2 Chronicles 5

CHAPTER 5

The Completion of the House of The LORD

και συνετελέσθη πάσα η εργασία ην εποίησε Σολομών εν οίκω κυρίου και εισήνεγκε Σολομών τα άγια Δαυίδ του πατρός αυτού και το αργύριον και το χρυσίον και πάντα τα σκεύη και έδωκεν εις θησαυρόν οίκον κυρίου τότε εξεκκλησίασε Σολομών πάντας τους πρεσβυτέρους Ισραήλ και πάντας τους άρχοντας των φυλών ηγουμένους των πατριών υιών Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ του ανενεγκείν την κιβωτόν διαθήκης κυρίου εκ πόλεως Δαυίδ αύτη Σιών και εξεκκλησιάσθη προς τον βασιλέα πας ανήρ Ισραήλ εν τη εορτή ούτος ο μην ο έβδομος και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και έλαβον πάντες οι Λευίται την κιβωτόν και ανήνεγκαν την κιβωτόν και την σκηνήν του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια τα εν τη σκηνή και ανήνεγκαν αυτήν οι ιερείς και οι Λευίται και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή Ισραήλ και οι επισυνηγμένοι επ΄ αυτόν έμπροσθεν της κιβωτού θύοντες μόσχους και πρόβατα α ουκ αριθμηθήσεται ουδέ λογισθήσεται από του πλήθους και εισήνεγκαν οι ιερείς την κιβωτόν διαθήκης κυρίου εις τον τόπον αυτής εις το δαβίρ του οίκου εις τα άγια των αγίων υποκάτω των πτερύγων των χερουβίμ και ην τα χερουβίμ διαπεπετακότα τας πτέρυγας αυτών επί τον τόπον της κιβωτού και συνεκάλυπτε τα χερουβίμ την κιβωτόν και επί τους αναφορείς αυτής επάνωθεν και υπερείχον οι αναφορείς και εβλέποντο αι κεφαλαί των αναφορέων από της κιβωτού εκ των αγίων εις πρόσωπον του δαβίρ και ουκ εβλέποντο έξω και ήσαν εκεί έως της ημέρας ταύτης 10 ουκ ην εν τη κιβωτώ πλην δύο πλάκες ας έθηκε Μωυσής εν Χωρήβ α διέθετο κύριος μετά των υιών Ισραήλ εν τω εξελθείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου

The Glory of The LORD Fills the House

11 και εγένετο εν τω εξελθείν τους ιερείς εκ των αγίων ότι πάντες οι ιερείς οι ευρεθέντες ηγιάσθησαν ουκ ήσαν διατεταγμένοι κατ΄ εφημερίαν 12 και οι Λευίται οι ψαλτωδοί πάντες συν τοις υιοίς Ασάφ του Αιμάν τω Ιδιθούμ και τοις υιοίς αυτών και τοις αδελφοίς αυτών των ενδεδυμένων στολάς βυσσίνας εν κυμβάλοις και εν νάβλαις και εν κινύραις εστηκότες κατέναντι του θυσιαστηρίου και μετ΄ αυτών οι ιερείς εκατόν και είκοσι σαλπίζοντες εν ταις σάλπιγξι 13 και εγένετο μία φωνή εν τω σαλπίζειν και εν τω ψαλτωδείν και εν τω αναφωνείν φωνή μία του αινείν και εξομολογείσθαι τω κυρίω και ως ύψωσαν την φωνήν εν ταις σάλπιγξι και εν κυμβάλοις και εν οργάνοις των ωδών και έλεγον εξομολογείσθε τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ο οίκος ενεπλήσθη νεφέλης και δόξης κυρίου 14 και ουκ ηδύνατο οι ιερείς του στήναι λειτουργείν από προσώπου της νεφέλης ότι ενέπλησε δόξα κυρίου τον οίκον του θεού
Copyright information for ABPGRK