2 Samuel 21

CHAPTER 21

David Recompenses the Gibeonites

1και εγένετο λιμός εν ταις ημέραις Δαυίδ τρία έτη ενιαυτός ο εχόμενος ενιαυτού και εζήτει Δαυίδ το πρόσωπον κυρίου και είπε κύριος επί Σαούλ και επί τον οίκον αυτού η αδικία εν θανάτω αιμάτων αυτού περί ου εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας 2και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς και οι Γαβαωνίται ουχ ήσαν εκ των υιών Ισραήλ ότι από των καταλοίπων των Αμορραίων ήσαν και οι υιοί Ισραήλ ώμοσαν αυτοίς και εζήτησε Σαούλ πατάξαι αυτούς εν τω ζηλώσαι αυτόν τους υιούς Ισραήλ και Ιούδα 3και είπε Δαυίδ προς τους Γαβαωνίτας τι ποιήσω υμίν και εν τίνι εξιλάσομαι και ευλογήσετε την κληρονομίαν κυρίου 4και είπον αυτώ οι Γαβαωνίται ουκ έστιν ημίν αργύριον ουδέ χρυσίον μετά Σαούλ και μετά του οίκου αυτού και ουκ έστιν ημίν ανήρ θανατώσαι εκ παντός Ισραήλ 5και είπε τι υμείς λέγετε και ποιήσω υμίν και είπον προς τον βασιλέα ο ανήρ ος συνετέλεσεν ημάς και εδίωξεν ημάς ος παρελογίσατο εξολοθρεύσαι ημάς αφανίσωμεν αυτόν του μη εστάναι αυτόν εν παντί ορίω Ισραήλ 6δότω ημίν επτά άνδρας εκ των υιών αυτού και εξηλιάσωμεν αυτούς τω κυρίω εν τω Γαβαών Σαούλ εκλεκτού κυρίου και είπεν ο βασιλεύς εγώ δώσω 7και εφείσατο ο βασιλεύς επί τον Μεφιβόσεθ υιόν Ιωναθάν υιόυ Σαούλ διά τον όρκον κυρίου τον αναμέσον αυτών και αναμέσον Δαυίδ και αναμέσον Ιωναθάν υιόυ Σαούλ

The Gibeonites Hang Saul's Sons

8και έλαβεν ο βασιλεύς τους δύο υιούς Ρεσφά θυγατρός Αϊα ους έτεκε τω Σαούλ τον Αρμωνί και τον Μεφιβόσεθ και τους πέντε υιούς της Μεχόλ θυγατρός Σαούλ ους έτεκε τω Αδριήλ υιώ Βερζελλί τω Μοουλαθί 9και έδωκεν αυτούς εν χειρί των Γαβαωνιτών και εξηλίασαν αυτούς εν τω όρει έναντι κυρίου και έπεσαν εκεί οι επτά κατά το αυτό και αυτοί εθανατώθησαν εν ημέραις θερισμού εν πρώτοις εν αρχή θερισμού κριθών 10και έλαβε Ρεσφά θυγάτηρ Αϊα τον σάκκον και έστρωσεν αυτόν εαυτή επί την πέτραν απ΄ αρχής θερισμού κριθών έως ου έσταξεν επ΄ αυτούς ύδατα εκ θεού εκ του ουρανού και ουκ αφήκε τα πετεινά του ουρανού καταπαύσαι επ΄ αυτούς ημέρας ουδέ τα θηρία του αγρού νυκτός 11και απηγγέλη τω Δαυίδ πάντα όσα εποίησε Ρεσφά θυγάτηρ Αϊα παλλακή Σαούλ 12και επορεύθη Δαυίδ και έλαβε τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωναθάν του υιού αυτού παρά των ανδρών Ιαβίς Γαλαάδ των κλεψάντων αυτούς απο της πλατείας Βεθσάν κρεμασάντων αυτούς εκεί των αλλόφυλων εν τη ημέρα η επάταξαν οι αλλόφυλοι τον Σαούλ εν Γελβουέ 13και ανήνεγκεν εκείθεν τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωναθάν του υιού αυτού και συνήγαγε τα οστά των εξηλιασμένων 14και έθαψε τα οστά Σαούλ και Ιωναθάν του υιού αυτού και τα οστά των ηλιασθέντων εν τη γη Βενιαμίν εν τη πλευρά εν τω τάφω Κις του πατρός αυτού και εποίησαν πάντα όσα ενετείλατο ο βασιλεύς και επήκουσεν ο θεός την γην μετά ταύτα

David Wars with the Philistines

15και εγένετο έτι πόλεμος τοις αλλοφύλοις προς Ισραήλ και κατέβη Δαυίδ και οι παίδες αυτού μετ΄ αυτού και επολέμησαν μετά των αλλοφύλων και εξελύθη Δαυίδ 16και Ιεσβί από Νωβ ος ην εν τοις εκγόνοις του Ραφά και ο σταθμός του δόρατος αυτού τριακοσίων σίκλων ολκή χαλκού και αυτός περιεζωσμένος κορύνην και διενοείτο του πατάξαι τον Δαυίδ 17και εβοήθησεν αυτώ Αβεσσά υιός Σαρουϊα και επάταξε τον αλλόφυλον και εθανάτωσεν αυτόν τότε ώμοσαν οι άνδρες Δαυίδ λέγοντες ουκ εξελεύση έτι μεθ΄ ημών εις πόλεμον και ου μη σβέσης τον λύχνον Ισραήλ 18και εγένετο μετά ταύτα πόλεμος έτι μετά των αλλοφύλων εν Νωβ τότε επάταξε Σοβεκχί ο Ασωθί τους επισυνηγμένους των απογόνων των γιγάντων 19και εγένετο έτι πόλεμος μετά των αλλοφύλων εν Νωβ και επάταξεν Ελλανάν υιός Ιαρέ ο Βηθλεεμίτης τον Γολιάθ τον Γεθαίον και το ξύλον του δόρατος αυτού ην ως αντίον υφαινόντων 20και εγένετο έτι πόλεμος εν Γεθ και ην ανήρ εκ Μαδών και οι δάκτυλοι των χειρών αυτού και οι δάκτυλοι των ποδών αυτού εξ και εξ εικοσιτέσσαρες αριθμώ και γε αυτός ετέχθη τω Ραφά 21και ωνείδισε τον Ισραήλ και επάταξεν αυτόν Ιωναθάν υιός Σαμαά αδελφού Δαυίδ 22οι τέσσαρες ούτοι ετέχθησαν απόγονοι των γιγάντων εν Γεθ τω Ραφά οίκος και έπεσαν εν χειρί Δαυίδ και εν χειρί των δούλων αυτού
Copyright information for ABPGRK