2 Kings 11

CHAPTER 11

Athaliah Destroys the Seed of the Kingdom

1και Γοθολία η μήτηρ Οχοζίου είδεν ότι απέθανεν ο υιός αυτής και ανέστη και απώλεσε παν το σπέρμα της βασιλείας 2και έλαβεν Ιωσαβεαί η θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράμ αδελφή Οχοζίου τον Ιωάς υιόν αδελφού αυτής και έκλεψεν αυτόν εκ μέσου των υιών του βασιλέως των θανατουμένων αυτόν και την τροφήν αυτού και έκρυψεν αυτόν εν τω ταμείω των κλινών εκ προσώπου Γοθολίας και ουκ εθανατώθη 3και ην μετ΄ αυτής εν οίκω κυρίου κρυβομένος εξ έτη και Γοθολία εβασίλευσεν επί της γης

Jehoiada Reveals Joash to the Forces

4και εν τω έτει τω εβδόμω απέστειλεν Ιωδαέ ο ιερεύς και έλαβε τους εκατοντάρχους των χορρί και των ρασήμ και εισήγαγεν αυτούς προς εαυτόν εις οίκον κυρίου και διέθετο αυτοίς διαθήκην και ώρκισεν αυτούς ενώπιον κυρίου και έδειξεν αυτοίς τον υιόν του βασιλέως 5και ενετείλατο αυτοίς λέγων τούτο ο ρήμα ον ποιήσατε το τρίτον εξ υμών οι εισπορευόμενοι το σάββατον φυλασσέτωσαν την φυλακήν οίκου του βασιλέως 6και το τρίτον εν τη πύλη των οδών και το τρίτον εν τη πύλη οπίσω των παρατρεχόντων και φυλάξατε την φυλακήν του οίκου 7και δύο χείρες εν υμίν πας ο εκπορευόμενος το σάββατον φυλάξουσι την φυλακήν οίκου κυρίου επί τον βασιλέα 8και κυκλώσατε περί τον βασιλέα κύκλω ανήρ και το σκεύος αυτού εν χειρί αυτού και ο εισερχόμενος εις τας σαδηρώθ αποθανείται και έσονται μετά του βασιλέως εν τω εισπορεύεσθαι αυτόν και εν τω εκπορεύεσθαι αυτόν 9και εποίησαν οι εκατόνταρχοι κατά πάντα όσα ενετείλατο Ιωδαέ και έλαβεν έκαστος τους άνδρας αυτου τους εισπορευομένους το σάββατον μετά των εκπορευομένων το σάββατον και εισήλθον προς Ιωδαέ τον ιερέα 10και έδωκεν ο ιερεύς τοις εκατοντάρχοις τους σειρομάστας και τους τρισσούς του βασιλέως Δαυίδ τους εν οίκω κυρίου 11και έστησαν οι παρατρέχοντες έκαστος και τα σκεύη αυτού εν τη χειρί αυτού από της ωμίας του οίκου της δεξιάς έως της ωμίας του οίκου της αριστεράς του θυσιαστηρίου και του οίκου περί τον βασιλέα κύκλω 12και εξήγαγε τον υιόν του βασιλέως και έδωκεν επ΄ αυτόν το νεζέρ και το μαρτύριον και έχρισεν αυτόν και εβασίλευσεν αυτόν και εκρότησαν ταις χειρίν αυτων και είπαν ζήτω ο βασιλεύς 13και ήκουσε Γοθολία την φωνήν των τρεχόντων του λαού και ήλθε προς τον λαόν εις οίκον κυρίου 14και είδε και ιδού ο βασιλεύς ειστήκει επί του στήλου κατά το κρίμα και οι ωδοί και αι σάλπιγγες περί τον βασιλέα και πας ο λαός της γης χαίρων και σαλπίζων εν σάλπιγξι και διέρρηξε Γοθολία τα ιμάτια αυτής και εβόησε σύνδεσμος σύνδεσμος

Altars of Baal Torn Down

15και ενετείλατο Ιωδαέ ο ιερεύς τοις εκατοντάρχοις και τοις επισκόποις της δυνάμεως και είπε προς αυτούς εξαγάγετε αυτήν έξωθεν των σαδηρώθ και ο εισπορευόμενος οπίσω αυτής θανάτω θανατωθήσεται εν ρομφαία ότι είπεν ο ιερεύς μη αποθάνη εν οίκω κυρίου 16και επέθηκαν αυτή χείρας και εισήλθεν οδόν εισόδου των ίππων οίκου του βασιλέως και εθανάτωσαν αυτήν εκεί 17και διέθετο Ιωδαέ διαθήκην αναμέσον κυρίου και αναμέσον του βασιλέως και αναμέσον του λαού του είναι εις λαόν τω κυρίω 18και εισήλθε πας ο λαός της γης εις τον οίκον του Βάαλ και κατέσπασαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τας εικόνας αυτού συνέτριψαν επιμελώς και τον Μαθάν τον ιερέα του Βάαλ απέκτειναν προ πρόσωπον των θυσιαστηρίων και κατέστησεν ο ιερεύς επισκόπους εις τον οίκον κυρίου 19και έλαβε τους εκατοντάρχους και τον χορρί και τον ρασίμ και πάντα τον λαόν της γης και κατήγαγον τον βασιλέα εξ οίκου κυρίου και εισήλθον οδόν πύλης των παρατρεχόντων οίκου του βασιλέως και εκάθισαν αυτόν επί του θρόνου των βασιλέων 20και εχάρη πας ο λαός της γης και η πόλις ησύχασε και την Γοθολίαν εθανάτωσαν εν ρομφαία εν οίκω του βασιλέως 21υιός επτά ετών Ιωάς εν τω βασιλεύειν αυτόν
Copyright information for ABPGRK