2 Kings 8

CHAPTER 8

Famine in the Land

1και Ελισεαί ελάλησε προς την γυναίκα ης εζωπύρησε τον υιόν λέγων ανάστηθι και πορεύου συ και ο οίκος σου και παροίκει ου εάν παροικήσης ότι κύριος κέκληκε λιμόν επί την γην και παρέσται επί την γην επτά έτη 2και ανέστη η γυνή και εποίησε κατά το ρήμα του ανθρώπου του θεού και επορεύθη αυτή και ο οίκος αυτής και παρώκει εν γη αλλοφύλων επτά έτη 3και εγένετο μετά το τέλος των επτά ετών και επέστρεψεν η γυνή εκ γης αλλοφύλων και ήλθε βοήσαι προς τον βασιλέα περί του οίκου αυτής και περί των αγρών αυτής 4και ο βασιλεύς ελάλει προς Γιεζί το παιδάριον Ελισεαί του ανθρώπου του θεού λέγων διήγησαι δη εμοί πάντα τα μεγάλα α εποίησεν Ελισεαί 5και εγένετο αυτού εξηγουμένου τω βασιλεί ως εζωπύρησεν υιόν τεθνηκότα και ιδού η γυνή ης εζωπύρησε τον υιόν αυτής βοώσα προς τον βασιλέα περί του οίκου αυτής και περί των αγρών αυτής και είπε Γιεζί κύριε βασιλεύ αύτη η γυνή και ούτος ο υιός αυτής ον εζωπύρησεν Ελισεαί 6και επηρώτησεν ο βασιλεύς την γυναίκα και διηγήσατο αυτώ και έδωκεν αυτή ο βασιλεύς ευνούχον ένα λέγων επίστρεψον πάντα τα αυτής και πάντα τα γενήματα του αγρού αυτής από της ημέρας ης κατέλιπε την γην έως του νυν 7και ήλθεν Ελισεαί εις Δαμασκόν και ο υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας ην αρρωστών και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες ήκει ο άνθρωπος του θεού έως ώδε 8και είπεν ο βασιλεύς προς Αζαήλ λάβε εν τη χειρί σου μαναά και δεύρο εις απάντησιν του ανθρώπου του θεού και επιζήτησον τον κύριον δι΄ αυτού λέγων ει ζήσομαι εκ της αρρωστίας μου ταύτης 9και επορεύθη Αζαήλ εις απάντησιν αυτού και έλαβε μαναά εν τη χειρί αυτού εκ πάντων των αγαθών Δαμασκού άρσιν τεσσαράκοντα καμήλων και ήλθε και έστη ενώπιον αυτού και είπε ο υιός σου υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας απέστειλέ με προς σε λέγων ει ζήσομαι εκ της αρρωστίας μου ταύτης 10και είπεν προς αυτόν Ελισεαί πορεύου είπε αυτώ ζωή ζήση και έδειξέ μοι κύριος ότι θανάτω αποθανείται 11και έστη Αζαήλ κατά πρόσωπον αυτού και παρέθηκεν ενώπιον αυτού τα δώρα έως ησχύνετο και έκλαυσεν ο άνθρωπος του θεού

Elisha Prophecies Hazael's Atrocities

12και είπεν Αζαήλ τι ότι ο κύριός μου κλαίει και είπεν ότι οίδα όσα ποιήσεις τοις υιοίς Ισραήλ κακά τα οχυρώματα αυτών εξαποστελείς εν πυρί και τους εκλεκτούς αυτών αποκτενείς εν ρομφαία και τα νήπια αυτών εδαφιείς και τας εν γαστρί εχούσας αυτών διαρρήξεις 13και είπεν Αζαήλ τις εστίν ο δούλός σου ο κύων ο τεθνηκώς ότι ποιήσει το ρήμα το μέγα τούτο και είπεν Ελισεαί έδειξέ μοι κύριος σε βασιλεύοντα επί Συρίαν 14και απήλθεν από Ελισεαί και ήλθε προς τον κύριον αυτού και είπεν αυτώ τι είπε σοι Ελισεαί και είπεν είπε μοι ζωή ζήση 15και εγένετο τη επαύριον και έλαβε το μαχβάρ και έβαψεν αυτό εν τω ύδατι και περιέβαλεν επί το πρόσωπον αυτού και απέθανεν και εβασίλευσεν Αζαήλ αντ΄ αυτού

Jehoram Reigns in Judah

16εν έτει πέμπτω του Ιωράμ υιώ Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Ιωράμ υιός Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα 17υιός τριάκοντα και δύο ετών ην εν τω βασιλεύειν αυτόν και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ 18και επορεύθη εν οδώ βασιλέων Ισραήλ καθώς εποίησεν οίκος Αχαάβ ότι θυγάτηρ Αχαάβ ην αυτώ εις γυναίκα και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου 19και ουκ ηθέλησε κύριος διαφθείραι τον Ιούδαν διά Δαυίδ τον δούλον αυτού καθώς είπε δούναι αυτώ το λύχνον και τοις υιοίς αυτού πάσας τας ημέρας 20εν ταις ημέραις αυτού ηθέτησεν Εδώμ υποκάτωθεν χειρός Ιούδα και εβασίλευσαν εφ΄ εαυτούς βασιλέα 21και ανέβη Ιωράμ εις Σιώρ και πάντα τα άρματα τα μετ΄ αυτού και εγένετο ως ανέστη νυκτός και επάταξε τον Εδώμ κυκλούντα επ΄ αυτόν και τους άρχοντας των αρμάτων και έφυγεν ο λαός εις τα σκηνώματα αυτόυ 22και ηθέτησεν Εδώμ υποκάτωθεν χειρός Ιούδα έως της ημέρας ταύτης τότε ηθέτησε Λοβνά εν τω καιρώ εκείνω 23και τα λοιπά των λόγων Ιωράμ και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ιούδα

Ahaziah Reigns in Judah

24και εκοιμήθη Ιωράμ μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ του πατρός αυτού και εβασίλευσεν Οχοζίας υιός αυτού αντ΄ αυτού 25εν έτει δωδεκάτω του Ιωράμ υιού Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Οχοζίας υιός Ιωράμ βασιλέως Ιούδα 26υιός είκοσι και δύο ετών Οχοζίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και εβασίλευσεν ενιαυτόν εν Ιερουσαλήμ και όνομα της μητρός αυτού Γοθολία θυγάτηρ Αμβρί βασιλέως Ισραήλ 27και επορεύθη εν οδώ οίκου Αχαάβ και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου καθώς ο οίκος Αχαάβ ότι γαμβρός οίκου Αχαάβ εστίν 28και επορεύθη μετά Ιωράμ υιόυ Αχαάβ εις πόλεμον μετά Αζαήλ βασιλέα Συρίας εν Ραμάθ Γαλαάδ και επάταξαν οι Σύροι τον Ιωράμ 29και επέστρεψεν ο βασιλεύς Ιωράμ του ιατρευθήναι εν Ιεζραήλ από των πληγών ων επάταξαν αυτόν οι Σύροι εν Ραμάθ Γαλαάδ εν τω πολεμείν αυτόν μετά Αζαήλ βασιλέως Συρίας και Οχοζίας υιός Ιωράμ βασιλεύς Ιούδα κατέβη του ιδείν τον Ιωράμ υιόν Αχαάβ εν Ιεζραήλ ότι ηρρώστει αυτός
Copyright information for ABPGRK