2 Corinthians 5

CHAPTER 5

Longing for a Heavenly Body

1οίδαμεν γαρ ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταλυθή οικοδομήν εκ θεού έχομεν οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν τοις ουρανοίς 2και γαρ εν τούτω στενάζομεν το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσασθαι επιποθούντες 3είγε και ενδυσάμενοι ου γυμνοί ευρεθησόμεθα 4και γαρ οι όντες εν τω σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι επειδή ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ΄ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής 5ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο θεός ο και δους ημίν τον αρραβώνα του πνεύματος 6θαρρούντες ούν πάντοτε και ειδότες ότι ενδημούντες εν τω σώματι εκδημούμεν από του κυρίου 7διά πίστεως γαρ περιπατούμεν ου διά είδους 8θαρρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσαι εκ του σώματος και ενδημήσαι προς τον κύριον 9διό και φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες ευάρεστοι αυτώ είναι

Everyone Shall Give an Account

10τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήναι δει έμπροσθεν του βήματος του χριστού ίνα κομίσηται έκαστος τα διά του σώματος προς α έπραξεν είτε αγαθόν είτε κακόν 11ειδότες ούν τον φόβον του κυρίου ανθρώπους πείθομεν θεώ δε πεφανερώμεθα ελπίζω δε και εν ταις συνειδήσεσιν υμών πεφανερώσθαι 12ου γαρ πάλιν εαυτούς συνιστάνομεν υμίν αλλά αφορμήν διδόντες υμίν καυχήματος υπέρ ημών ίνα έχητε προς τους εν προσώπω καυχωμένους και ου καρδία 13είτε γαρ εξέστημεν θεώ είτε σωφρονούμεν υμίν 14η γαρ αγάπη του χριστού συνέχει ημάς κρίναντας τούτο ότι ει εις υπέρ πάντων απέθανεν άρα οι πάντες απέθανον 15και υπέρ πάντων απέθανεν ίνα οι ζώντες μηκέτι εαυτοίς ζώσιν αλλά τω υπέρ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι 16ώστε ημείς από του νυν ουδένα οίδαμεν κατά σάρκα ει δε και εγνώκαμεν κατά σάρκα χριστόν αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν 17ώστε ει τις εν χριστώ καινή κτίσις τα αρχαία παρήλθεν ιδού γέγονε καινά τα πάντα 18τα δε πάντα εκ του θεού του καταλλάξαντος ημάς εαυτώ διά Ιησού χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής 19ως ότι θεός ην εν χριστώ κόσμον καταλλάσσων εαυτώ μη λογιζόμενος αυτοίς τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν τον λόγον της καταλλαγής 20υπέρ χριστού ούν πρεσβεύομεν ως θεού παρακαλούντος δι΄ ημών δεόμεθα υπέρ χριστού καταλλάγητε τω θεώ 21τον γαρ μη γνόντα αμαρτίαν υπέρ ημών αμαρτίαν εποίησεν ίνα ημείς γινώμεθα δικαιοσύνη θεού εν αυτώ
Copyright information for ABPGRK