2 Chronicles 7

CHAPTER 7

Fire from Heaven

1και ως συνετέλεσε Σολομών προσευχόμενος και το πυρ κατέβη εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας και δόξα κυρίου έπλησε τον οίκον 2και ουκ ηδύναντο οι ιερείς εισελθείν εις τον οίκον κυρίου εν τω καιρώ εκείνω ότι έπλησε δόξα κυρίου τον οίκον κυρίου 3και πάντες οι υιοί Ισραήλ εώρων καταβαίνον το πυρ και η δόξα κυρίου επί τον οίκον και έπεσον επί πρόσωπον επί την γην επί το λιθόστρωτον και προσεκύνησαν και ήνεσαν τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού 4και ο βασιλεύς και πας ο λαός θύοντες θύματα ενώπιον κυρίου

Dedication of the Temple

5και έθυσεν ο βασιλεύς Σολομών την θυσίαν μόσχων είκοσι και δύο χιλιάδας και βοσκημάτων εκατόν και είκοσι χιλιάδας και ενεκαίνισε τον οίκον του θεού ο βασιλεύς και πας ο λαός 6και οι ιερείς επί τας φυλακάς αυτών εστηκότες και οι Λευίται εν οργάνοις ωδών κυρίου ων εποίησε Δαυίδ ο βασιλέυς του εξομολογείσθαι έναντι κυρίου ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού εν ύμνοις Δαυίδ διά χειρός αυτών και οι ιερείς σαλπίζοντες σάλπιγξιν εναντίον αυτών και πας Ισραήλ εστηκώς 7και ηγίασε Σολομών το μέσον της αυλής της εν οίκω κυρίου ότι εποίησεν εκεί τα ολοκαυτώματα και τα στέατα των σωτηρίων ότι το θυσιαστήριον το χαλκούν ο εποίησε Σολομών ουκ εξεποίει δέξασθαι τα ολοκαυτώματα και τα μαναά και τα στέατα 8και εποίησε Σολομών την εορτήν εν τω καιρώ εκείνω επτά ημέρας και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού εκκλησία μεγάλη σφόδρα από εισόδου Αιμάθ και έως χειμάρρου Αιγύπτου 9και εποίησεν εν τη ημέρα τη ογδόη εξόδιον ότι εγκαινισμόν του θυσιαστηρίου εποίησεν επτά ημέρας και την εορτήν επτά ημέρας 10και εν τη ημέρα τη τρίτη και εικοστή του μηνός του εβδόμου απέστειλε τον λαόν εις τα σκηνώματα αυτών ευφραινομένους και αγαθή καρδία επί τοις αγαθοίς οις εποίησε κύριος τω Δαυίδ και τω Σολομώντι και τω Ισραήλ τω λαώ αυτού 11και συνετέλεσε Σολομών τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα όσα ηθέλησε Σολομών εν τη ψυχή αυτού ποιήσαι εν οίκω κυρίου και εν τω οίκω αυτού ευωδώθη 12και ώφθη κύριος τω Σολομώντι εν τη νύκτί και είπεν αυτώ ήκουσα της προσευχής σου και εξελεξάμην εν τω τόπω τούτω εμαυτώ εις οίκον θυσίας 13εάν συσχώ τον ουρανόν και μη γένηται υετός και εάν εντείλωμαι τη ακρίδι του καταφαγείν την γην και εάν αποστείλω θάνατον εν τω λαώ μου 14και εντραπή ο λαός μου εφ΄ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς και προσεύξωνται και ζητήσωσι το πρόσωπόν μου και αποστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών και εγώ εισακούσομαι εκ του ουρανού και ίλεως έσομαι ταις αμαρτίαις αυτών και ιάσομαι την γην αυτών 15και νυν οι οφθαλμοί μου έσονται ανεωγμένοι και τα ωτά μου επήκοα τη προσευχή του τόπου τούτου 16και νυν εξελεξάμην και ηγίακα τον οίκον τούτον του είναι όνομά μου εκεί έως αιώνος και έσονται οι οφθαλμοί μου και η καρδία μου εκεί πάσας τας ημέρας 17και συ εάν πορευθής εναντίον μου ως επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου και ποιήσης κατά πάντα α ενετειλάμην σοι και τα προστάγματά μου και τα κρίματά μου φυλάξης 18και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου ως διεθέμην Δαυίδ τω πατρί σου λέγων ουκ εξαρθήσεταί σοι ανήρ ηγούμενος εν Ισραήλ

Warnings of Judgment

19και εάν αποστρέψητε υμείς και εγκαταλείπητε τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου ας έδωκα εναντίον υμών και πορευθήτε και λατρεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς 20και εξάρω υμάς από της γης ης έδωκα υμίν και τον οίκον τούτον ον ηγίασα τω ονόματί μου απορρίψω αυτόν από προσώπου μου και δώσω αυτόν εις παραβολήν και εις διήγημα εν πάσι τοις έθνεσι 21και ο οίκος ούτος ος ην υψηλός πας ο διαπορεύομενος αυτόν εκστήσεται και ερεί ένεκεν τίνος εποίησεν ο κύριος τη γη ταύτη και τω οίκω τούτω 22και ερούσι διότι εγκατέλιπον κύριον τον θεόν των πατέρων αυτών τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου και αντελάβοντο θεών ετέρων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς διά τούτο επήγαγεν επ΄ αυτούς πάσαν την κακίαν ταύτην
Copyright information for ABPGRK