2 Corinthians 5

CHAPTER 5

Longing for a Heavenly Body

οίδαμεν γαρ ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταλυθή οικοδομήν εκ θεού έχομεν οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν τοις ουρανοίς και γαρ εν τούτω στενάζομεν το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσασθαι επιποθούντες είγε και ενδυσάμενοι ου γυμνοί ευρεθησόμεθα και γαρ οι όντες εν τω σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι επειδή ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ΄ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο θεός ο και δους ημίν τον αρραβώνα του πνεύματος θαρρούντες ούν πάντοτε και ειδότες ότι ενδημούντες εν τω σώματι εκδημούμεν από του κυρίου διά πίστεως γαρ περιπατούμεν ου διά είδους θαρρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσαι εκ του σώματος και ενδημήσαι προς τον κύριον διό και φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες ευάρεστοι αυτώ είναι

Everyone Shall Give an Account

10 τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήναι δει έμπροσθεν του βήματος του χριστού ίνα κομίσηται έκαστος τα διά του σώματος προς α έπραξεν είτε αγαθόν είτε κακόν 11 ειδότες ούν τον φόβον του κυρίου ανθρώπους πείθομεν θεώ δε πεφανερώμεθα ελπίζω δε και εν ταις συνειδήσεσιν υμών πεφανερώσθαι 12 ου γαρ πάλιν εαυτούς συνιστάνομεν υμίν αλλά αφορμήν διδόντες υμίν καυχήματος υπέρ ημών ίνα έχητε προς τους εν προσώπω καυχωμένους και ου καρδία 13 είτε γαρ εξέστημεν θεώ είτε σωφρονούμεν υμίν 14 η γαρ αγάπη του χριστού συνέχει ημάς κρίναντας τούτο ότι ει εις υπέρ πάντων απέθανεν άρα οι πάντες απέθανον 15 και υπέρ πάντων απέθανεν ίνα οι ζώντες μηκέτι εαυτοίς ζώσιν αλλά τω υπέρ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι 16 ώστε ημείς από του νυν ουδένα οίδαμεν κατά σάρκα ει δε και εγνώκαμεν κατά σάρκα χριστόν αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν 17 ώστε ει τις εν χριστώ καινή κτίσις τα αρχαία παρήλθεν ιδού γέγονε καινά τα πάντα 18 τα δε πάντα εκ του θεού του καταλλάξαντος ημάς εαυτώ διά Ιησού χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής 19 ως ότι θεός ην εν χριστώ κόσμον καταλλάσσων εαυτώ μη λογιζόμενος αυτοίς τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν τον λόγον της καταλλαγής 20 υπέρ χριστού ούν πρεσβεύομεν ως θεού παρακαλούντος δι΄ ημών δεόμεθα υπέρ χριστού καταλλάγητε τω θεώ 21 τον γαρ μη γνόντα αμαρτίαν υπέρ ημών αμαρτίαν εποίησεν ίνα ημείς γινώμεθα δικαιοσύνη θεού εν αυτώ
Copyright information for ABPGRK