όσα εποίησε Δαυίδ ο πατήρ αυτού και εγένετο ως έστη επί της βασιλείας αυτού εν τω μηνί τω πρώτω ανέωξε τας θύρας οίκου κυρίου και επεσκεύασεν αυτάς και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λευίτας και κατέστησεν αυτούς εις το κλίτος το προς ανατολάς και είπεν αυτοίς ακούσατέ μου οι Λευίται νυν αγιάσθητε και αγιάσατε τον οίκον κυρίου του θεού των πατέρων υμών και εκβάλετε την ακαθαρσίαν εκ των αγίων ότι απέστησαν οι πατέρες ημών και εποίησαν το πονηρόν εναντίον κυρίου του θεού ημών και εγκατέλιπαν αυτόν και απέστρεψαν το πρόσωπον αυτών από της σκηνής κυρίου και έδωκαν αυχένα και απέκλεισαν τας θύρας του ναού και έσβεσαν τους λύχνους και θυμίαμα ουκ εθυμίασαν και ολοκαυτώματα ου προσήνεγκαν εν τω αγίω τω θεώ Ισραήλ και ωργίσθη οργή κύριος επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ και έδωκεν αυτούς εις έκστασιν και εις αφανισμόν και εις συρισμόν ως υμείς οράτε τοις οφθαλμοίς υμών και ιδού έπεσον οι πατέρες ημών εν μαχαίρα και οι υιοί ημών και αι θυγατέρες ημών και αι γυναίκες ημών εν αιχμαλωσία εν γη ουκ εαυτών

Judah Ordains a Covenant with The LORD

10 ένεκεν τούτου εγένετο επί καρδίας μου του διαθέσθαι διαθήκην τω κυρίω θεώ Ισραήλ και αποστρέψει αφ΄ ημών την οργήν του θυμού αυτού 11 και νυν μη διαλίπητε ποιείν ότι εν υμίν ηρέτικε κύριος του στήναι εναντίον αυτού λειτουργείν αυτώ και είναι αυτού λειτουργούς και θυμιώντας 12 και ανέστησαν οι Λευίται Μαάθ ο του Αμεσί και Ιωήλ ο του Αζαρίου εκ των υιών Κάαθ και εκ των υιών Μεραρί Κις ο του Αβδί και Αζαρίας ο του Ιαλαιήλ και από των υιών Γερσών Ιωάχ ο του Ζεμμά και Ωδαάν ο του Ιωάχ 13 και των υιών Ελισαφάν Σαμβρί και Ιεϊήλ και των υιών Ασάφ Ζαχαρίας και Ματθανίας 14 και των υιών Αιμάν Ιεϊήλ και Σεμεϊ και των υιών Ιδιθούν Σαμέας και Οζίηλ 15 και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και ηγνίσθησαν κατά την εντολήν του βασιλέως διά προστάγματος κυρίου του καθαρίσαι τον οίκον κυρίου 16 και εισήλθον οι ιερείς εσω εις τον οίκον κυρίου αγνίσαι και εξέβαλον πάσαν την ακαθαρσίαν την ευρεθείσαν εν τω οίκω κυρίου εις την αυλήν οίκου κυρίου και εδέξαντο οι Λευίται του εξενεγκείν εις τον χειμάρρουν Κεδρών έξω 17 και ήρξαντο εν μία του μηνός του πρώτου του αγιάσαι και τη ημέρα τη ογδόη του μηνός εισήλθον εις τον ναόν κυρίου και ηγίασαν τον οίκον κυρίου εν ημέραις οκτώ και τη ημέρα τη εκκαιδεκάτη του μηνός του πρώτου συνετέλεσαν 18 και εισήλθον έσω προς Εζεκίαν τον βασιλέα και είπον ηγνίσαμεν πάντα τα εν τω οίκω κυρίου και το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και τα σκεύη αυτού και την τράπεζαν της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής 19 και πάντα τα σκεύη α εμίανεν ο βασιλεύς Άχαζ εν τη βασιλεία αυτού εν τη αποστασία αυτού ητοιμάσαμεν και ηγιάσαμεν και ιδού εστίν εναντίον του θυσιαστηρίου κυρίου 20 και ώρθρισεν Εζεκίας ο βασιλεύς και συνήγαγε τους άρχοντας της πόλεως και ανέβη εις οίκον κυρίου 21 και ανήγαγεν επτά μόσχους και επτά κριούς και επτά αμνούς και επτά χιμάρους αιγών περί αμαρτίας περί της βασιλείας και περί των αγίων και περί Ιούδα και είπε τοις υιοίς Ααρών τοις ιερεύσιν του ανενεγκείν επί το θυσιαστήριον κυρίου 22 και έθυσαν τους μόσχους και εδέξαντο οι ιερείς το αίμα και προσέχεον επί το θυσιαστήριον και έθυσαν τους κριούς και προσέχεον επί το θυσιαστήριον το αίμα και έθυσαν τους αμνούς και προσέχεον το αίμα επί το θυσιαστήριον 23 και προσήγαγον τους χιμάρους τους περί αμαρτίας εναντίον του βασιλέως και της εκκλησίας και επέθηκαν τας χείρας αυτών επ΄ αυτούς 24 και έθυσαν αυτούς οι ιερείς και εξιλάσαντο το αίμα αυτών προς το θυσιαστήριον και εξιλάσαντο περί παντός Ισραήλ ότι είπεν ο βασιλεύς περί παντός Ισραήλ η ολοκαύτωσις και τα περί αμαρτίας 25 και έστησε τους Λευίτας εν οίκω κυρίου εν κυμβάλοις και εν νάβλαις και εν κινύραις κατά την εντολήν Δαυίδ του βασιλέως και Γαδ του ορώντος τω βασιλεί και Νάθαν του προφήτου ότι δι΄ εντολής κυρίου το πρόσταγμα εν χειρί των προφητών αυτού 26 και έστησαν οι Λευίται εν οργάνοις Δαυίδ και οι ιερείς εν σάλπιγξι 27 και είπεν Εζεκίας του ανενεγκείν την ολοκαύτωσιν επί το θυσιαστήριον και εν τω άρξασθαι αναφέρειν την ολοκαύτωσιν ήρξαντο άδειν τω κυρίω και αι σάλπιγγες προς τα όργανα Δαυίδ βασιλέως Ισραήλ 28 και πάσα η εκκλησία προσεκύνει και οι ψαλτωδοί άδοντες και αι σάλπιγγες σαλπίζουσαι έως ου συνετελέσθη η ολοκαύτωσις 29 και ως συνετέλεσαν αναφέροντες έκαμψεν ο βασιλεύς και πάντες οι ευρεθέντες συν αυτώ και προσεκύνησαν 30 και είπεν Εζεκίας ο βασιλεύς και οι άρχοντες τοις Λευίταις του υμνείν τον κύριον εν λόγοις Δαυίδ και Ασάφ του προφήτου και ύμνουν εν ευφροσύνη και έπεσον και προσεκύνησαν 31 και απεκρίθη Εζεκίας και είπε νυν επληρώσατε τας χείρας υμών κυρίω προσαγάγετε και φέρετε θυσίας αινέσεως εις οίκον κυρίου και ανήνεγκεν η εκκλησία θυσίας και αινέσεις εις οίκον κυρίου και πας πρόθυμος τη καρδία ολοκαυτώσεις 32 και εγένετο ο αριθμός της ολοκαυτώσεως ης ανήνεγκεν η εκκλησία μόσχοι εβδομήκοντα κριοί εκατόν αμνοί διακόσιοι εις ολοκαύτωσιν κυρίω πάντα ταύτα 33 και οι ηγιασμένοι μόσχοι εξακόσιοι πρόβατα τρισχίλια 34 αλλ΄ η οι ιερείς ήσαν ολίγοι και ουκ ηδύναντο δείραι την ολοκαύτωσιν και αντελαβόντο αυτών οι Λευίται έως ου συνετελέσθη το έργον και έως ου ηγιάσθησαν οι ιερείς ότι οι Λευίται προθύμως ηγιάσθησαν παρά τους ιερείς 35 και η ολοκαύτωσις πολλή εν τοις στέασι της τελειώσεως του σωτηρίου και αι σπονδαί της ολοκαυτώσεως και κατωρθώθη το έργον εν οίκω κυρίου 36 και ηυφράνθη Εζεκίας και πας ο λαός διά το ητοιμακέναι τον θεόν τω λαώ ότι εξάπινα εγένετο ο λόγος
Copyright information for ABPGRK