2 Chronicles 15

CHAPTER 15

Azariah's Prophecy

1και Αζαρίας υιός Ωδήδ εγένετο επ΄ αυτόν πνεύμα θεού 2και εξήλθεν εις απάντησιν τω Ασά και είπεν αυτώ άκουσόν μου Ασά και πας Ιούδα και Βενιαμίν κύριος μεθ΄ υμών εν τω είναι υμάς μετ΄ αυτού και εάν εκζητήσητε αυτόν ευρεθήσεται υμίν και εάν εγκαταλείπητε αυτόν εγκαταλείψει υμάς 3και ημέραι πολλαί τω Ισραήλ άνευ θεού αληθινού και ουχ ιερέως υποδεικνύντος και εν ου νόμω 4και επιστρέψει αυτούς εν θλίψει επί κύριον τον θεόν Ισραήλ και ζητήσουσιν αυτόν και ευρεθήσεται αυτοίς 5και εν καιροίς εκείνοις ουκ έστιν ειρήνη τω εκπορευομένω και τω εισπορευομένω ότι πολλή έκστασις επί πάντας τους κατοικούντας χώρας 6και πολεμήσει έθνος προς έθνος και πόλις προς πόλιν ότι ο θεός εξέστησεν αυτούς εν πάση θλίψει 7και υμείς ισχύσατε και μη εκλυέσθωσαν αι χείρες υμών ότι έστι μισθός τη εργασία υμών

Asa's Reforms

8και εν τω ακούσαι τον Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν Ωδήδ του προφήτου και κατίσχυσε και εξέβαλε τα προσοχθίσματα από πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και από των πόλεων ων κατέσχεν από Ιεροβοάμ εξ όρους Εφραϊμ και ενεκαίνισε το θυσιαστήριον κυρίου ο ην έμπροσθεν του ναού κυρίου 9και εξεκκλησίασε τον Ιούδαν και Βενιαμίν και τους προσηλύτους τους παροικούντας μετ΄ αυτού από Εφραϊμ και από Μανασσή και από Συμεών ότι προσετέθησαν προς αυτόν εξ Ισραήλ πολλοί εν τω ιδείν αυτούς ότι κύριος ο θεός αυτού μετ΄ αυτού 10και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ εν τω μηνί τω τρίτω εν τω έτει τω πεντεκαιδεκάτω της βασιλείας Ασά 11και εθυσίασαν τω κυρίω εν τη ημέρα εκείνη από των σκύλων ων ήνεγκαν μόσχους επτακοσίους και πρόβατα επτακισχίλια 12και διήλθον εν διαθήκη ζητήσαι κύριον τον θεόν των πατέρων αυτών εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών 13και πας ος αν μη εκζητήση τον κύριον τον θεόν του Ισραήλ αποθανείται από νεωτέρου έως πρεσβυτέρου από ανδρός έως γυναικός 14και ώμοσαν εν κυρίω εν φωνή μεγάλη και εν αλαλαγμώ και εν σάλπιγξι και εν κερατίναις 15και ηυφράνθησαν περί του όρκου πας Ιούδα ότι εξ όλης της ψυχής αυτών ώμοσαν και εν πάση θελήσει αυτών εζήτησαν αυτόν και ευρέθη αυτοίς και κατέπαυσε κύριος αυτοίς κυκλόθεν 16και την Μααχά την μητέρα Ασά του βασιλέως μετέστησε του μη είναι τη Αστάρτη λειτουργούσαν και κατέκοψε το είδωλον και κατέκαυσεν αυτό εν τω χειμάρρω Κεδρών 17πλην τα υψηλά ουκ εξήρεν ότι υπήρχεν εν τω Ισραήλ πλην η καρδία Ασά τελεία ην πάσας τας ημέρας αυτού 18και εισήνεγκε τα άγια του πατρός αυτού και τα άγια αυτού εις τον οίκον του θεού αργύριον και χρυσίον και σκεύη 19και πόλεμος ουκ ην μετ΄ αυτού έως του τριακοστού και πέμπτου έτους της βασιλείας Ασά
Copyright information for ABPGRK