2 Chronicles 5

CHAPTER 5

The Completion of the House of The LORD

1και συνετελέσθη πάσα η εργασία ην εποίησε Σολομών εν οίκω κυρίου και εισήνεγκε Σολομών τα άγια Δαυίδ του πατρός αυτού και το αργύριον και το χρυσίον και πάντα τα σκεύη και έδωκεν εις θησαυρόν οίκον κυρίου 2τότε εξεκκλησίασε Σολομών πάντας τους πρεσβυτέρους Ισραήλ και πάντας τους άρχοντας των φυλών ηγουμένους των πατριών υιών Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ του ανενεγκείν την κιβωτόν διαθήκης κυρίου εκ πόλεως Δαυίδ αύτη Σιών 3και εξεκκλησιάσθη προς τον βασιλέα πας ανήρ Ισραήλ εν τη εορτή ούτος ο μην ο έβδομος 4και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και έλαβον πάντες οι Λευίται την κιβωτόν 5και ανήνεγκαν την κιβωτόν και την σκηνήν του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια τα εν τη σκηνή και ανήνεγκαν αυτήν οι ιερείς και οι Λευίται 6και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή Ισραήλ και οι επισυνηγμένοι επ΄ αυτόν έμπροσθεν της κιβωτού θύοντες μόσχους και πρόβατα α ουκ αριθμηθήσεται ουδέ λογισθήσεται από του πλήθους 7και εισήνεγκαν οι ιερείς την κιβωτόν διαθήκης κυρίου εις τον τόπον αυτής εις το δαβίρ του οίκου εις τα άγια των αγίων υποκάτω των πτερύγων των χερουβίμ 8και ην τα χερουβίμ διαπεπετακότα τας πτέρυγας αυτών επί τον τόπον της κιβωτού και συνεκάλυπτε τα χερουβίμ την κιβωτόν και επί τους αναφορείς αυτής επάνωθεν 9και υπερείχον οι αναφορείς και εβλέποντο αι κεφαλαί των αναφορέων από της κιβωτού εκ των αγίων εις πρόσωπον του δαβίρ και ουκ εβλέποντο έξω και ήσαν εκεί έως της ημέρας ταύτης 10ουκ ην εν τη κιβωτώ πλην δύο πλάκες ας έθηκε Μωυσής εν Χωρήβ α διέθετο κύριος μετά των υιών Ισραήλ εν τω εξελθείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου

The Glory of The LORD Fills the House

11και εγένετο εν τω εξελθείν τους ιερείς εκ των αγίων ότι πάντες οι ιερείς οι ευρεθέντες ηγιάσθησαν ουκ ήσαν διατεταγμένοι κατ΄ εφημερίαν 12και οι Λευίται οι ψαλτωδοί πάντες συν τοις υιοίς Ασάφ του Αιμάν τω Ιδιθούμ και τοις υιοίς αυτών και τοις αδελφοίς αυτών των ενδεδυμένων στολάς βυσσίνας εν κυμβάλοις και εν νάβλαις και εν κινύραις εστηκότες κατέναντι του θυσιαστηρίου και μετ΄ αυτών οι ιερείς εκατόν και είκοσι σαλπίζοντες εν ταις σάλπιγξι 13και εγένετο μία φωνή εν τω σαλπίζειν και εν τω ψαλτωδείν και εν τω αναφωνείν φωνή μία του αινείν και εξομολογείσθαι τω κυρίω και ως ύψωσαν την φωνήν εν ταις σάλπιγξι και εν κυμβάλοις και εν οργάνοις των ωδών και έλεγον εξομολογείσθε τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ο οίκος ενεπλήσθη νεφέλης και δόξης κυρίου 14και ουκ ηδύνατο οι ιερείς του στήναι λειτουργείν από προσώπου της νεφέλης ότι ενέπλησε δόξα κυρίου τον οίκον του θεού
Copyright information for ABPGRK