2 Kings 16

CHAPTER 16

Ahaz Reigns in Judah

1εν έτει επτακαιδεκάτω Φακεαί υιόυ Ρομελίου εβασίλευσεν Αχαζ υιός Ιωθάμ βασιλέως Ιούδα 2υιός είκοσι ετών ην Άχαζ εν τω βασιλεύειν αυτόν και εκκαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και ουκ εποίησε το ευθές εν οφθαλμοίς κυρίου θεού αυτού καθώς Δαυίδ ο πατήρ αυτού 3και επορεύθη εν οδώ βασιλέων Ισραήλ και γε τον υιόν αυτού διήγεν εν πυρί κατά τα βδελύγματα των εθνών ων εξήρε κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ 4και εθυσίαζε και εθυμία εν τοις υψηλοίς και επί των βουνών και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους

Syria and Israel War Against Judah

5τότε ανέβη Ραασών βασιλεύς Συρίας και Φακεαί υιός Ρομελίου βασιλεύς Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και επολιόρκουν επί Άχαζ και ουκ ηδύναντο πολεμείν 6εν τω καιρώ εκείνω επέστρεψε Ραασών βασιλεύς Συρίας την Αιλάθ τη Συρία και εξέβαλε τους Ιουδαίους εξ Αιλάθ και Ιδουμαίοι ήλθον εις Αιλάθ και κατώκησαν εκεί έως της ημέρας ταύτης 7και απέστειλεν Άχαζ αγγέλους προς Θαγλάθ φαλασάρ βασιλέα Ασσυρίων λέγων δούλός σου και υιός σου εγώ ανάβηθι και σώσόν με εκ χειρός βασιλέως Συρίας και εκ χειρός βασιλέως Ισραήλ των επανισταμένων επ΄ εμέ 8και έλαβεν Άχαζ το αργύριον και το χρυσίον το ευρεθέν εν θησαυροίς οίκου κυρίου και οίκου βασιλέως και απέστειλε τω βασιλεί Ασσυρίων δώρα 9και ήκουσεν αυτού ο βασιλεύς Ασσυρίων και ανέβη βασιλεύς Ασσυρίων εις Δαμασκόν και συνέλαβεν αυτήν και απώκισεν αυτήν και τον Ραασών εθανάτωσε 10και επορεύθη ο βασιλεύς Άχαζ εις απαντήν Θαγλάθ φαλασάρ βασιλεί Ασσυρίων εις Δαμασκόν και είδε το θυσιαστήριον το εν Δαμασκώ και απέστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ προς Ουρίαν τον ιερέα την ομοίωσιν του θυσιαστηρίου και τον ρυθμόν αυτού κατά πάσαν ποίησιν αυτού 11και ωκοδόμησεν Ουρίας ο ιερεύς το θυσιαστήριον κατά πάντα όσα απέστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ εκ Δαμασκού ούτως εποίησεν Ουρίας ο ιερεύς έως του ελθείν τον βασιλέα εκ Δαμασκού 12και ήλθεν ο βασιλεύς εκ Δαμασκού και είδεν ο βασιλεύς το θυσιαστήριον και προσήλθε προς το θυσιαστήριον ο βασιλεύς και ανέβη επ΄ αυτό 13και ανήνεγκε την ολοκαύτωσιν αυτού και την θυσίαν αυτού και την σπονδήν αυτού έσπεισεν αυτώ και προσέχεεν επ΄ αυτώ το αίμα των ειρηνικών αυτού επί το θυσιαστήριον 14το δε χαλκούν θυσιαστήριον ο ην εναντίον κυρίου προσήγαγε αυτό από προσώπου του οίκου κυρίου από του αναμέσον του θυσιαστηρίου και από του αναμέσον του οίκου κυρίου και έδωκεν αυτό επί μηρόν του θυσιαστηρίου κατά βορράν 15και ενετείλατο ο βασιλεύς Άχαζ τω Ουρία τω ιερεί λέγων επι το θυσιαστήριον το μέγα πρόσφερε την ολοκαύτωσιν την πρωϊνήν και την θυσίαν την εσπερινήν και τας ολοκαύτωσεις του βασιλέως και τας θυσίας αυτού και την ολοκαύτωσιν παντός του λαού και τας θυσίας αυτών και τας σπονδάς αυτών και παν αίμα ολοκαυτώσεως και παν αίμα θυσίας επ΄ αυτώ εκχεέις και το θυσιαστήριον το χαλκούν έσται μοι εις το πρωϊ 16και εποίησεν Ουρίας ο ιερεύς κατά πάντα όσα ενετείλατο αυτώ Άχαζ ο βασιλεύς 17και συνέκοψεν ο βασιλεύς Άχαζ τα συγκλείσματα των μεχωνώθ και μετήρεν απ΄ αυτών τον λουτήρα και την θάλασσαν καθείλεν από των βοών των χαλκών των υποκάτω αυτής και έδωκεν αυτήν επί βάσιν λιθίνην 18και τον θεμέλιον της καθέδρας των σαββάτων ωκοδόμησεν εν οίκω κυρίου και την είσοδον του βασιλέως την έξω επέστρεψεν εν οίκω κυρίου από προσώπου βασιλέως Ασσυρίων 19και τα λοιπά των λόγων Άχαζ όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ιούδα 20και εκοιμήθη Άχαζ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ και εβασίλευσεν Εζεκίας υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK