2 Samuel 21

CHAPTER 21

David Recompenses the Gibeonites

και εγένετο λιμός εν ταις ημέραις Δαυίδ τρία έτη ενιαυτός ο εχόμενος ενιαυτού και εζήτει Δαυίδ το πρόσωπον κυρίου και είπε κύριος επί Σαούλ και επί τον οίκον αυτού η αδικία εν θανάτω αιμάτων αυτού περί ου εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς και οι Γαβαωνίται ουχ ήσαν εκ των υιών Ισραήλ ότι από των καταλοίπων των Αμορραίων ήσαν και οι υιοί Ισραήλ ώμοσαν αυτοίς και εζήτησε Σαούλ πατάξαι αυτούς εν τω ζηλώσαι αυτόν τους υιούς Ισραήλ και Ιούδα και είπε Δαυίδ προς τους Γαβαωνίτας τι ποιήσω υμίν και εν τίνι εξιλάσομαι και ευλογήσετε την κληρονομίαν κυρίου και είπον αυτώ οι Γαβαωνίται ουκ έστιν ημίν αργύριον ουδέ χρυσίον μετά Σαούλ και μετά του οίκου αυτού και ουκ έστιν ημίν ανήρ θανατώσαι εκ παντός Ισραήλ και είπε τι υμείς λέγετε και ποιήσω υμίν και είπον προς τον βασιλέα ο ανήρ ος συνετέλεσεν ημάς και εδίωξεν ημάς ος παρελογίσατο εξολοθρεύσαι ημάς αφανίσωμεν αυτόν του μη εστάναι αυτόν εν παντί ορίω Ισραήλ δότω ημίν επτά άνδρας εκ των υιών αυτού και εξηλιάσωμεν αυτούς τω κυρίω εν τω Γαβαών Σαούλ εκλεκτού κυρίου και είπεν ο βασιλεύς εγώ δώσω και εφείσατο ο βασιλεύς επί τον Μεφιβόσεθ υιόν Ιωναθάν υιόυ Σαούλ διά τον όρκον κυρίου τον αναμέσον αυτών και αναμέσον Δαυίδ και αναμέσον Ιωναθάν υιόυ Σαούλ

The Gibeonites Hang Saul's Sons

και έλαβεν ο βασιλεύς τους δύο υιούς Ρεσφά θυγατρός Αϊα ους έτεκε τω Σαούλ τον Αρμωνί και τον Μεφιβόσεθ και τους πέντε υιούς της Μεχόλ θυγατρός Σαούλ ους έτεκε τω Αδριήλ υιώ Βερζελλί τω Μοουλαθί και έδωκεν αυτούς εν χειρί των Γαβαωνιτών και εξηλίασαν αυτούς εν τω όρει έναντι κυρίου και έπεσαν εκεί οι επτά κατά το αυτό και αυτοί εθανατώθησαν εν ημέραις θερισμού εν πρώτοις εν αρχή θερισμού κριθών 10 και έλαβε Ρεσφά θυγάτηρ Αϊα τον σάκκον και έστρωσεν αυτόν εαυτή επί την πέτραν απ΄ αρχής θερισμού κριθών έως ου έσταξεν επ΄ αυτούς ύδατα εκ θεού εκ του ουρανού και ουκ αφήκε τα πετεινά του ουρανού καταπαύσαι επ΄ αυτούς ημέρας ουδέ τα θηρία του αγρού νυκτός 11 και απηγγέλη τω Δαυίδ πάντα όσα εποίησε Ρεσφά θυγάτηρ Αϊα παλλακή Σαούλ 12 και επορεύθη Δαυίδ και έλαβε τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωναθάν του υιού αυτού παρά των ανδρών Ιαβίς Γαλαάδ των κλεψάντων αυτούς απο της πλατείας Βεθσάν κρεμασάντων αυτούς εκεί των αλλόφυλων εν τη ημέρα η επάταξαν οι αλλόφυλοι τον Σαούλ εν Γελβουέ 13 και ανήνεγκεν εκείθεν τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωναθάν του υιού αυτού και συνήγαγε τα οστά των εξηλιασμένων 14 και έθαψε τα οστά Σαούλ και Ιωναθάν του υιού αυτού και τα οστά των ηλιασθέντων εν τη γη Βενιαμίν εν τη πλευρά εν τω τάφω Κις του πατρός αυτού και εποίησαν πάντα όσα ενετείλατο ο βασιλεύς και επήκουσεν ο θεός την γην μετά ταύτα

David Wars with the Philistines

15 και εγένετο έτι πόλεμος τοις αλλοφύλοις προς Ισραήλ και κατέβη Δαυίδ και οι παίδες αυτού μετ΄ αυτού και επολέμησαν μετά των αλλοφύλων και εξελύθη Δαυίδ 16 και Ιεσβί από Νωβ ος ην εν τοις εκγόνοις του Ραφά και ο σταθμός του δόρατος αυτού τριακοσίων σίκλων ολκή χαλκού και αυτός περιεζωσμένος κορύνην και διενοείτο του πατάξαι τον Δαυίδ 17 και εβοήθησεν αυτώ Αβεσσά υιός Σαρουϊα και επάταξε τον αλλόφυλον και εθανάτωσεν αυτόν τότε ώμοσαν οι άνδρες Δαυίδ λέγοντες ουκ εξελεύση έτι μεθ΄ ημών εις πόλεμον και ου μη σβέσης τον λύχνον Ισραήλ 18 και εγένετο μετά ταύτα πόλεμος έτι μετά των αλλοφύλων εν Νωβ τότε επάταξε Σοβεκχί ο Ασωθί τους επισυνηγμένους των απογόνων των γιγάντων 19 και εγένετο έτι πόλεμος μετά των αλλοφύλων εν Νωβ και επάταξεν Ελλανάν υιός Ιαρέ ο Βηθλεεμίτης τον Γολιάθ τον Γεθαίον και το ξύλον του δόρατος αυτού ην ως αντίον υφαινόντων 20 και εγένετο έτι πόλεμος εν Γεθ και ην ανήρ εκ Μαδών και οι δάκτυλοι των χειρών αυτού και οι δάκτυλοι των ποδών αυτού εξ και εξ εικοσιτέσσαρες αριθμώ και γε αυτός ετέχθη τω Ραφά 21 και ωνείδισε τον Ισραήλ και επάταξεν αυτόν Ιωναθάν υιός Σαμαά αδελφού Δαυίδ 22 οι τέσσαρες ούτοι ετέχθησαν απόγονοι των γιγάντων εν Γεθ τω Ραφά οίκος και έπεσαν εν χειρί Δαυίδ και εν χειρί των δούλων αυτού
Copyright information for ABPGRK