2 Chronicles 3

CHAPTER 3

The LORD's House on Mount Moriah

και ήρξατο Σολομών του οικοδομείν τον οίκον κυρίου εν Ιερουσαλήμ εν όρει του Αμόρια ου ώφθη κύριος τω Δαυίδ τω πατρί αυτού εν τω τόπω ω ητοίμασε Δαυίδ εν τη άλω Ορνάν του Ιεβουσαίου και ήρξατο οικοδομήσαι εν τω μηνί τω δευτέρω εν τω έτει τω τετάρτω της βασιλείας αυτού και ταύτα ήρξατο Σολομών του οικοδομήσαι τον οίκον του θεού μήκος της διαμετρήσεως της πρώτης πηχεών εξήκοντα και εύρος πηχεών είκοσι και το αιλάμ κατά πρόσωπον του οίκου μήκος επί πρόσωπον του πλάτους του οίκου πηχεών είκοσι και το ύψος πηχεών εκατόν και είκοσι και κατεχρύσωσεν αυτόν έσωθεν χρυσίω καθαρώ και τον οίκον τον μέγαν εξύλωσε ξύλοις κεδρίνοις και κατεχρύσωσε χρυσίω καθαρώ και έγλυψεν επ΄ αυτού φοίνικας και χαλαστά και εκόσμησε τον οίκον λίθοις τιμίοις εις δόξαν και χρυσίω χρυσίου του εκ Φαρουείμ και εχρύσωσε τον οίκον και τους τοίχους αυτού και τους πυλώνας και τα οροφώματα και τα θυρώματα χρυσίω και έγλυψε χερουβίμ επί των τοίχων και εποίησε τον οίκον του αγίου των αγίων μήκος αυτού επί πρόσωπον του πλάτους του οίκου πηχεών είκοσι και το εύρος πηχεών είκοσι και κατεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω καθαρώ εν ταλάντοις εξακοσίοις και ολκή των ήλων ολκή του ενός πεντήκοντα σίκλοι του χρυσίου και τα υπερώα εχρύσωσε χρυσίω 10 και εποίησεν εν τω οίκω τω αγίω των αγίων χερουβίμ δύο έργον εκ ξύλων ασήπτων και εχρύσωσεν αυτά χρυσίω 11 και αι πτέρυγες των χερουβίμ το μήκος πηχεών είκοσι και η πτέρυξ η μία πηχεών πέντε απτομένη του τοίχου του οίκου 12 και η πτέρυξ η ετέρα πηχεών πέντε απτομένη της πτέρυγος του χερούβ του ετέρου 13 και αι πτέρυγες των χερουβίμ τούτων διαπεπετασμέναι πηχεις είκοσι και αυτά εστηκότα επί τους πόδας αυτών και τα πρόσωπα αυτών εις τον οίκον 14 και εποίησε το καταπέτασμα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου και βύσσου και ύφανεν εν αυτώ χερουβίμ 15 και εποίησεν έμπροσθεν του οίκου στύλους δύο πηχεών τριακονταπέντε το ύψος και τας κεφαλίδας αυτών πηχεών πέντε 16 και εποίησε αλυσιδωτά εν τω δαβίρ και επέθηκεν επί των κεφαλών των στύλων και εποίησε ροϊσκους εκατόν και έθηκεν επί των χαλαστών 17 και έστησε τους στύλους κατά πρόσωπον του ναού ένα εκ δεξιών και τον ένα εξ ευωνύμων και εκάλεσε το όνομα του εκ δεξιών κατόρθωσις και το όνομα του εξ αριστερών ισχύς
Copyright information for ABPGRK