2 Chronicles 3

CHAPTER 3

The LORD's House on Mount Moriah

1και ήρξατο Σολομών του οικοδομείν τον οίκον κυρίου εν Ιερουσαλήμ εν όρει του Αμόρια ου ώφθη κύριος τω Δαυίδ τω πατρί αυτού εν τω τόπω ω ητοίμασε Δαυίδ εν τη άλω Ορνάν του Ιεβουσαίου 2και ήρξατο οικοδομήσαι εν τω μηνί τω δευτέρω εν τω έτει τω τετάρτω της βασιλείας αυτού 3και ταύτα ήρξατο Σολομών του οικοδομήσαι τον οίκον του θεού μήκος της διαμετρήσεως της πρώτης πηχεών εξήκοντα και εύρος πηχεών είκοσι 4και το αιλάμ κατά πρόσωπον του οίκου μήκος επί πρόσωπον του πλάτους του οίκου πηχεών είκοσι και το ύψος πηχεών εκατόν και είκοσι και κατεχρύσωσεν αυτόν έσωθεν χρυσίω καθαρώ 5και τον οίκον τον μέγαν εξύλωσε ξύλοις κεδρίνοις και κατεχρύσωσε χρυσίω καθαρώ και έγλυψεν επ΄ αυτού φοίνικας και χαλαστά 6και εκόσμησε τον οίκον λίθοις τιμίοις εις δόξαν και χρυσίω χρυσίου του εκ Φαρουείμ 7και εχρύσωσε τον οίκον και τους τοίχους αυτού και τους πυλώνας και τα οροφώματα και τα θυρώματα χρυσίω και έγλυψε χερουβίμ επί των τοίχων 8και εποίησε τον οίκον του αγίου των αγίων μήκος αυτού επί πρόσωπον του πλάτους του οίκου πηχεών είκοσι και το εύρος πηχεών είκοσι και κατεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω καθαρώ εν ταλάντοις εξακοσίοις 9και ολκή των ήλων ολκή του ενός πεντήκοντα σίκλοι του χρυσίου και τα υπερώα εχρύσωσε χρυσίω 10και εποίησεν εν τω οίκω τω αγίω των αγίων χερουβίμ δύο έργον εκ ξύλων ασήπτων και εχρύσωσεν αυτά χρυσίω 11και αι πτέρυγες των χερουβίμ το μήκος πηχεών είκοσι και η πτέρυξ η μία πηχεών πέντε απτομένη του τοίχου του οίκου 12και η πτέρυξ η ετέρα πηχεών πέντε απτομένη της πτέρυγος του χερούβ του ετέρου 13και αι πτέρυγες των χερουβίμ τούτων διαπεπετασμέναι πηχεις είκοσι και αυτά εστηκότα επί τους πόδας αυτών και τα πρόσωπα αυτών εις τον οίκον 14και εποίησε το καταπέτασμα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου και βύσσου και ύφανεν εν αυτώ χερουβίμ 15και εποίησεν έμπροσθεν του οίκου στύλους δύο πηχεών τριακονταπέντε το ύψος και τας κεφαλίδας αυτών πηχεών πέντε 16και εποίησε αλυσιδωτά εν τω δαβίρ και επέθηκεν επί των κεφαλών των στύλων και εποίησε ροϊσκους εκατόν και έθηκεν επί των χαλαστών 17και έστησε τους στύλους κατά πρόσωπον του ναού ένα εκ δεξιών και τον ένα εξ ευωνύμων και εκάλεσε το όνομα του εκ δεξιών κατόρθωσις και το όνομα του εξ αριστερών ισχύς
Copyright information for ABPGRK