2 Peter 1

CHAPTER 1

Exhortation for Godly Living

Σύμεων Πέτρος δούλος και απόστολος Ιησού χριστού τοις ισότιμον ημίν λαχούσι πίστιν εν δικαιοσύνη του θεού ημών και σωτήρος Ιησού χριστού χάρις υμίν και ειρήνη πληθυνθείη εν επιγνώσει του θεού και Ιησού του κυρίου ημών ως πάντα ημίν της θείας δυνάμεως αυτού τα προς ζωήν και ευσέβειαν δεδωρημένης διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά δόξης και αρετής δι΄ ων τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδώρηται ίνα διά τούτων γένησθε θείας κοινωνοί φύσεως αποφυγόντες της εν κόσμω εν επιθυμία φθοράς και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρεισενέγκαντες επιχορηγήσατε εν τη πίστει υμών την αρετήν εν δε τη αρετή την γνώσιν εν δε τη γνώσει την εγκράτειαν εν δε τη εγκρατεία την υπομονήν εν δε τη υπομονή την ευσέβειαν εν δε τη ευσεβεία την φιλαδελφίαν εν δε τη φιλαδελφία την αγάπην ταύτα γαρ υμίν υπάρχοντα και πλεονάζοντα ουκ αργούς ουδέ ακάρπους καθίστησιν εις την του κυρίου ημών Ιησού χριστού επίγνωσιν ω γαρ μη πάρεστι ταύτα τυφλός εστι μυωπάζων λήθην λαβών του καθαρισμού των πάλαι αυτού αμαρτιών 10 διό μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βέβαιαν υμών την κλήσιν και εκλογήν ποιείσθαι ταύτα γαρ ποιούντες ου μη πταίσητέ ποτε 11 ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσεται υμίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού χριστού 12 διό ουκ αμελήσω υμάς αεί υπομιμνήσκειν περί τούτων καίπερ ειδότας και εστηριγμένους εν τη παρούση αληθεία 13 δίκαιον δε ηγούμαι εφ΄ όσον ειμί εν τούτω τω σκηνώματι διεγείρειν υμάς εν υπομνήσει 14 ειδώς ότι ταχινή εστιν η απόθεσις του σκηνώματός μου καθώς και ο κύριος ημών Ιησούς χριστός εδήλωσέ μοι 15 σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν υμάς μετά την εμήν έξοδον την τούτων μνήμην ποιείσθαι 16 ου γαρ σεσοφισμένοις μύθοις εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν υμίν την του κυρίου ημών Ιησού χριστού δύναμιν και παρουσίαν αλλ΄ επόπται γενηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος 17 λαβών γαρ παρά θεού πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενεχθείσης αυτώ τοιάσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός εις ον εγώ ευδόκησα 18 και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ενεχθείσαν συν αυτώ όντες εν τω όρει τω αγίω

The Prophetic Word

19 και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον ω καλώς ποιείτε προσέχοντες ως λύχνω φαίνοντι εν αυχμηρώ τόπω έως ου ημέρα διαυγάση και φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών 20 τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται 21 ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία αλλά υπό πνεύματος αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι άγιοι θεού άνθρωποι
Copyright information for ABPGRK