2 Chronicles 7

CHAPTER 7

Fire from Heaven

και ως συνετέλεσε Σολομών προσευχόμενος και το πυρ κατέβη εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας και δόξα κυρίου έπλησε τον οίκον και ουκ ηδύναντο οι ιερείς εισελθείν εις τον οίκον κυρίου εν τω καιρώ εκείνω ότι έπλησε δόξα κυρίου τον οίκον κυρίου και πάντες οι υιοί Ισραήλ εώρων καταβαίνον το πυρ και η δόξα κυρίου επί τον οίκον και έπεσον επί πρόσωπον επί την γην επί το λιθόστρωτον και προσεκύνησαν και ήνεσαν τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ο βασιλεύς και πας ο λαός θύοντες θύματα ενώπιον κυρίου

Dedication of the Temple

και έθυσεν ο βασιλεύς Σολομών την θυσίαν μόσχων είκοσι και δύο χιλιάδας και βοσκημάτων εκατόν και είκοσι χιλιάδας και ενεκαίνισε τον οίκον του θεού ο βασιλεύς και πας ο λαός και οι ιερείς επί τας φυλακάς αυτών εστηκότες και οι Λευίται εν οργάνοις ωδών κυρίου ων εποίησε Δαυίδ ο βασιλέυς του εξομολογείσθαι έναντι κυρίου ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού εν ύμνοις Δαυίδ διά χειρός αυτών και οι ιερείς σαλπίζοντες σάλπιγξιν εναντίον αυτών και πας Ισραήλ εστηκώς και ηγίασε Σολομών το μέσον της αυλής της εν οίκω κυρίου ότι εποίησεν εκεί τα ολοκαυτώματα και τα στέατα των σωτηρίων ότι το θυσιαστήριον το χαλκούν ο εποίησε Σολομών ουκ εξεποίει δέξασθαι τα ολοκαυτώματα και τα μαναά και τα στέατα και εποίησε Σολομών την εορτήν εν τω καιρώ εκείνω επτά ημέρας και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού εκκλησία μεγάλη σφόδρα από εισόδου Αιμάθ και έως χειμάρρου Αιγύπτου και εποίησεν εν τη ημέρα τη ογδόη εξόδιον ότι εγκαινισμόν του θυσιαστηρίου εποίησεν επτά ημέρας και την εορτήν επτά ημέρας 10 και εν τη ημέρα τη τρίτη και εικοστή του μηνός του εβδόμου απέστειλε τον λαόν εις τα σκηνώματα αυτών ευφραινομένους και αγαθή καρδία επί τοις αγαθοίς οις εποίησε κύριος τω Δαυίδ και τω Σολομώντι και τω Ισραήλ τω λαώ αυτού 11 και συνετέλεσε Σολομών τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα όσα ηθέλησε Σολομών εν τη ψυχή αυτού ποιήσαι εν οίκω κυρίου και εν τω οίκω αυτού ευωδώθη 12 και ώφθη κύριος τω Σολομώντι εν τη νύκτί και είπεν αυτώ ήκουσα της προσευχής σου και εξελεξάμην εν τω τόπω τούτω εμαυτώ εις οίκον θυσίας 13 εάν συσχώ τον ουρανόν και μη γένηται υετός και εάν εντείλωμαι τη ακρίδι του καταφαγείν την γην και εάν αποστείλω θάνατον εν τω λαώ μου 14 και εντραπή ο λαός μου εφ΄ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς και προσεύξωνται και ζητήσωσι το πρόσωπόν μου και αποστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών και εγώ εισακούσομαι εκ του ουρανού και ίλεως έσομαι ταις αμαρτίαις αυτών και ιάσομαι την γην αυτών 15 και νυν οι οφθαλμοί μου έσονται ανεωγμένοι και τα ωτά μου επήκοα τη προσευχή του τόπου τούτου 16 και νυν εξελεξάμην και ηγίακα τον οίκον τούτον του είναι όνομά μου εκεί έως αιώνος και έσονται οι οφθαλμοί μου και η καρδία μου εκεί πάσας τας ημέρας 17 και συ εάν πορευθής εναντίον μου ως επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου και ποιήσης κατά πάντα α ενετειλάμην σοι και τα προστάγματά μου και τα κρίματά μου φυλάξης 18 και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου ως διεθέμην Δαυίδ τω πατρί σου λέγων ουκ εξαρθήσεταί σοι ανήρ ηγούμενος εν Ισραήλ

Warnings of Judgment

19 και εάν αποστρέψητε υμείς και εγκαταλείπητε τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου ας έδωκα εναντίον υμών και πορευθήτε και λατρεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς 20 και εξάρω υμάς από της γης ης έδωκα υμίν και τον οίκον τούτον ον ηγίασα τω ονόματί μου απορρίψω αυτόν από προσώπου μου και δώσω αυτόν εις παραβολήν και εις διήγημα εν πάσι τοις έθνεσι 21 και ο οίκος ούτος ος ην υψηλός πας ο διαπορεύομενος αυτόν εκστήσεται και ερεί ένεκεν τίνος εποίησεν ο κύριος τη γη ταύτη και τω οίκω τούτω 22 και ερούσι διότι εγκατέλιπον κύριον τον θεόν των πατέρων αυτών τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου και αντελάβοντο θεών ετέρων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς διά τούτο επήγαγεν επ΄ αυτούς πάσαν την κακίαν ταύτην
Copyright information for ABPGRK