2 Kings 8

CHAPTER 8

Famine in the Land

και Ελισεαί ελάλησε προς την γυναίκα ης εζωπύρησε τον υιόν λέγων ανάστηθι και πορεύου συ και ο οίκος σου και παροίκει ου εάν παροικήσης ότι κύριος κέκληκε λιμόν επί την γην και παρέσται επί την γην επτά έτη και ανέστη η γυνή και εποίησε κατά το ρήμα του ανθρώπου του θεού και επορεύθη αυτή και ο οίκος αυτής και παρώκει εν γη αλλοφύλων επτά έτη και εγένετο μετά το τέλος των επτά ετών και επέστρεψεν η γυνή εκ γης αλλοφύλων και ήλθε βοήσαι προς τον βασιλέα περί του οίκου αυτής και περί των αγρών αυτής και ο βασιλεύς ελάλει προς Γιεζί το παιδάριον Ελισεαί του ανθρώπου του θεού λέγων διήγησαι δη εμοί πάντα τα μεγάλα α εποίησεν Ελισεαί και εγένετο αυτού εξηγουμένου τω βασιλεί ως εζωπύρησεν υιόν τεθνηκότα και ιδού η γυνή ης εζωπύρησε τον υιόν αυτής βοώσα προς τον βασιλέα περί του οίκου αυτής και περί των αγρών αυτής και είπε Γιεζί κύριε βασιλεύ αύτη η γυνή και ούτος ο υιός αυτής ον εζωπύρησεν Ελισεαί και επηρώτησεν ο βασιλεύς την γυναίκα και διηγήσατο αυτώ και έδωκεν αυτή ο βασιλεύς ευνούχον ένα λέγων επίστρεψον πάντα τα αυτής και πάντα τα γενήματα του αγρού αυτής από της ημέρας ης κατέλιπε την γην έως του νυν και ήλθεν Ελισεαί εις Δαμασκόν και ο υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας ην αρρωστών και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες ήκει ο άνθρωπος του θεού έως ώδε και είπεν ο βασιλεύς προς Αζαήλ λάβε εν τη χειρί σου μαναά και δεύρο εις απάντησιν του ανθρώπου του θεού και επιζήτησον τον κύριον δι΄ αυτού λέγων ει ζήσομαι εκ της αρρωστίας μου ταύτης και επορεύθη Αζαήλ εις απάντησιν αυτού και έλαβε μαναά εν τη χειρί αυτού εκ πάντων των αγαθών Δαμασκού άρσιν τεσσαράκοντα καμήλων και ήλθε και έστη ενώπιον αυτού και είπε ο υιός σου υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας απέστειλέ με προς σε λέγων ει ζήσομαι εκ της αρρωστίας μου ταύτης 10 και είπεν προς αυτόν Ελισεαί πορεύου είπε αυτώ ζωή ζήση και έδειξέ μοι κύριος ότι θανάτω αποθανείται 11 και έστη Αζαήλ κατά πρόσωπον αυτού και παρέθηκεν ενώπιον αυτού τα δώρα έως ησχύνετο και έκλαυσεν ο άνθρωπος του θεού

Elisha Prophecies Hazael's Atrocities

12 και είπεν Αζαήλ τι ότι ο κύριός μου κλαίει και είπεν ότι οίδα όσα ποιήσεις τοις υιοίς Ισραήλ κακά τα οχυρώματα αυτών εξαποστελείς εν πυρί και τους εκλεκτούς αυτών αποκτενείς εν ρομφαία και τα νήπια αυτών εδαφιείς και τας εν γαστρί εχούσας αυτών διαρρήξεις 13 και είπεν Αζαήλ τις εστίν ο δούλός σου ο κύων ο τεθνηκώς ότι ποιήσει το ρήμα το μέγα τούτο και είπεν Ελισεαί έδειξέ μοι κύριος σε βασιλεύοντα επί Συρίαν 14 και απήλθεν από Ελισεαί και ήλθε προς τον κύριον αυτού και είπεν αυτώ τι είπε σοι Ελισεαί και είπεν είπε μοι ζωή ζήση 15 και εγένετο τη επαύριον και έλαβε το μαχβάρ και έβαψεν αυτό εν τω ύδατι και περιέβαλεν επί το πρόσωπον αυτού και απέθανεν και εβασίλευσεν Αζαήλ αντ΄ αυτού

Jehoram Reigns in Judah

16 εν έτει πέμπτω του Ιωράμ υιώ Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Ιωράμ υιός Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα 17 υιός τριάκοντα και δύο ετών ην εν τω βασιλεύειν αυτόν και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ 18 και επορεύθη εν οδώ βασιλέων Ισραήλ καθώς εποίησεν οίκος Αχαάβ ότι θυγάτηρ Αχαάβ ην αυτώ εις γυναίκα και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου 19 και ουκ ηθέλησε κύριος διαφθείραι τον Ιούδαν διά Δαυίδ τον δούλον αυτού καθώς είπε δούναι αυτώ το λύχνον και τοις υιοίς αυτού πάσας τας ημέρας 20 εν ταις ημέραις αυτού ηθέτησεν Εδώμ υποκάτωθεν χειρός Ιούδα και εβασίλευσαν εφ΄ εαυτούς βασιλέα 21 και ανέβη Ιωράμ εις Σιώρ και πάντα τα άρματα τα μετ΄ αυτού και εγένετο ως ανέστη νυκτός και επάταξε τον Εδώμ κυκλούντα επ΄ αυτόν και τους άρχοντας των αρμάτων και έφυγεν ο λαός εις τα σκηνώματα αυτόυ 22 και ηθέτησεν Εδώμ υποκάτωθεν χειρός Ιούδα έως της ημέρας ταύτης τότε ηθέτησε Λοβνά εν τω καιρώ εκείνω 23 και τα λοιπά των λόγων Ιωράμ και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ιούδα

Ahaziah Reigns in Judah

24 και εκοιμήθη Ιωράμ μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ του πατρός αυτού και εβασίλευσεν Οχοζίας υιός αυτού αντ΄ αυτού 25 εν έτει δωδεκάτω του Ιωράμ υιού Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Οχοζίας υιός Ιωράμ βασιλέως Ιούδα 26 υιός είκοσι και δύο ετών Οχοζίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και εβασίλευσεν ενιαυτόν εν Ιερουσαλήμ και όνομα της μητρός αυτού Γοθολία θυγάτηρ Αμβρί βασιλέως Ισραήλ 27 και επορεύθη εν οδώ οίκου Αχαάβ και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου καθώς ο οίκος Αχαάβ ότι γαμβρός οίκου Αχαάβ εστίν 28 και επορεύθη μετά Ιωράμ υιόυ Αχαάβ εις πόλεμον μετά Αζαήλ βασιλέα Συρίας εν Ραμάθ Γαλαάδ και επάταξαν οι Σύροι τον Ιωράμ 29 και επέστρεψεν ο βασιλεύς Ιωράμ του ιατρευθήναι εν Ιεζραήλ από των πληγών ων επάταξαν αυτόν οι Σύροι εν Ραμάθ Γαλαάδ εν τω πολεμείν αυτόν μετά Αζαήλ βασιλέως Συρίας και Οχοζίας υιός Ιωράμ βασιλεύς Ιούδα κατέβη του ιδείν τον Ιωράμ υιόν Αχαάβ εν Ιεζραήλ ότι ηρρώστει αυτός
Copyright information for ABPGRK