2 Chronicles 9

CHAPTER 9

The Queen of Sheba Tests Solomon

και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σολομώντος και ήλθε του πειράσαι αυτόν εν αινίγμασιν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρεία σφόδρα και κάμηλοι αίρουσαι αρώματα και χρυσίον εις πλήθος και λίθον τίμιον και ήλθε προς Σολομώντα και ελάλησε προς αυτόν πάντα όσα ην εν τη ψυχή αυτής και ανήγγειλεν αυτή Σολομών πάντας τους λόγους αυτής και ου παρήλθε λόγος από Σολομώντος ον ουκ ανήγγειλεν αυτή και είδε βασίλισσα Σαβά την σοφίαν Σολομώντος και τον οίκον ον ωκοδόμησε και τα βρώματα των τραπεζών αυτού και καθέδραν παίδων αυτού και στάσιν λειτουργών αυτού και τα ενδύματα αυτών και τους οινοχόους αυτού και τον στολισμόν αυτών και τα ολοκαυτώματα α ανέφερεν εν οίκω κυρίου και ουκ ην εν αυτή έτι πνεύμα και είπε προς τον βασιλέα αληθινός ο λόγος ον ήκουσα εν τη γη μου περί των λόγων σου και περί της σοφίας σου και ουκ επίστευσα τοις λόγοις έως ου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου και ιδού ουκ απηγγέλη μοι το ήμισυ του πλήθους της σοφίας σου προσέθηκας επί την ακοήν ην ήκουσα μακάριοι οι άνδρες σου μακάριοι οι παίδές σου ούτοι οι παρεστηκότες σοι διαπαντός και ακούοντες την σοφίαν σου είη κύριος ο θεός σου ευλογημένος ος ηθέλησεν εν σοι του δούναί σε επί θρόνου αυτού εις βασιλέα τω θεώ σου εν τω αγαπήσαι κύριον τον θεόν σου τον Ισραήλ του στήσαι αυτόν εις τον αιώνα και έδωκέ σε επ΄ αυτούς εις βασιλέα του ποιήσαι κρίσιν και δικαιοσύνην και έδωκε τω βασιλεί εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου και αρώματα εις πλήθος σφόδρα και λίθον τίμιον και ουκ ην κατά τα αρώματα εκείνα α έδωκε βασίλισσα Σαβά τω βασιλεί Σολομώντι 10 και οι παίδες Χειράμ και οι παίδες Σολομώντος έφερον χρυσίον τω Σολομώντι εκ Σοφείρ και ξύλα πεύκινα και λίθον τίμιον 11 και εποίησεν ο βασιλεύς τα ξύλα τα πεύκινα αναβάσεις τω οίκω κυρίου και τω οίκω του βασιλέως και κιθάρας και νάβλας τοις ωδοίς και ουκ ώφθησαν τοιαύτα έμπροσθεν εν γη Ιούδα 12 και ο βασιλεύς Σολομών έδωκε τη βασιλίσση Σαβά πάντα τα θελήματα αυτής α ήτησεν εκτός πάντων ων ήνεγκε τω βασιλεί Σολομώντι και απέστρεψεν εις την γην αυτής 13 και ην ο σταθμός του χρυσίου του ενεχθέντος τω Σολομώντι εν ενιαυτώ ενί εξακόσια και εξηκονταέξ τάλαντα χρυσίου 14 πλην των ανδρών των υποτεταγμένων και των εμπορευομένων ων έφερον και πάντες οι βασιλείς της Αραβίας και σατράπαι της γης έφερον χρυσίον και αργύριον τω βασιλεί Σολομώντι 15 και εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών διακοσίους θυρεούς χρυσούς ελατούς εξακόσιοι χρυσοί καθαροί επήσαν επί τον θυρεόν τον ένα 16 και τριακοσίας ασπίδας ελατάς χρυσάς τριακοσίων χρυσών ανεφέρετο επί την ασπίδα εκάστην και έδωκεν αυτάς ο βασιλεύς εν οίκω δρυμού του Λιβάνου 17 και εποίησεν ο βασιλεύς θρόνον ελεφάντινων οδόντων μέγαν και κατεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω δοκίμω 18 και εξ αναβαθμοί τω θρόνω ενδεδεμένοι χρυσίω και υποπόδιον υπέθηκεν εν χρυσώ τω θρόνω και αγκώνες ένθεν και ένθεν επί του θρόνου της καθέδρας και δύο λέοντας εστηκότες παρά τους αγκώνας 19 και δώδεκα λέοντες εστηκότες εκεί επί των εξ αναβαθμών ένθεν και ένθεν ουκ εγένετο ούτως πάση βασιλεία 20 και πάντα τα σκεύη του βασιλέως Σολομώντος χρυσά και πάντα τα σκεύη οίκου δρυμού του Λιβάνου χρυσίω κατειλημμένα ουκ ην αργύριον λογιζόμενον εν ημέραις Σολομώντος εις ουθέν 21 ότι ναυς τω βασιλεί επορεύετο εις Θαρσείς μετά των παίδων Χειράμ άπαξ διά τριών ετών ήρχετο πλοία εκ Θαρσείς τω βασιλεί γέμοντα χρυσίου και αργυρίου και οδόντων ελεφαντίνων και πιθήκων

Solomon Is Magnified

22 και εμεγαλύνθη Σολομών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γης και πλούτω και σοφία 23 και πάντες οι βασιλείς της γης εζήτουν το πρόσωπον Σολομώντος ακούσαι της σοφίας αυτού ης έδωκεν ο θεός εν καρδία αυτού 24 και αυτοί έφερον έκαστος τα δώρα αυτού σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ιματισμόν όπλα στακτήν και ηδύσματα ίππους και ημιόνους τους κατ΄ ενιαυτόν ενιαυτόν 25 και ήσαν τω Σολομώντι τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ίπποι εις άρματα και δώδεκα χιλιάδες ιππέων και έθετο αυτούς εν πόλεσι των αρμάτων και μετά του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ 26 και ην ηγούμενος πάντων των βασιλέων από του ποταμού και έως γης αλλοφύλων και έως της ορίου Αιγύπτου 27 και έδωκεν ο βασιλεύς το αργύριον εν Ιερουσαλήμ ως λίθους και έδωκεν τας κέδρους ως συκαμίνους τας εν τη πεδινή εις πλήθος 28 και η έξοδος των ίππων εξ Αιγύπτου τω Σολομώντι και εκ πασών των γαιών 29 και οι κατάλοιποι των λόγων Σολομώντος οι πρώτοι και οι έσχατοι ουκ ιδού ούτοι γεγραμμένοι επί των λόγων Ναθάν του προφήτου και επί των λόγων Αχία του Σηλωνίτου και εν ταις οράσεσιν Ιωήδ του ορώντος περί Ιεροβοάμ υιού Ναβάτ 30 και εβασίλευσε Σολομών εν Ιερουσαλήμ επί πάντα Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη 31 και εκοιμήθη Σολομών μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ του πατρός αυτού και εβασίλευσε Ροβοάμ υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK