2 Chronicles 9

CHAPTER 9

The Queen of Sheba Tests Solomon

1και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σολομώντος και ήλθε του πειράσαι αυτόν εν αινίγμασιν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρεία σφόδρα και κάμηλοι αίρουσαι αρώματα και χρυσίον εις πλήθος και λίθον τίμιον και ήλθε προς Σολομώντα και ελάλησε προς αυτόν πάντα όσα ην εν τη ψυχή αυτής 2και ανήγγειλεν αυτή Σολομών πάντας τους λόγους αυτής και ου παρήλθε λόγος από Σολομώντος ον ουκ ανήγγειλεν αυτή 3και είδε βασίλισσα Σαβά την σοφίαν Σολομώντος και τον οίκον ον ωκοδόμησε 4και τα βρώματα των τραπεζών αυτού και καθέδραν παίδων αυτού και στάσιν λειτουργών αυτού και τα ενδύματα αυτών και τους οινοχόους αυτού και τον στολισμόν αυτών και τα ολοκαυτώματα α ανέφερεν εν οίκω κυρίου και ουκ ην εν αυτή έτι πνεύμα 5και είπε προς τον βασιλέα αληθινός ο λόγος ον ήκουσα εν τη γη μου περί των λόγων σου και περί της σοφίας σου 6και ουκ επίστευσα τοις λόγοις έως ου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου και ιδού ουκ απηγγέλη μοι το ήμισυ του πλήθους της σοφίας σου προσέθηκας επί την ακοήν ην ήκουσα 7μακάριοι οι άνδρες σου μακάριοι οι παίδές σου ούτοι οι παρεστηκότες σοι διαπαντός και ακούοντες την σοφίαν σου 8είη κύριος ο θεός σου ευλογημένος ος ηθέλησεν εν σοι του δούναί σε επί θρόνου αυτού εις βασιλέα τω θεώ σου εν τω αγαπήσαι κύριον τον θεόν σου τον Ισραήλ του στήσαι αυτόν εις τον αιώνα και έδωκέ σε επ΄ αυτούς εις βασιλέα του ποιήσαι κρίσιν και δικαιοσύνην 9και έδωκε τω βασιλεί εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου και αρώματα εις πλήθος σφόδρα και λίθον τίμιον και ουκ ην κατά τα αρώματα εκείνα α έδωκε βασίλισσα Σαβά τω βασιλεί Σολομώντι 10και οι παίδες Χειράμ και οι παίδες Σολομώντος έφερον χρυσίον τω Σολομώντι εκ Σοφείρ και ξύλα πεύκινα και λίθον τίμιον 11και εποίησεν ο βασιλεύς τα ξύλα τα πεύκινα αναβάσεις τω οίκω κυρίου και τω οίκω του βασιλέως και κιθάρας και νάβλας τοις ωδοίς και ουκ ώφθησαν τοιαύτα έμπροσθεν εν γη Ιούδα 12και ο βασιλεύς Σολομών έδωκε τη βασιλίσση Σαβά πάντα τα θελήματα αυτής α ήτησεν εκτός πάντων ων ήνεγκε τω βασιλεί Σολομώντι και απέστρεψεν εις την γην αυτής 13και ην ο σταθμός του χρυσίου του ενεχθέντος τω Σολομώντι εν ενιαυτώ ενί εξακόσια και εξηκονταέξ τάλαντα χρυσίου 14πλην των ανδρών των υποτεταγμένων και των εμπορευομένων ων έφερον και πάντες οι βασιλείς της Αραβίας και σατράπαι της γης έφερον χρυσίον και αργύριον τω βασιλεί Σολομώντι 15και εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών διακοσίους θυρεούς χρυσούς ελατούς εξακόσιοι χρυσοί καθαροί επήσαν επί τον θυρεόν τον ένα 16και τριακοσίας ασπίδας ελατάς χρυσάς τριακοσίων χρυσών ανεφέρετο επί την ασπίδα εκάστην και έδωκεν αυτάς ο βασιλεύς εν οίκω δρυμού του Λιβάνου 17και εποίησεν ο βασιλεύς θρόνον ελεφάντινων οδόντων μέγαν και κατεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω δοκίμω 18και εξ αναβαθμοί τω θρόνω ενδεδεμένοι χρυσίω και υποπόδιον υπέθηκεν εν χρυσώ τω θρόνω και αγκώνες ένθεν και ένθεν επί του θρόνου της καθέδρας και δύο λέοντας εστηκότες παρά τους αγκώνας 19και δώδεκα λέοντες εστηκότες εκεί επί των εξ αναβαθμών ένθεν και ένθεν ουκ εγένετο ούτως πάση βασιλεία 20και πάντα τα σκεύη του βασιλέως Σολομώντος χρυσά και πάντα τα σκεύη οίκου δρυμού του Λιβάνου χρυσίω κατειλημμένα ουκ ην αργύριον λογιζόμενον εν ημέραις Σολομώντος εις ουθέν 21ότι ναυς τω βασιλεί επορεύετο εις Θαρσείς μετά των παίδων Χειράμ άπαξ διά τριών ετών ήρχετο πλοία εκ Θαρσείς τω βασιλεί γέμοντα χρυσίου και αργυρίου και οδόντων ελεφαντίνων και πιθήκων

Solomon Is Magnified

22και εμεγαλύνθη Σολομών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γης και πλούτω και σοφία 23και πάντες οι βασιλείς της γης εζήτουν το πρόσωπον Σολομώντος ακούσαι της σοφίας αυτού ης έδωκεν ο θεός εν καρδία αυτού 24και αυτοί έφερον έκαστος τα δώρα αυτού σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ιματισμόν όπλα στακτήν και ηδύσματα ίππους και ημιόνους τους κατ΄ ενιαυτόν ενιαυτόν 25και ήσαν τω Σολομώντι τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ίπποι εις άρματα και δώδεκα χιλιάδες ιππέων και έθετο αυτούς εν πόλεσι των αρμάτων και μετά του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ 26και ην ηγούμενος πάντων των βασιλέων από του ποταμού και έως γης αλλοφύλων και έως της ορίου Αιγύπτου 27και έδωκεν ο βασιλεύς το αργύριον εν Ιερουσαλήμ ως λίθους και έδωκεν τας κέδρους ως συκαμίνους τας εν τη πεδινή εις πλήθος 28και η έξοδος των ίππων εξ Αιγύπτου τω Σολομώντι και εκ πασών των γαιών 29και οι κατάλοιποι των λόγων Σολομώντος οι πρώτοι και οι έσχατοι ουκ ιδού ούτοι γεγραμμένοι επί των λόγων Ναθάν του προφήτου και επί των λόγων Αχία του Σηλωνίτου και εν ταις οράσεσιν Ιωήδ του ορώντος περί Ιεροβοάμ υιού Ναβάτ 30και εβασίλευσε Σολομών εν Ιερουσαλήμ επί πάντα Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη 31και εκοιμήθη Σολομών μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ του πατρός αυτού και εβασίλευσε Ροβοάμ υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK