2 Kings 22

CHAPTER 22

Josiah Reigns in Judah

υιός οκτώ ετών Ιωσίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και τριάκοντα και εν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Ιεδδίδα θυγάτηρ Εδεϊά εκ Βασουκώθ και εποίησε το ευθές εν οφθαλμοίς κυρίου και επορεύθη εν πάση οδώ Δαυίδ του πατρός αυτού ουκ απέστη δεξιά και αριστερά και εγένετο εν τω οκτωκαιδεκάτω έτει τω βασιλεί Ιωσίου απέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαπφάν υιόν Εσελίου υιόυ Μεσολλάμ τον γραμματέα οίκου κυρίου λέγων ανάβηθι προς Χελκίαν τον ιερέα τον μέγαν και σφράγισον το αργύριον το εισενεχθέν εν τω οίκω κυρίου ο συνήγαγον οι φυλάσσοντες τον σταθμόν παρά του λαού και δοθήτω επί χείρα των ποιούντων τα έργα των καθεσταμένων εν τω οίκω κυρίου και έδωκεν αυτό τοις ποιούσι τα έργα εν οίκω κυρίου του κατισχύσαι το βεδέκ του οίκου τοις τέκτοσι και τοις οικοδόμοις και τοις τειχισταίς και του κτήσασθαι ξύλα και λίθους λατομητούς του κραταιώσαι το βεδέκ του οίκου πλην ουκ εξελογίζοντο αυτούς το αργύριον το διδόμενον αυτοίς ότι εν πίστει αυτοί ποίουσι

The Scroll of the Law Found

και είπε Χελκίας ο ιερεύς ο μέγας προς Σαπφάν τον γραμματέα βιβλίον του νόμου εύρον εν οίκω κυρίου και έδωκε Χελκίας τω Σαπφάν το βιβλίον και ανέγνω αυτό και εισήλθε Σαφάν τω βασιλεί Ιωσίας και επέστρεψε τω βασιλεί λόγον και είπεν εχώνευσαν οι δούλοί σου το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω κυρίου και έδωκαν αυτό επί χείρα των ποιούντων τα έργα των καθεσταμένων εν οίκω κυρίου 10 και απήγγειλε Σαπφάν ο γραμματεύς τω βασιλέι λέγων βιβλίον έδωκέ μοι Χελκίας ο ιερεύς και ανέγνω αυτό Σαπφάν ενώπιον του βασιλέως 11 και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού 12 και ενετείλατο ο βασιλεύς τω Χελκία τω ιερεί και τω Αχικάμ υιώ Σαπφάν και τω Αχοβώρ υιώ Μιχαίου και τω Σαπφάν τω γραμματεί και τω Ασαϊα τω δούλω του βασιλέως λέγων 13 δεύτε εκζητήσατε τον κύριον περί εμού και περί παντός του λαού μου και περί παντός Ιούδα περι των λόγων του βιβλίου τούτου του ευρεθέντος ότι μεγάλη η οργή κυρίου η εκκεκαυμένη εν ημίν διότι ουκ ήκουσαν οι πατέρες ημών των λόγων του βιβλίου τούτου του ποιείν κατά πάντα τα γεγραμμένα καθ΄ ημών 14 και επορεύθη Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχοβώρ και Σαπφάν και Ασαϊας προς Ελδάν την προφήτην γυναίκα Σελλήμ υιόυ Θεκουέ υιόυ Αράς του ιματιοφύλακος και αυτή κατώκει εν Ιερουσαλήμ εν τη Μασενά και ελάλησαν προς αυτήν 15 και είπεν προς αυτούς τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ είπατε τω ανδρί τω αποστείλαντι υμάς προς με 16 τάδε λέγει κύριος ιδού εγώ επάγω κακά επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας εν αυτώ πάντας τους λόγους του βιβλίου ου ανέγνω ο βασιλεύς Ιούδα 17 ανθ΄ ων εγκατέλιπόν με και εθυμίασαν θεοίς ετέροις ίνα παροργίσωσι με εν πάσι τοις έργοις των χειρών αυτών και εκκαυθήσεται θυμός μου εν τω τόπω τούτω και ουκ σβεσθήσεται 18 προς δε τον βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα υμάς του εκζητήσαι τον κύριον ούτως ερείτε προς αυτόν τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ οι λόγοι ους ήκουσας 19  ανθ΄ ων ότι ηπαλύνθη η καρδία σου και ενετράπης από προσώπου μου ως ήκουσας όσα ελάλησα επί τον τόπον τούτον και επί τους ενοικούντας αυτόν του είναι εις αφανισμόν και εις κατάραν και διέρρηξας τα ιμάτιά σου και έκλαυσας ενώπιόν μου και γε εγώ ήκουσα λέγει κύριος 20 ουχι ούτως ιδού εγώ προστίθημι σε προς τους πατέρας σου και συναχθήση εις τον τάφον σου εν ειρήνη και ουκ όψονται οι όφθαλμοί σου πάντα τα κακά α εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον και επέστρεψαν τω βασιλεί το ρήμα
Copyright information for ABPGRK