2 Samuel 11

CHAPTER 11

David and Bath-sheba

1και εγένετο επιστρέψαντος του ενιαυτού εις τον καιρόν της εξοδίας των βασιλέων και απέστειλε Δαυίδ τον Ιωάβ και τους παίδας αυτού μετ΄ αυτού και πάντα τον Ισραήλ και διέφθειραν τους υιούς Αμμών και περιεκάθισαν επί Ραβάθ και Δαυίδ εκάθισεν εν Ιερουσαλήμ 2και εγένετο προς εσπέραν και ανέστη Δαυίδ από της κοίτης αυτού και περιεπάτει επί του δώματος του οίκου του βασιλέως και είδε από του δώματος γυναίκα λουομένην και η γυνή καλή τη όψει σφόδρα 3και απέστειλε Δαυίδ και εζήτησε την γυναίκα και είπον ουχί αύτη Βηρσαβεαί θυγάτηρ Ελιάμ γυνή Ουρίου του Χετταίου 4και απέστειλε Δαυίδ αγγέλους και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν και εκοιμήθη μετ΄ αυτής και αυτή ην αγιαζομένη από ακαθαρσίας αυτής και απέστρεψεν εις τον οίκον αυτής 5και συνέλαβεν η γυνή και απέστειλε και απήγγειλε Δαυίδ και είπεν συνείληφα εγώ 6και απέστειλε Δαυίδ προς Ιωάβ λέγων απόστειλόν μοι τον Ουρίαν τον Χετταίον και απέστειλεν Ιωάβ τον Ουρίαν προς Δαυίδ 7και παραγίνεται Ουρίας και εισήλθε προς αυτόν και επηρώτησε Δαυίδ εις ειρήνην Ιωάβ και εις ειρήνην του λαού και εις ειρήνην του πολέμου 8και είπε Δαυίδ τω Ουρία κατάβηθι εις τον οίκόν σου και νίψαι τους πόδας σου και εξήλθεν Ουρίας εξ οίκου του βασιλέως και εξήλθεν οπίσω αυτού άρσις του βασιλέως 9και εκοιμήθη Ουρίας παρά τη θύρα του οίκου του βασιλέως μετά πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και ου κατέβη εις τον οίκον αυτού 10και απήγγειλαν τω Δαυίδ λέγοντες ότι ου κατέβη Ουρίας εις τον οίκον αυτού και είπε Δαυίδ προς Ουρίαν ουχί εξ οδού συ έρχη τι ου κατέβης εις τον οίκόν σου 11και είπεν Ουρίας προς Δαυίδ η κιβωτός και Ισραήλ και Ιούδας κατοικούσιν εν σκηναίς και ο κύριός μου Ιωάβ και οι δούλοι του κυρίου μου επί πρόσωπου του αγρού παρεμβάλλουσι και εγώ εισελεύσομαι εις τον οίκόν μου φαγείν και πιείν και κοιμηθήναι μετά της γυναικός μου μα την ζωήν σου και μα την ζωήν της ψυχής σου ου μη ποιήσω το πράγμα τούτο 12και είπε Δαυίδ προς τον Ουρίαν κάθισον ώδε και σήμερον και αύριον εξαποστελώ σε και εκάθισεν Ουρίας εν Ιερουσαλήμ εν τη ημέρα εκείνη και τη επαύριον 13και εκάλεσεν αυτόν Δαυίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιε και εμεθύσεν αυτόν και εξήλθεν εσπέρας του κοιμηθήναι επί της κοίτης αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού και εις τον οίκον αυτού ου κατέβη

Uriah Dies in Battle by Treachery

14και εγένετο πρωϊ και έγραψε Δαυίδ βιβλίον προς Ιωάβ και απέστειλεν εν χειρί Ουρίου 15και έγραψεν εν τω βιβλίω λέγων εισάγαγε τον Ουρίαν εξ εναντίας του πολέμου του κραταιού και αποστραφήσεσθε από όπισθεν αυτού και πληγήσεται και αποθανείται 16και εγενήθη εν τω φυλάσσειν Ιωάβ επί την πόλιν και έθηκε τον Ουρίαν εις τον τόπον ου ήδει ότι άνδρες δυνάμεως εκεί 17και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως και επολέμουν προς Ιωάβ και έπεσον από του λαού εκ των δούλων Δαυίδ και απέθανε και γε Ουρίας ο Χετταίος 18και απέστειλεν Ιωάβ και απήγγειλε τω Δαυίδ πάντας τους ρήματα του πολέμου 19και ενετείλατο Ιωάβ τω αγγέλω λέγων εν τω συντελέσαι σε πάντα τα ρήματα του πολέμου λαλούντα προς τον βασιλέα 20και έσται εάν αναβή ο θυμός του βασιλέως και είπη σοι τι ότι ηγγίσατε προς την πόλιν πολεμήσαι ουκ ήδειτε ότι τοξεύσουσιν απάνωθεν του τείχους 21τις επάταξε τον Αβιμέλεχ υιόν Ιεροβαάλ ουχί γυνή έρριψε κλάσμα μύλου επ΄ αυτόν από άνωθεν του τείχους και απέθανεν εν Θαβής ινατί προσηγάγετε προς το τείχος και ερείς και γε ο δούλός σου Ουρίας ο Χετταίος τέθνηκε 22και παρεγένετο ο άγγελος Ιωάβ προς τον βασιλέα εις Ιερουσαλήμ και απήγγειλε τω Δαυίδ πάντα όσα ελάλησεν Ιωάβ 23και είπεν ο άγγελος προς Δαυίδ ότι εκραταίωσαν εφ΄ ημάς οι άνδρες και εξήλθον εφ΄ ημάς εις τον αγρόν και εγενήθημεν επ΄ αυτούς έως της θύρας της πύλης 24και ετόξευσαν οι τοξεύοντες επι τους δούλους σου από του τείχους και απέθανον από των δούλων του βασιλέως και γε ο δούλός σου Ουρίας ο Χετταίος τέθνηκεν 25και είπε Δαυίδ προς τον άγγελον τάδε ερείς προς Ιωάβ μη πονηρόν έστω εν οφθαλμοίς σου του ρήματος τούτο ότι ποτέ μεν ούτως ποτέ δε ούτως καταφάγεται η ρομφαία κραταίωσον τον πόλεμόν σου επί την πόλιν και κατάσκαψον αυτήν και κραταίωσον αυτήν 26και ήκουσεν η γυνή Ουρίου ότι τέθνηκεν Ουρίας ο ανήρ αυτής και εκόψατο επί τον άνδρα αυτής 27και διήλθε το πένθος και απέστειλε Δαυίδ και συνήγαγεν αυτήν εις τον οίκον αυτού και εγένετο αυτώ εις γυναίκα και έτεκεν αυτώ υιόν και πονηρόν εφάνη το ρήμα ο εποίησε Δαυίδ εν οφθαλμοίς κυρίου
Copyright information for ABPGRK