2 Thessalonians 2

CHAPTER 2

The Arrival of The Lord

ερωτώμεν δε υμάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του κυρίου ημών Ιησού χριστόυ και ημών επισυναγωγής επ΄ αυτόν εις το μη ταχέως σαλευθήναι υμάς από του νοός μήτε θροείσθαι μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι΄ επιστολής ως δι΄ ημών ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του χριστού

The Coming Defection

μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας ο υιός της απωλείας ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον θεόν η σέβασμα ώστε αυτόν εις τον ναόν του θεού ως θεόν καθίσαι αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί θεός ου μνημονεύετε ότι έτι ων προς υμάς ταύτα έλεγον υμίν και νυν το κατέχον οίδατε εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρώ το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος ον ο κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού ου εστιν η παρουσία κατ΄ ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις ανθ΄ ων την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς 11 και διά τούτο πέμψει αυτοίς ο θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει 12 ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αλήθεια αλλ΄ ευδοκήσαντες εν τη αδικία 13 ημείς δε οφείλομεν ευχαριστείν τω θεώ πάντοτε περί υμών αδελφοί ηγαπημένοι υπό κυρίου ότι είλετο υμάς ο θεός απ΄ αρχής εις σωτηρίαν εν αγιασμώ πνεύματος και πίστει αληθείας 14 εις ο εκάλεσεν υμάς διά του ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του κυρίου ημών Ιησού χριστού 15 άρα ούν αδελφοί στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι΄ επιστολής ημών 16 αυτός δε ο κύριος ημών Ιησούς χριστός και ο θεός και πατήρ ημών ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι 17 παρακαλέσαι υμών τας καρδίας και στηρίξαι υμάς εν παντί λόγω και έργω αγαθώ
Copyright information for ABPGRK